Rīcība, ja nedarbojas kreisā vai labā AirPods austiņa

Uzziniet, kā rīkoties, ja kreisā vai labā AirPods austiņa neatskaņo audio.

Vispirms ievietojiet abas AirPods austiņas uzlādes futrālī un pārliecinieties, vai notiek abu AirPods austiņu uzlāde. Uzziniet, kā rīkoties, ja nevar uzlādēt AirPods austiņas vai uzlādes futrāli. Pēc tam, ja AirPods austiņa joprojām nedarbojas, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atiestatītu AirPods austiņas.

  1. Savā iOS ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. 
  2. Pieskarieties ikonai “i” informācijas ikona blakus AirPods austiņām.
  3. Pieskarieties vienumam Forget This Device (Aizmirst šo ierīci) un pēc tam pieskarieties apstiprinājuma pogai.
  4. Ielieciet abas AirPods austiņas uzlādes futrālī. Aizveriet vāku, nogaidiet 30 sekundes un pēc tam atveriet.
  5. Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu iestatīšanas pogu, līdz statusa indikators mirgo baltā krāsā.
  6. Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar AirPods austiņām, novietojot tās ierīces tuvumā un atverot vāku. Izpildiet ierīces ekrānā aprakstītās darbības.
  7. Pārbaudiet abas AirPods austiņas.

Ja nepieciešams, pārbaudiet katras AirPods austiņas mikrofona un skaļruņa tīklu. Ja redzat netīrumus, notīriet AirPods austiņas un pārbaudiet, vai problēma ir novērsta.

Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

Publicēšanas datums: