Par Accessibility Events

Accessibility Events ir eksperimentāla tīmekļa izstrādes funkcija, kas pieejama operētājsistēmā macOS 10.14 un jaunākās versijās un iOS 12 un jaunākās versijās; lai to lietotu, pārlūkprogrammas Safari papildu iestatījumos ir jābūt ieslēgtai funkcijai Accessibility Object Model (Pieejamības objekta modelis).

Accessibility Events izmantošana

Jaunā funkcija Accessibility Events ļauj tīmekļa izstrādātājiem nodrošināt pielāgotu vadīklu, piemēram, pielāgotu tīmekļa slīdņu, pieejamību palīgtehnoloģiju lietotājiem. Šīs darbības tagad var aktivizēt, izmantojot palīgtehnoloģijas, piemēram, VoiceOver un Switch Control, vai arī pamata ievades ierīces, piemēram, tastatūru. Accessibility Events ir pakārtota funkcija Accessibility Object Model (AOM; Pieejamības objekta modelis) projektā — tā ir jauna tīmekļa tehnoloģija, kuru pašlaik izstrādā W3C, sadarbojoties uzņēmumiem Apple, Google un Mozilla Foundation. AOM funkcija operētājsistēmās iOS un macOS pēc noklusējuma ir izslēgta.

Accessibility Events ieslēgšana

Kaut gan Accessibility Events vadīkla pēc noklusējuma ir ieslēgta, šī funkcija darbojas tikai tad, ja ir iespējots AOM iestatījums — izstrādātāju funkcija, kura pēc noklusējuma ir izslēgta.

Accessibility Events ieslēgšana Mac datorā:

  1. Izvēlieties Safari > Preferences.
  2. Noklikšķiniet uz Advanced (Papildu) un pēc tam izvēļņu joslā atlasiet Show Develop Menu (Rādīt izstrādes izvēlni).
  3. Safari izvēļņu joslā izvēlieties Develop (Izstrāde) > Experimental Features (Eksperimentālās funkcijas) > Accessibility Object Model (Pieejamības objekta modelis).
  4. Lai pārliecinātos, vai funkcija Accessibility Events ir ieslēgta, skatiet sadaļu  > System Preferences (Sistēmas preferences) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Open VoiceOver Utility (Atvērt utilītprogrammu VoiceOver) > Web (Tīmeklis) > General (Vispārīgi) > Accessibility Events.

Mac datoros uz funkciju Switch Control attiecas Accessibility Events iestatījums, kas norādīts utilītprogrammā VoiceOver.

Accessibility Events ieslēgšana iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē:

  1. Atveriet Settings (Iestatījumi) > Safari > Advanced (Papildu) > Experimental Features (Eksperimentālās funkcijas).
  2. Pieskarieties, lai ieslēgtu funkciju Accessibility Object Model (Pieejamības objekta modelis).
  3. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), lai pārliecinātos, vai utilītprogrammām VoiceOver un Switch Control ir ieslēgta funkcija Accessibility Events. Lai skatītu VoiceOver, pieskarieties pie VoiceOver > Web (Tīmeklis) > Accessibility Events. Lai skatītu Switch Control, pieskarieties pie Switch Control > Web (Tīmeklis) > Accessibility Events.

Konfidencialitāte

Apple rūpējas par pieejamību un konfidencialitāti. Funkcija Accessibility Events neatļauj tīmekļa vietnēm pieprasīt datus par to, vai personas izmanto ekrāna lasītāju vai citas konkrētas palīgtehnoloģijas, kā arī nesniedz informāciju par lietotāja spējām vai invaliditāti. Tomēr tīmekļa izstrādātāji var būt informēti par to, ka ierīcē ir aktivizēta palīgtehnoloģija, lai varētu nodrošināt ar palīgtehnoloģiju saderīgu tīmekļa vietni.

Publicēšanas datums: