Darbības, ja nedarbojas kreisā vai labā AirPods austiņa

Uzziniet, kā rīkoties, ja kreisajā vai labajā AirPods austiņā (1. vai 2. paaudzes) neskan audio.

 1. Ielieciet abas AirPods austiņas uzlādes futrālī.
 2. Pārliecinieties, vai abas AirPods austiņas tiek uzlādētas. Uzziniet, kā rīkoties, ja nevar uzlādēt AirPods austiņas vai uzlādes futrāli.
 3. Aizveriet vāciņu un uzgaidiet 30 sekundes. 
 4. Pārbaudiet, vai abas AirPods austiņas darbojas.

Ja kāda no AirPods austiņām joprojām ndarbojas, atiestatiet AirPods austiņas:

 1. iOS ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth.
 2. Pieskarieties pie ikonas “i” informācijas ikona blakus AirPods austiņām.
 3. Pieskarieties pie Forget this device (Aizmirst šo ierīci) un pēc tam pieskarieties, lai apstiprinātu.
 4. Ievietojiet AirPods austiņas futrālī un aizveriet vāciņu. 
 5. Uzgaidiet 30 sekundes un pēc tam atveriet vāciņu.
 6. Nospiediet un turiet iestatīšanas pogu, līdz statusa indikators dažas reizes iemirgojas dzeltenā krāsā un pēc tam sāk mirgot baltā krāsā.
 7. Vēlreiz pievienojiet AirPods austiņas, turot tās blakus ierīcei. Izpildiet ierīces ekrānā aprakstītās darbības.

 

Var arī būt nepieciešams tīrīt AirPods austiņas. Ja joprojām nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Apple palīdzības dienestu.

Publicēšanas datums: