Apple School Manager spraudņa atjaunināšana darbam ar PowerSchool

Uzziniet, kā lejupielādēt Apple School Manager spraudni un veikt atjaunināšanu uz jaunāko versiju.

Lai atjauninātu Apple School Manager spraudni darbam ar PowerSchool, izpildiet šos norādījumus, lejupielādējot jaunāko Apple School Manager spraudni un veicot atjaunināšanu uz to.

Versijas pārbaude

Apple School Manager spraudņa pašreizējā versija ir 1.5.

Ja ir instalēts Apple School Manager spraudnis, varat noskaidrot versiju, rīkojoties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties platformā PowerSchool.
 2. Sānjoslā noklikšķiniet uz System (Sistēma), ritiniet lejup un noklikšķiniet uz System Settings (Sistēmas iestatījumi), pēc tam noklikšķiniet uz Plugin Management Configuration (Spraudņu pārvaldības konfigurācija).
 3. Pārbaudiet versiju blakus vienumam Apple School Manager.

Apple School Manager spraudņa lejupielāde

Izmantojiet šo saiti, lai lejupielādētu jaunāko spraudni: Lejupielādējiet Apple School Manager spraudni ar nosaukumu AppleSchoolSync.zip. Spraudnim arī turpmāk jābūt ZIP failam, tāpēc pārbaudiet, vai pārlūkprogramma to automātiski neizvērš par AppleSchoolSync mapi. Piemēram, pārlūkprogrammā Safari, turot nospiestu taustiņu Ctrl, noklikšķiniet uz saites un īsceļu izvēlnē izvēlieties vienumu Download Linked File (Lejupielādēt saistīto failu). Ja lejupielāde tiek izvērsta mapē, saspiediet mapi un atkal pārveidojiet to par ZIP failu.

Spraudņa instalēšana

Lai pirmo reizi instalētu spraudni, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties platformā PowerSchool.
 2. Sānjoslas apgabalā Setup (Iestatīšana) noklikšķiniet uz System (Sistēma), ritiniet lejup līdz sadaļai Server (Serveris) un noklikšķiniet uz System Settings (Sistēmas iestatījumi).
 3. Noklikšķiniet uz Plugin Management Configuration (Spraudņu pārvaldības konfigurācija).
 4. Noklikšķiniet uz Install (Instalēt), noklikšķiniet uz Choose File (Izvēlēties failu), atlasiet lejupielādēto Apple School Manager spraudni (AppleSchoolSync.zip), noklikšķiniet uz Upload (Augšupielādēt) un pēc tam uz Install (Instalēt).
 5. Atlasiet izvēles rūtiņu Enable (Iespējot) blakus vienumam Apple School Manager un noklikšķiniet uz Enable (Iespējot).
 6. Noklikšķiniet uz Apple School Manager un pēc tam noklikšķiniet uz Data Provider Configuration (Datu nodrošinātāja konfigurācija). Atstājiet šo lapu atvērtu un izmantojiet informāciju, lai atjauninātu vienumu Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums).

Spraudņa atjaunināšana

Lai veiktu atjaunināšanu no iepriekšējās versijas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties platformā PowerSchool.
 2. Sānjoslas apgabalā Setup (Iestatīšana) noklikšķiniet uz System (Sistēma), ritiniet lejup līdz sadaļai Server (Serveris) un noklikšķiniet uz System Settings (Sistēmas iestatījumi).
 3. Noklikšķiniet uz Plugin Management Configuration (Spraudņu pārvaldības konfigurācija) un pēc tam noklikšķiniet uz Apple School Manager.
 4. Noklikšķiniet uz Update (Atjaunināt), noklikšķiniet uz Choose File (Izvēlēties failu), atlasiet lejupielādēto Apple School Manager spraudni (AppleSchoolSync.zip), noklikšķiniet uz Upload (Augšupielādēt) un pēc tam uz Submit (Iesniegt).
 5. Noklikšķiniet uz Enable (Iespējot).

PowerSchool spraudņa vienums Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums) pēc spraudņa atjaunināšanas nemainās. Tomēr, ja nākamā sinhronizācija ar PowerSchool platformā Apple School Manager ir nesekmīga, izpildiet norādījumus nākamajā sadaļā.

Vienuma Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums) atjaunināšana

Pēc Apple School Manager spraudņa instalēšanas pievienojiet platformā Apple School Manager vienumu Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums).

 1. Atveriet jaunu pārlūkprogrammas logu un pierakstieties platformā Apple School Manager.
 2. Apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), noklikšķiniet uz Data Source (Datu avots) un pēc tam uz Edit (Rediģēt) blakus vienumam Student Information System (Skolēnu informācijas sistēma).
 3. Nokopējiet vienumu Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums) no iepriekšējās sadaļas lapas, ko atstājāt atvērtu, iekopējiet tos platformas Apple School Manager laukā Client ID (Klienta ID) un Client Secret (Klienta noslēpums) un noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 4. Blakus vienumam Last Data Sync (Pēdējā datu sinhronizēšana) noklikšķiniet uz Refresh (Atsvaidzināt).

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: