Par funkciju Accessibility Events

Operētājsistēmas macOS versijā 10.14.3 un iOS versijā 12.3 funkcija Accessiblity Events ir mainīta — iepriekš tā atradās funkciju grupas Accessiblity (Pieejamība) iestatījumos, bet tagad apvienota funkcijas Accessibility Object Model (AOM) vadīklā.

Funkcijas Accessibility Events izmantošanas iespējas

Jaunā funkcija Accessibility Events ļauj tīmekļa izstrādātājiem nodrošināt pielāgotu vadīklu pieejamību palīgtehnoloģiju lietotājiem. Šīs darbības tagad var aktivizēt, izmantojot palīgtehnoloģijas, piemēram, VoiceOver un Switch Control (Slēdžu vadība), vai arī pamata ievadierīces, piemēram, tastatūru. 

Funkcija Accessibility Events ir pakārtota funkcija Accessibility Object Model (AOM) projektā — tā ir jauna tīmekļa tehnoloģija, kuru uzņēmums Apple, Google un Mozilla Foundation pašlaik izstrādā kā kopīgu globālā tīmekļa konsorcija projektu. Standarta projektā ir ietvertas jaunas semantiskās ievades notikumi, piemēram, pielāgotiem slīdņiem paredzētas pakāpeniskas palielināšanas un samazināšanas darbības, pielāgotiem dialogiem paredzētas nerādīšanas darbības un pielāgotiem ritināšanas skatiem paredzētas lapošanas darbības. Funkcija AOM operētājsistēmā iOS un macOS pēc noklusējuma ir izslēgta.

Funkcijas Accessibility Events ieslēgšana

Funkcija Accessibility Events darbojas tikai tad, ja ir iespējots AOM iestatījums.

Lai Mac datorā ieslēgtu funkciju Accessibility Events, rīkojieties šādi.

  1. Izvēlieties Safari > Preferences.
  2. Noklikšķiniet uz Advanced (Papildu) un pēc tam izvēļņu joslā atlasiet Show Develop Menu (Rādīt izstrādes izvēlni).
  3. Safari izvēļņu joslā izvēlieties Develop (Izstrāde) > Experimental Features (Eksperimentālās funkcijas) > Accessibility Object Model (Pieejamības objekta modelis).

Accessibility Events ieslēgšana iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē:

  1. Atveriet Settings (Iestatījumi) > Safari > Advanced (Papildu) > Experimental Features (Eksperimentālās funkcijas).
  2. Pieskarieties, lai ieslēgtu funkciju Accessibility Object Model.

Konfidencialitāte

Apple rūpējas par pieejamību un konfidencialitāti. Funkcija Accessibility Events neatļauj tīmekļa vietnēm pieprasīt datus par to, vai personas izmanto ekrāna lasītāju vai citas konkrētas palīgtehnoloģijas, kā arī nesniedz informāciju par lietotāja spējām vai invaliditāti. Taču, lai radītu sarežģītas tīmekļa lietotnes, kas ir saderīgas ar palīgtehnoloģiju darbībām, tīmekļa izstrādātāji var noprast, ka ierīcē tiek izmantotas kāda veida palīgtehnoloģijas — tas notiek tikai tad, ja lietotājs mēģina darbināt kādu no šīm pielāgotajām vadīklām.

Apple aktīvi iesaistās standartus izstrādājošu organizāciju grupās, piemēram, globālā tīmekļa konsorcijā, un mēs cenšamies visus produktus izstrādāt, ņemot vērā konfidencialitāti. Standarta attīstības gaitā mēs turpināsim vērtēt, kā vislabāk nodrošināt lietotāja kontrolētu pieejamību tīmeklī.

Publicēšanas datums: