Rīcība, ja abonējat pakalpojumu Apple One un izmantojat citu Apple ID iCloud krātuvei

Ja darbam ar iCloud izmantojat vienu Apple ID, bet pirkumiem un abonementiem — citu, uzziniet, kā sākt izmantot pakalpojumu Apple One. 

Pakalpojumā Apple One ir apvienoti līdz pat sešiem Apple pakalpojumiem, veidojot vienu ērti lietojamu abonementu. Ja jums ir tikai viens Apple ID, visi Apple One pakalpojumi automātiski tiek piemēroti šim kontam. Ja izmantojat dažādus Apple ID darbam ar iCloud un multivides abonementiem, jūsu Apple One abonements tiek piemērots tam Apple ID, ko izmantojat multivides abonementiem. Tomēr pakalpojumā Apple One iekļauto iCloud krātuvi varat piemērot tam Apple ID, ko izmantojat darbam ar iCloud.

Ja jau maksājat par iCloud krātuves plānu un piemērojat pakalpojumā Apple One iekļauto iCloud krātuvi tam Apple ID, ko izmantojat darbam ar iCloud, jūsu pašreizējo krātuves plānu aizvietos pakalpojumā Apple One iekļautā krātuve. Jūsu pašreizējais krātuves plāns tiks atcelts, un jūs saņemsiet proporcionālu atmaksu. 

Apple One krātuves plāna piemērošana tam Apple ID, ko izmantojat darbam ar iCloud, neietekmē datus, kurus jau glabājat pakalpojumā iCloud. Lai piemērotu iCloud krātuvi tam Apple ID, ko izmantojat darbam ar iCloud, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Ja Apple One abonementā iekļautā iCloud krātuve ir mazāka par jūsu pašreizējo plānu, jūs saglabājat pašreizējo krātuves plānu un pakalpojumā Apple One iCloud krātuve tiek piemērota tam Apple ID, ko izmantojat multivides abonementiem.


iCloud krātuves atkārtota piešķiršana pakalpojuma Apple One iestatīšanas laikā

Reģistrējoties pakalpojumā Apple One, var tikt parādīts ziņojums, ļaujot izvēlēties Apple ID, kam piemērot iCloud krātuvi.

  1. Ziņojumā atlasiet vienumu Change in Settings (Mainīt sadaļā Iestatījumi).
  2. Atlasiet vēlamo e-pasta adresi un pieskarieties vienumam Use This Account (Lietot šo kontu). Iespējams, jums vajadzēs pierakstīties pakalpojumā iCloud savā ierīcē.
  3. Pieskarieties vienumam Confirm (Apstiprināt). 

iCloud krātuves atkārtota piešķiršana sadaļā Settings (Iestatījumi)

Sadaļā Settings (Iestatījumi) jebkurā laikā varat atjaunināt darbā ar iCloud krātuvi izmantoto Apple ID. 

  1. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Subscriptions (Abonementi). 
  2. Pieskarieties vienumam Apple One un pēc tam pieskarieties vienumam Manage iCloud Storage Accounts (Pārvaldīt iCloud krātuves kontus).
  3. Atlasiet vēlamo e-pasta adresi un pieskarieties vienumam Use This Account (Lietot šo kontu). 
  4. Pieskarieties vienumam Confirm (Apstiprināt). 

Ja pakalpojumā Apple One iekļauto iCloud krātuvi piemērojat tam Apple ID, kuru izmantojat darbam ar iCloud, un pēc tam iegādājaties papildu vietu iCloud krātuvē, pakalpojumā Apple One iekļautā krātuve atkal tiks piešķirta tam Apple ID, ko izmantojat multivides abonementiem. 

Papildinformācija

Publicēšanas datums: