Remontēto vai nomainīto PowerBeats Pro ausu ieliktņu lietošana

Tālāk ir aprakstīts, kā lietot remontētos vai nomainītos Powerbeats Pro ausu ieliktņus.

Nomainīto Powerbeats Pro sagatavošana

  1. Abus Powerbeats Pro ausu ieliktņus ielieciet uzlādes futrālī. Vāciņu atstājiet vaļā.
  2. Skatiet, kādā krāsā ir statusa indikators futrāļa priekšējā malā. Tam ir jāmirgo sarkanā krāsā.
  3. Nospiediet sistēmas pogu, kas atrodas futrāļa iekšpusē, un turiet to nospiestu 5 sekundes. Statusa indikatoram ir jāmirgo baltā krāsā. Ja tas joprojām mirgo sarkanā krāsā, pievienojiet futrāli strāvas avotam, aizveriet vāciņu un uzgaidiet 20 minūtes.
  4. Savienojiet Powerbeats Pro pārī ar ierīci.

Savienošana pārī ar iPhone

  1. Ausu ieliktņiem atrodoties futrālī un tam esot atvērtam, turiet Powerbeats Pro blakus neatbloķētajam iPhone. iPhone tālruņa ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
  2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savienošana pārī ar citu ierīci

  1. Pārliecinieties, lai ierīcē būtu iespējots Bluetooth.
  2. Ausu ieliktņiem joprojām atrodoties futrālī un tam esot atvērtam, ausu ieliktņiem Powerbeats Pro nospiediet un turiet sistēmas pogu, līdz sāk mirgot LED indikators.
  3. Ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni. Piemēram, Mac datorā izvēlieties Apple () izvēlni > System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam noklikšķiniet uz Bluetooth.
  4. Atrasto Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties pie Powerbeats Pro vai noklikšķiniet uz tā.

© 2019 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas. Apple un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. AppleCare ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas ir reģistrēta Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Beats, Beats by Dr. Dre un aplī ievilktā b burta logotips ir Apple meitasuzņēmuma Beats preču/pakalpojumu zīmes.

Publicēšanas datums: