Izmantojiet kartes, caurlaides un atslēgas Apple lietotnē Wallet režīmā Express

Režīmā Express jāveic tikai viens pieskāriens, lai izmantotu kartes, caurlaides un atslēgas lietotnē Wallet.

Izmantojiet transporta vai maksājumu kartescaurlaidesstudenta ID kartesautomašīnas atslēgas un veiciet citas darbības arī tad, ja ierīce netiek aktivizēta vai atbloķēta un netiek veikta autentifikācija ar funkciju Face ID, Touch ID vai ieejas kodu. Iespējams, jūs varēsiet izmantot karti, caurlaidi vai atslēgas pat tad, kad ierīcei būs nepieciešama uzlāde.

Režīms Express lietotnē Wallet sniedz iespēju vienlaikus izmantot vairākas aktīvas kartes, caurlaides un atslēgas. Piemēram, režīmā Express var iestatīt vienu studenta ID karti un vienas automašīnas atslēgas.

Ir kartes, caurlaides un atslēgas, ko režīmā Express nevar izmantot vairākas kopā, ja to veids ir vienāds vai tās ir izsniegusi viena un tā pati iestāde. Piemēram, ja viena un tā pati mācību iestāde ir izdevusi vairākas studenta ID kartes, režīmā Express var iestatīt tikai vienu no tām.

Pastāv iespēja, ka režīmā Express var iestatīt vairākas viena veida caurlaides.

Lai izmantotu transporta pakalpojumus, režīmā Express var iestatīt vienu maksājumu karti un vienu transporta karti katram transporta tīklam.

Transporta vai maksājumu kartes iestatīšana režīmā Express

Pievienojot prasībām atbilstošu transporta karti lietotnei Wallet, pēc noklusējuma tiek ieslēgts režīms Express. Režīmā Express var iestatīt arī citu transporta vai maksājumu karti.

Kā iPhone ierīcē iestatīt transporta karti režīmā Express

 1. Atveriet lietotni Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay.
 3. Pieskarieties opcijai Express Transit Card (Express Transit karte).
 4. Atlasiet transporta vai citu maksājumu karti un veiciet autentifikāciju ar funkciju Face ID, Touch ID vai ieejas kodu.

Kā Apple Watch ierīcē iestatīt transporta karti režīmā Express

 1. Savā iPhone ierīcē atveriet lietotni Apple Watch.
 2. Cilnē My Watch (Mans pulkstenis), pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay.
 3. Pieskarieties opcijai Express Transit Card (Express Transit karte).
 4. Atlasiet transporta vai citu maksājumu karti un veiciet autentifikāciju Apple Watch ierīcē, izmantojot ieejas kodu.

Caurlaides vai atslēgas izmantošana režīmā Express

Piemērotām caurlaidēm, studenta ID kartēm un atslēgām režīms Express var tikt ieslēgts pēc noklusējuma. Ja caurlaidei vai atslēgām netiek automātiski ieslēgts režīms Express, to var ieslēgt. Režīmu Express var arī izslēgt vai izvēlēties, kuru no caurlaidēm vai atslēgām iestatīt režīmā Express.

Kā ieslēgt un izslēgt režīmu Express caurlaidēm vai atslēgām

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet.
 2. Pieskarieties caurlaidei vai atslēgai.
 3. Pieskarieties papildinformācijas pogai .
 4. Ja šī opcija ir pieejama, ieslēdziet vai izslēdziet režīmu Express.
 5. Ja šī opcija nav redzama, pieskarieties pie Express Mode (Režīms Express).
 6. Izvēļņu joslā veiciet šādas darbības:
  • Pieskarieties caurlaidei vai atslēgai, lai ieslēgtu režīmu Express.
  • Lai izslēgtu režīmu Express, pieskarieties opcijai None (Nav).
 7. Ja nepieciešams, veiciet autentifikāciju ar funkciju Face ID, Touch ID vai ieejas kodu.

Ja jums ir Apple Watch ierīce, kas savienota pārī ar iPhone ierīci, varat arī ieslēgt vai izslēgt režīmu Express attiecīgajai caurlaidei vai atslēgai, izmantojot Apple Watch.

Enerģijas rezerves izmantošana režīmā Express

Iespējams, režīmu Express varēsiet izmantot iPhone ierīcē pat tad, kad ierīcei būs nepieciešama uzlāde. Saderīgos iPhone modeļos, iespējams, varēsiet izmantot enerģijas rezervi transporta vai maksājumu kartēm, noteiktām caurlaidēm, studenta ID kartēm un automašīnas atslēgām, kam nav ieslēgts režīms Express līdz pat piecām stundām laikā, kad iPhone ierīcei ir nepieciešama uzlāde.

Lai aplūkotu kartes, caurlaides un atslēgas, kas pieejamas izmantošanai ar enerģijas rezervi, nospiediet sānu pogu. Tomēr bieža sānu pogas nospiešana var būtiski samazināt enerģijas rezervi. Ja izslēgsiet iPhone ierīci, šī funkcija nebūs pieejama.

Publicēšanas datums: