Kartes iestatīšana lietotnē Wallet, lai izmantotu transporta pakalpojumus, maksājot pakalpojumā Apple Pay

Izvēlieties karti braucienu apmaksāšanai pakalpojumā Apple Pay un uzziniet, kā ieslēgt Express Transit.

Kas ir nepieciešams, lai iestatītu karti lietotnē Wallet transporta pakalpojumu izmantošanai

Kas ir nepieciešams, lai izmantotu Express Transit

Ja izmantojat transporta aģentūras lietotni

Lejupielādējot transporta aģentūras lietotni, iespējams, varēsiet to izmantot papildu pakalpojumiem, tostarp tālāk minētajiem.

 • Jaunas transporta kartes iestatīšana
 • Virtuālās kartes atlikuma pārskaitīšana
 • Līdzekļu pievienošana transporta kartei

Iespējams, būs jāsazinās ar transporta aģentūru un jānoskaidro, vai varat pievienot līdzekļus savai transporta kartei aģentūras lietotnē.

Kartes iestatīšana lietotnē Wallet režīmam Express Transit

Varat iestatīt piemērotu karti lietotnē Wallet, lai to izmantotu režīmā Express Transit.3 Sazinieties ar savu transporta aģentūru, lai uzzinātu, kuras kartes ir piemērotas izmantošanai režīmā Express Transit lietotnē Wallet. Vienkārši izpildiet tālāk minētos norādījumus, lai iestatītu piemērotu maksājumu karti vai transporta karti lietotnē Wallet.

Jaunas maksājumu kartes iestatīšana

Lai iestatītu kredītkarti, debetkarti vai priekšapmaksas karti darbam režīmā Express Transit ar pakalpojumu Apple Pay, veiciet tālāk minētās darbības.

iPhone ierīcē

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet un pieskarieties pievienošanas pogai Poga Add (Pievienot).
 2. Lai pievienotu jaunu karti, veiciet tālāk minētās darbības.
 3. Pieskarieties pie Next (Tālāk).
 4. Ieslēdziet Express Transit savai jaunajai kartei.

Apple Watch ierīcē

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Apple Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis).
 2. Pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay un pēc tam — opcijai Add Card (Pievienot karti).
 3. Veiciet darbības, lai pievienotu jaunu karti, un pēc tam pieskarieties opcijai Next (Tālāk).
 4. Ieslēdziet Express Transit savai jaunajai kartei.

Jaunas transporta kartes iestatīšana lietotnē Wallet

Jūs varat iestatīt jaunu transporta karti lietošanai režīmā Express Transit ar pakalpojumu Apple Pay lietotnē Wallet.

 1. Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iestatīts atbilstošs reģions.
  • iPhone ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions) un ritiniet lejup līdz opcijai Region (Reģions).
  • Apple Watch ierīcei iPhone ierīcē atveriet lietotni Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis). Pēc tam pieskarieties opcijai General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions) un pārbaudiet savu iestatījumu Region (Reģions).
 2. Savā iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet.
 3. Pieskarieties pievienošanas pogai Poga Add (Pievienot), pēc tam pieskarieties opcijai Continue (Turpināt).
 4. Pieskarieties savas pilsētas transporta kartei, izvēlieties tajā ievietojamo summu un pieskarieties opcijai Add (Pievienot).4
 5. Izpildiet darbības, kas jāveic, lai izveidotu jaunu transporta karti iPhone ierīcē.
 6. Ieslēdziet Express Transit savai jaunajai transporta kartei.

Transporta karšu lietošana var būt ierobežota atkarībā no pieejamības reģionā. Dažas transporta kartes jūsu apgabalā var nebūt pieejamas. Iespējams jums būs jāsazinās ar transporta aģentūru, lai noskaidrotu, vai jūsu pilsētā vai reģionā tiek atbalstīta transporta karšu pievienošana lietotnei Wallet.

Pirmā lietotnei Wallet pievienotā transporta karte automātiski kļūst par jūsu Express Transit karti. Jūs jebkurā laikā varat mainīt savu Express Transit karti lietotnē Wallet.

Pēc kartes iestatīšanas lietotnē Wallet, iespējams, varēsiet pievienot naudu savai transporta kartei. Vienkārši atveriet lietotni Wallet savā iPhone vai Apple Watch ierīcē, pieskarieties transporta kartei un pēc tam pieskarieties opcijai Add Money (Pievienot naudu). Ja neredzat opciju Add Money (Pievienot naudu), sazinieties ar vietējo transporta aģentūru, lai uzzinātu, kā lietotnē Wallet varat pievienot naudu savai transporta kartei.

Fiziskās transporta kartes atlikuma pārskaitīšana uz lietotni Wallet

Vispirms pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iestatīts atbilstošs reģions.

 • iPhone ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions) un ritiniet līdz opcijai Region (Reģions).
 • Apple Watch ierīcei iPhone ierīcē atveriet lietotni Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis). Pēc tam pieskarieties opcijai General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions) un pārbaudiet savu iestatījumu Region (Reģions).

Kad reģions ir iestatīts, veiciet tālāk minētās darbības.

iPhone ierīcē

 1. Atveriet lietotni Wallet un pieskarieties pievienošanas pogai Poga Add (Pievienot), pēc tam pieskarieties opcijai Continue (Turpināt).
 2. Pieskarieties tās transporta kartes nosaukumam, ko vēlaties pievienot.
 3. Pieskarieties opcijai Transfer Existing Card (Pārskaitīt atlikumu no esošas kartes).
 4. Ievadiet kartes numura četrus vai piecus ciparus un citu nepieciešamo informāciju, ko tiekat aicināts ievadīt.5
 5. Novietojiet iPhone augšdaļu uz transporta kartes, līdz ekrānā tiek parādīts teksts “Card Added” (Karte pievienota). Šī procesa pabeigšanai, iespējams, vajadzēs vairākas minūtes.

 

Apple Watch ierīcē

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Apple Watch.
 2. Ritiniet lejup un pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay.
 3. Pieskarieties opcijai Add Card (Pievienot karti) un pēc tam — opcijai Continue (Turpināt).
 4. Pieskarieties tās transporta kartes nosaukumam, ko vēlaties pievienot.
 5. Pieskarieties opcijai Transfer Existing Card (Pārskaitīt atlikumu no esošas kartes).
 6. Izpildiet darbības, kas jāveic, lai pārskaitītu atlikumu.

Pārskaitot atlikumu uz lietotni Wallet, iespējams, fiziskā karte vairs nedarbosies. Ja jūsu meklētā transporta karte nav redzama, iespējams, tā jūsu apgabalā nav pieejama.

Ja tiek rādīts paziņojums “No card detected” (Karte nav atrasta) vai “Could not add card” (Neizdevās pievienot karti)

Ja jūsu iPhone tālrunim ir futrālis, noņemiet to vai noņemiet metāla priekšmetus, kas, iespējams, atrodas starp tālruni un fizisko karti. Pēc tam mēģiniet vēlreiz pārskaitīt kartes atlikumu uz lietotni Wallet. Pārliecinieties, vai iPhone tālruņa augšdaļa ir novietota uz fiziskās kartes un netiek kustināta.

Express Transit ieslēgšana

Kad kartei ieslēdzat Express Transit, varat ātri samaksāt par braucieniem, neizmantojot funkciju Face ID, Touch ID vai ieejas kodu. Tālāk ir norādītas darbības, kas jāveic, lai ieslēgtu Express Transit maksājumu vai transporta kartei.

iPhone ierīcē

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay un pēc tam — opcijai Express Transit Card (Express Transit karte).
 3. Atlasiet karti un veiciet autentifikāciju ar funkciju Face ID, Touch ID vai savu ieejas kodu.

Apple Watch ierīcē

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Watch un atlasiet cilni My Watch (Mans pulkstenis).
 2. Pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay un pēc tam — opcijai Express Transit Card (Express Transit karte).
 3. Atlasiet karti un autentificējiet to, izmantojot Apple Watch ieejas kodu.

Transporta kartes pārvietošana

Atšķirībā no lietotnē Wallet pievienotajām kredītkartēm un debetkartēm transporta kartes vienlaikus var būt tikai vienā ierīcē.2 Varat pārvietot savu transporta karti no iPhone uz Apple Watch ierīci vai arī varat pārvietot savu transporta karti no vecāka iPhone modeļa uz jaunu iPhone ierīci.

Transporta kartes pārvietošana no iPhone ierīces uz Apple Watch ierīci

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis). Ja jums ir vairāki pulksteņi, izvēlieties vienu.
 2. Ritiniet lejup un pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay.
 3. Ritiniet uz leju līdz transporta kartei, ko vēlaties pārvietot uz Apple Watch.
 4. Pēc tam pieskarieties pogai Add (Pievienot) blakus kartei.

Varat izmantot lietotni Watch, lai pārvietotu karti atpakaļ uz iPhone ierīci, kamēr neizmantojat transporta pakalpojumus.

Transporta kartes pārvietošana uz jaunu iPhone ierīci

 1. Pašreizējā iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet un pieskarieties savai transporta kartei.
 2. Pieskarieties papildinformācijas pogai .
 3. Ritiniet lejup un pieskarieties opcijai Remove This Card (Noņemt šo karti), pēc tam pieskarieties pie Remove (Noņemt).
 4. Jaunajā iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet un pieskarieties pievienošanas pogai .
 5. Sadaļā Transit Cards (Transporta kartes) pieskarieties savai transporta kartei.
 6. Pievienojiet transporta karti jaunajai iPhone ierīcei.

 1. Ja izrakstāties no pakalpojuma iCloud vai izslēdzat funkciju Face ID, Touch ID vai savu ieejas kodu iPhone vai Apple Watch ierīcē, no attiecīgās ierīces tiek noņemtas visas kredītkartes, debetkartes un transporta kartes. Kad no kādas ierīces noņemat transporta karti, atlikums tiek saglabāts un ir pieejams pārskaitīšanai uz to pašu vai citu iPhone vai Apple Watch ierīci, kurai ir savienojums ar tīklu un ar kuru ir veikta pierakstīšanās pakalpojumā iCloud, izmantojot atbilstošo Apple ID.
 2. Pakalpojums Apple Pay nav pieejams bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu. Dažādās valstīs vai reģionos vecums var atšķirties.
 3. Dažās atrašanās vietās, kur par transporta pakalpojumiem var samaksāt, izmantojot maksājumu karti lietotnē Wallet, režīms Express Transit jūsu ierīcē var tikt ieslēgts automātiski. Skatiet, kur varat izmantot Express Transit, lai samaksātu par braucieniem pakalpojumā Apple Pay.
 4. Lai lietotnē Wallet iegādātos Octopus karti vai papildinātu tās kontu, ir nepieciešama Honkongā izdota Visa, Mastercard vai UnionPay karte, kuru izmantojat pakalpojumā Apple Pay. Ja jums ir kredītkarte vai debetkarte, kas nav izdota Honkongā, izmantojiet tūristiem paredzēto lietotni Octopus for Tourists.
 5. Honkongā, lai izmantotu personalizētas Octopus kartes un kartes ar ieslēgtu automātisko vērtības papildināšanas pakalpojumu (Automatic Add Value Service — AAVS), ir nepieciešams jūsu dzimšanas datums un Honkongas ID.
Publicēšanas datums: