AirPods Max austiņu iestatīšana lietošanai kopā ar Mac ierīci un citām Bluetooth ierīcēm

Uzziniet, kā iestatīt AirPods Max austiņas lietošanai kopā ar Mac ierīci, Android ierīci vai citu Bluetooth ierīci.

AirPods Max austiņu lietošana kopā ar Mac ierīci

Mac ierīcē jābūt operētājsistēmai macOS Big Sur 11.1 vai jaunākai versija.

Ja AirPods Max austiņas ir konfigurētas lietošanai kopā ar iPhone tālruni un Mac ierīce ir pierakstīta pakalpojumā iCloud ar to pašu Apple ID, tad AirPods Max austiņas jau ir gatavas lietošanai kopā ar Mac ierīci. Ja savienojumu izveidot neizdodas, uzlieciet AirPods austiņas un noklikšķiniet uz Bluetooth izvēlnes  vai skaļuma regulētāja  Mac ierīces izvēļņu joslā.1 Pēc tam sarakstā izvēlieties AirPods Max austiņas.

Ja Bluetooth  vai skaļuma regulētāja  izvēlnē jūsu AirPods Max austiņas nav redzamas, savienojiet AirPods Max austiņas pārī ar Mac ierīci, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Mac ierīces izvēlnē Apple () izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam noklikšķiniet uz Bluetooth .
  2. Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta.
  3. Nospiediet un turiet nospiestu trokšņa kontroles pogu, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
  4. Sarakstā Devices (Ierīces) atlasiet AirPods Max austiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Connect (Izveidot savienojumu).

Bluetooth opcijas Mac ierīcē

Ja skaņa joprojām tiek atskaņota Mac ierīces skaļruņos, izvēļņu joslā noklikšķiniet uz izvēlnes Bluetooth  vai skaļuma regulētāja  un pārliecinieties, vai kā izvades ierīce ir izvēlētas AirPods Max austiņas.

AirPods Max austiņu lietošana kopā ar ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple

Ar ierīcēm, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, AirPods Max austiņas darbojas kā Bluetooth austiņas. Jūs nevarat lietot Siri, taču varat klausīties un runāt, kā arī izmantot aktīvo trokšņa kompensāciju un skaņas caurlaidības režīmu. Lai iestatītu AirPods Max austiņas lietošanai kopā ar Android tālruni vai citu ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple,2 veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Ierīcē, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, atveriet Bluetooth iestatījumus un pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta.3 Ja lietojat Android ierīci, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Connections (Savienojumi) > Bluetooth.
  2. Nospiediet un turiet nospiestu trokšņa kontroles pogu, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
  3. Kad AirPods Max austiņas tiek parādītas Bluetooth ierīču sarakstā, atlasiet tās.

  1. Ja izvēļņu joslā netiek rādīts skaļuma regulētājs, uzziniet, kā to pievienot.
  2. AirPods Max austiņu funkcijas var būt ierobežotas atkarībā no Bluetooth ierīces, ar kuru austiņas ir savienotas.
  3. Ja neizdodas atrast savas ierīces Bluetooth iestatījumus, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Publicēšanas datums: