Austiņu audio līmeņa pielāgošana iPhone vai iPad ierīcē

Pastipriniet klusās skaņas un noregulējiet noteiktas frekvences atbilstoši savām dzirdes vajadzībām, izmantojot funkciju Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) operētājsistēmā iOS un iPadOS 14 vai jaunākā versijā.

AirPods austiņas un iPhone ierīce, kurā atvērta funkcija Custom Audio Setup (Pielāgota audio iestatīšana) un parādīts jautājums par to, kurš audio fragments izklausās labāk. 

Funkcija Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) darbojas ar tālāk minētajām austiņām.

 • AirPods Pro (1. un 2. paaudzes)
 • AirPods (2. un 3. paaudzes)
 • AirPods Max
 • Apple EarPods (ar 3,5 mm austiņu spraudni vai Lightning savienotāju)
 • Powerbeats.
 • Powerbeats Pro.
 • Beats Solo Pro.
 • Beats Fit Pro

Izmantojot automātisko ierīču pārslēgšanu ar AirPods austiņām, pielāgotie audio iestatījumi tiek pārsūtīti uz iPhone, iPad un pārī savienoto Apple Watch (ar watchOS 7), bet netiek pārsūtīti uz Mac ierīci.


Funkcijas Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) iestatīšana

 1. Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā iOS vai iPadOS versija.
 2. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls) > Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana). Ieslēdziet funkciju Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana).
 3. Izvēlieties, kā piemērot savus pielāgotos audio iestatījumus.
  • Ieslēdziet opciju Phone (Tālrunis), lai piemērotu šos iestatījumus tālruņa zvaniem, FaceTime zvaniem un visām trešo pušu videozvanu lietotnēm.
  • Ieslēdziet opciju Media (Multivide), lai piemērotu šos iestatījumus mūzikai, filmām, aplādēm, audiogrāmatām, Siri, balss pastam un funkcijai Live Listen.
 4. Pielāgojiet austiņu audio iestatījumus.

iPadOS 16.1 versija tiks laista klajā oktobrī

Funkcijas Custom Audio Setup (Pielāgota audio iestatīšana) izmantošana

 1. Atiestatiet visas pašreizējās audio konfigurācijas uz noklusējuma iestatījumiem.
  • Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > EQ (Izlīdzināšana) un pieskarieties pie Off (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju Music EQ (Mūzikas izlīdzināšana).
  • Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls) un pielāgojiet slīdni Balance (Līdzsvars). Iestatiet audio skaļuma līdzsvaru centrā.
 2. Pievienojiet austiņas. Jums ir jāatrodas klusā vidē.
 3. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls) > Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana). Pieskarieties pie Custom Audio Setup (Pielāgota audio iestatīšana).
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Use Custom Settings (Lietot pielāgotus iestatījumus), lai piemērotu pielāgotos iestatījumus, kas ieteikti atbilstoši jūsu izvēlei. Jebkurā laikā varat atkal izmantot standarta iestatījumus.

Lietotnē Health pieejamo audiogrammas datu izmantošana

Pieskarieties pie Custom Audio Setup (Pielāgota audio iestatīšana) un pēc tam pieskarieties pie Use Audiogram (Lietot audiogrammu), lai audio iestatījumu pielāgošanai izmantotu audiogrammas datus no lietotnes Health.

Ja jūsu audiogramma ir gandrīz simetriska, funkcija Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) izmanto abu ausu vidējo rādītāju un piemēro šo profilu gan kreisajam, gan labajam audio kanālam. Ja jūsu audiogramma ir asimetriska, kreisajam un labajam audio kanālam tiks piemērots tās auss profils, kurā dzirde ir labāka.

Audio iestatījumu manuāla pielāgošana

Ekrānā Headphone Audio (Austiņu audio) varat arī manuāli pielāgot toņa un pastiprināšanas iestatījumus. Pieskarieties pie Play Sample (Atskaņot fragmentu), lai noklausītos audio fragmentu, izmantojot pašreizējos iestatījumus. Klausoties fragmentu, varat mainīt šos iestatījumus, lai tos salīdzinātu.

Lai pielāgotu kreisā un labā kanāla audio skaļuma līdzsvaru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls).
 2. Pielāgojiet slīdni Balance (Līdzsvars).

Ja AirPods Pro vai AirPods Max austiņās izmantojat skaņas caurlaidības režīmu, uzziniet, kā pielāgot kreisā un labā kanāla audio skaļuma līdzsvaru.


Skaņas caurlaidības režīma pielāgošana AirPods Pro austiņās

Funkcija Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) atbalsta skaņas caurlaidības režīmu AirPods Pro austiņās, uzlabojot kluso balsu dzirdamību un pielāgojot apkārtējās vides skaņas jūsu dzirdes vajadzībām. Ja jums ir AirPods Pro (2. paaudzes) austiņas, varat arī izmantot adaptīvo skaņas caurlaidību, lai mazinātu skaļās skaņas ap sevi. Uzziniet vairāk par skaņas caurlaidības režīmu un tā aktivizēšanu.

Kad ir aktivizēts skaņas caurlaidības režīms, funkcijas Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) iestatījumi var mainīt to, kā dzirdat savu balsi, vai paaugstināt vides trokšņu līmeni. Iespējams, jums vajadzēs pielāgot šos iestatījumus, lai atrastu jums atbilstošākās vērtības. Varat sākt ar mērenāku iestatījumu, pielāgojot slīdni Tone (Tonis) vai Amplification (Pastiprināšana). Pēc tam pakāpeniski palieliniet vērtības līdz iestatījumam, kas ir piemērotākais cilvēku balsīm vai dabiskajām skaņām jūsu apkārtnē.

Lai pielāgotu skaņas caurlaidības režīma iestatījumus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā iOS vai iPadOS versija.
 2. Ievietojiet AirPods Pro austiņas ausīs un savienojiet tās ar iPhone vai iPad ierīci.
 3. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls) > Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) > Transparency Mode (Skaņas caurlaidības režīms).
 4. Pieskarieties pie Custom Transparency Mode (Pielāgots skaņas caurlaidības režīms) un aktivizējiet to.

Lai pielāgotu kreisā un labā kanāla audio skaļuma līdzsvaru, pielāgojiet slīdni Transparency Balance (Skaņas caurlaidības līdzsvars). Skaņas caurlaidības režīma iestatījumus varat arī pielāgot, sadaļā Control Center (Vadības centrs) pieskaroties pogai Hearing (Klausīšanās) .


Funkcijas Conversation Boost (Sarunas pastiprināšana) izmantošana AirPods Pro austiņās

Ja ir ieslēgta funkcija Conversation Boost (Sarunas pastiprināšana), AirPods Pro austiņas fokusējas uz personu, kas runā, atrodoties jums pretī. Tas atvieglo klausīšanos, kad sarunājaties ar kādu aci pret aci.

Lai ieslēgtu funkciju Conversation Boost (Sarunas pastiprināšana), rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā iOS vai iPadOS versija.
 2. Ievietojiet AirPods Pro austiņas ausīs un savienojiet tās ar iPhone vai iPad ierīci.
 3. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio/Visual (Audio/vizuāls) > Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana).
 4. Pārliecinieties, vai funkcija Headphone Accommodations (Austiņu pielāgošana) ir ieslēgta.
 5. Pieskarieties pie Transparency mode (Skaņas caurlaidības režīms) un ieslēdziet funkciju Conversation Boost (Sarunas pastiprināšana).

Funkciju Conversation Boost (Sarunas pastiprināšana) varat arī ieslēgt, sadaļā Control Center (Vadības centrs) pieskaroties pogai Hearing (Klausīšanās) .


Papildinformācija

Publicēšanas datums: