Dziesmu vārdu skatīšana Mac datorā, izmantojot lietotni Apple Music

Ja abonējat Apple Music, klausīšanās laikā varat lasīt iemīļoto dziesmu vārdus, kas ir precīzi saskaņoti ar mūziku.

Dziesmu vārdu skatīšana Mac datorā

  1. Atveriet lietotni Apple Music. 
  2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
  3. Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz dziesmas vārdu pogas Dziesmas vārdu poga, lai parādītu vai paslēptu laikā sinhronizētus dziesmas vārdus. Ja laikā sinhronizētu dziesmu vārdu skatīšana nav pieejama, iespējams, varat skatīt visus dziesmas vārdus.
    Mac datorā instalēta lietotne Apple Music, kurā redzama dziesmas vārdu poga un laikā sinhronizēti dziesmas vārdi


Ja dziesmas vārdi ir nepareizi vai nav pieejami

Par neesošiem vai nepareiziem dziesmas vārdiem varat paziņot šeit: www.apple.com/feedback/apple-music.html.


Lietotnes Apple Music pieejamība dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Publicēšanas datums: