AirPods Max austiņu savienošana un lietošana

Ar AirPods Max austiņām varat klausīties mūziku, zvanīt pa tālruni, izmantot Siri un veikt daudzas citas darbības.

iOS vai iPadOS ierīces izmantošana AirPods Max austiņu iestatīšanai

Pirmoreiz iestatot AirPods Max austiņas, pārbaudiet, vai ierīcē, ko vēlaties ar tām savienot pārī, darbojas jaunākā operētājsistēmas versija. Pēc tam izpildiet tālāk norādītās darbības.

iOS iestatīšana AirPods Max austiņās

 1. Atveriet sākuma ekrānu.
 2. Izņemiet AirPods Max austiņas no futrāļa Smart Case un 60 sekunžu laikā pielieciet tās pie ierīces, ko vēlaties savienot pārī ar AirPods Max austiņām, līdz pārī savienojamās ierīces ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija. Ja animācija netiek rādīta, pārbaudiet, vai iOS vai iPadOS ierīcē darbojas jaunākā operētājsistēma vai savienojiet pārī AirPods Max austiņas ar iOS vai iPadOS ierīci manuāli, atverot sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Ja AirPods Max statusa indikators nemirgo baltā krāsā, nospiediet un turiet trokšņa kontroles pogu, līdz indikators mirgo baltā krāsā.
 3. Pieskarieties pie Connect (Savienot), lai AirPods Max austiņas savienotu pārī ar ierīci vai iestatītu funkcijas, piemēram, funkciju “Sveiki, Siri”, ja tā vēl nav iestatīta.
 4. Ja vēlaties klausīties telpisko audio, pieskarieties pie See & Hear How It Works (Skatīties un klausīties, kā tas darbojas), lai sāktu iestatīšanu.
 5. Pieskarieties pie Done (Gatavs). Ja esat pierakstījies pakalpojumā iCloud, AirPods Max austiņas automātiski tiek iestatītas darbam ar visām atbalstītajām ierīcēm, kas pierakstītas pakalpojumā iCloud ar šo pašu Apple ID.

Audio klausīšanās un pārvaldība, lietojot AirPods Max austiņas

Trokšņa kontroles poga, poga Digital Crown un statusa indikators

 

Ja uzliksiet AirPods Max austiņas, atskaņojot audio savā ierīcē, AirPods Max austiņas automātiski atskaņos audio no jūsu ierīces. Ja noņemsiet AirPods Max austiņas, audio atskaņošana tiks apturēta. Ja 15 sekunžu laikā austiņas atkal uzliksiet, audio atskaņošana tiks automātiski atsākta. AirPods Max austiņas apturēs audio atskaņošanu arī tad, ja vienu austiņu nocelsiet no auss.

AirPods Max austiņu polsterētās daļas ir iezīmētas ar L (kreisā) un R (labā). Lai nodrošinātu vislabāko skaņas kvalitāti un veiktspēju, pārliecinieties, vai kreisā austiņa ir uzlikta uz kreisās auss, bet labā austiņa — uz labās.

Glabājiet AirPods Max austiņas futrālī Smart Case, lai saglabātu akumulatora uzlādes līmeni. Glabājot AirPods Max austiņas somā ārpus futrāļa, tās var tikt bojātas.

Lai lidmašīnā pievienotos lidojuma izklaides sistēmai, AirPods Max austiņām pievienojiet Lightning 3,5 mm audio kabeli un austiņas izmantojiet vadu režīmā.

Skaļuma regulēšanai izmantojiet pogu Digital Crown. Ja nešķiet, ka skaļums kļūst lielāks, noregulējiet to tālrunī.1 Lai norādītu pogas Digital Crown griešanas virzienu skaļuma palielināšanai vai samazināšanai, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > AirPods Max > Digital Crown.

Ja esat iestatījis funkciju “Sveiki, Siri”, sakiet “Sveiki, Siri”, lai uzdotu jautājumus, zvanītu pa tālruni un pārvaldītu mūzikas atskaņošanu. Lai izmantotu Siri, varat arī nospiest un turēt pogu Digital Crown.

Pārslēgšanās starp aktīvo trokšņa kompensāciju un skaņas caurlaidības režīmu

Izmantojot AirPods Max austiņas, varat kontrolēt, vai ir dzirdamas apkārtējās vides skaņas. Nospiediet trokšņa kontroles pogu, lai pārslēgtos starp aktīvo trokšņa kompensāciju un skaņas caurlaidības režīmu. Ar nospiešanas darbību pārslēdzamos režīmus varat atlasīt sadaļā Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > AirPods Max > Button Cycles Between (Pārslēgšanās starp režīmiem).

Audio pārvaldība

Lai pārvaldītu audio, izmantojiet pogu Digital Crown, kā norādīts tālāk.

 • Lai atskaņotu un pauzētu audio saturu, nospiediet pogu Digital Crown vienreiz. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet pogu vēlreiz.
 • Lai pārietu uz priekšu, nospiediet pogu Digital Crown divreiz.
 • Lai pārietu atpakaļ, nospiediet pogu Digital Crown trīsreiz.

Tālruņa lietošana un ziņojumu saņemšana

Lai pārvaldītu tālruņa zvanus, izmantojiet pogu Digital Crown, kā norādīts tālāk.

 • Lai atbildētu uz zvanu vai beigtu zvanu, nospiediet pogu vienreiz.
 • Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet pogu divreiz.
 • Lai atbildētu uz otru ienākošo zvanu un aizturētu pirmo zvanu, nospiediet pogu vienreiz.
 • Ja ir aktīvi divi zvani, nospiediet pogu divreiz, lai beigtu pašreizējo zvanu un pārslēgtos uz otru zvanu.
 • Lai noraidītu otru ienākošo zvanu, nospiediet un turiet pogu.
 • Lai pārtrauktu klausīšanos ar austiņām un nosūtītu zvanu tālrunim, nospiediet pogu divreiz.

Ja brīdī, kad lietojat AirPods Max austiņas, saņemat zvanu, Siri var par to paziņot. Siri var arī lasīt jūsu ienākošos ziņojumus, izmantojot AirPods Max austiņas.

Pārslēgšanās starp ierīcēm

Tālāk ir aprakstīts, kā pārslēgties no vienas ierīces uz citu, klausoties ar AirPods Max austiņām.


Audio atskaņošanas pārslēgšana starp ierīcēm

Automātiska pārslēgšanās

Lai automātiski pārslēgtos starp ierīcēm, AirPods Max austiņām ir nepieciešama operētājsistēma iOS 14.3 vai jaunāka versija, iPadOS 14.3 vai jaunāka versija vai macOS Big Sur 11.1.2 Lai pierakstītos ierīcē, ir jāizmanto viens un tas pats Apple ID un divfaktoru autentifikācija. Piemēram, kamēr klausāties mūziku iPad ierīcē, jūs atbildat uz zvanu iPhone tālrunī. AirPods Max austiņas automātiski pārslēdzas no mūzikas iPad ierīcē uz zvanu iPhone tālrunī.

Izmantojot macOS Big Sur, dažās situācijās Mac ierīces ekrānā tiek parādīts paziņojums par AirPods Max austiņām. Paturiet virs paziņojuma rādītāju, līdz tiek parādīta poga Connect (Savienot). Noklikšķiniet uz Connect (Savienot) un apstipriniet, ka vēlaties, lai AirPods Max austiņas pārslēgtos uz Mac ierīci vai paliktu ar to savienotas.

Ja vēlaties izslēgt automātisko pārslēgšanos iPhone vai iPad ierīcei, uzlieciet AirPods Max austiņas un attiecīgajā ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Ierīču sarakstā pieskarieties pogai Info (Informācija)  blakus AirPods Max austiņām. Pieskarieties pie Connect to This iPhone [or iPad] (Izveidot savienojumu ar šo iPhone [vai iPad] ierīci) un pēc tam pie When Last Connected to This iPhone [or iPad] (Kad pēdējo reizi izveidots savienojums ar šo iPhone [vai iPad] ierīci). Lai šo funkciju atkal ieslēgtu, pieskarieties pie Automatically (Automātiski).

Ja vēlaties izslēgt automātisko pārslēgšanos Mac ierīcei, uzlieciet AirPods Max austiņas un Mac ierīcē atveriet Bluetooth preferenču sadaļu. Ierīču sarakstā noklikšķiniet uz pogas Options (Opcijas) blakus savām AirPods Max austiņām. Noklikšķiniet uz Connect to This Mac (Izveidot savienojumu ar šo Mac ierīci) un pēc tam izvēlieties opciju When Last Connected to This Mac (Pēdējais izveidotais savienojums ar šo Mac ierīci). Lai šo funkciju atkal ieslēgtu, izvēlieties opciju Automatically (Automātiski).

Manuāla pārslēgšanās

Ja nepieciešams, veiciet tālāk norādītās darbības, lai audio atskaņošanai izvēlētos citu ierīci vai lai pārslēgtu audio atskaņošanu uz citām austiņām vai skaļruņiem.

iOS vai iPadOS ierīcē

 1. iPhone vai iPod touch, vai iPad ierīcē atveriet sadaļu Control Center (Vadības centrs).
 2. Lai pārvaldītu audio, sadaļas Control Center (Vadības centrs) augšējā labajā stūrī pieskarieties audio kartei un turiet to.
 3. Pieskarieties pie  un pēc tam sarakstā izvēlieties nepieciešamo ierīci.3

Mac datorā

Izvēļņu joslā noklikšķiniet uz skaļuma regulētāja  un sadaļā Output Device (Izvades ierīce) izvēlieties AirPods Max austiņas vai citu skaļruni.3

AirPods Max austiņu uzlāde

Lai uzlādētu AirPods Max austiņas, apakšējai labajai austiņai pievienojiet Lightning kabeli, kas iekļauts AirPods Max austiņu komplektācijā. Varat izmantot USB-C–Lightning kabeli vai USB–Lightning kabeli. Pēc tam kabeļa otro galu pievienojiet USB lādētājam vai portam.

Kad neizmantojat AirPods Max austiņas, glabājiet tās futrālī Smart Case, lai saglabātu akumulatora uzlādes līmeni.

Uzziniet vairāk par uzlādi.

 1. Ja izvēļņu joslā netiek rādīts skaļuma regulētājs, uzziniet, kā to pievienot.
 2. Skaņa automātiski nepārslēdzas no vienas ierīces uz citu, ja notiek saruna, piemēram, tālruņa zvana, FaceTime zvana vai videokonferences laikā.
 3. AirPods Max austiņas ir redzamas sarakstā tikai tad, ja tās atrodas tuvumā un ir gatavas lietošanai.
Publicēšanas datums: