AirPods austiņu atiestatīšana

Var būt vajadzīgs atiestatīt AirPods austiņas, ja nevarat izveidot savienojumu ar tām, ja neizdodas tās uzlādēt vai ir jānovērš cita problēma.1

Ievietojiet AirPods austiņas futrālī

Aizveriet vāciņu. Uzgaidiet 30 sekundes un pēc tam atveriet vāciņu.

Savā iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi)

Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un blakus AirPods austiņām pieskarieties ikonai “i”.2 Pēc tam pieskarieties Forget This Device (Aizmirst šo ierīci). Pieskarieties vēlreiz, lai apstiprinātu.

Atiestatiet AirPods austiņas

Kad vāks ir atvērts, aptuveni 15 sekundes turiet nospiestu iestatīšanas pogu futrāļa aizmugurē, līdz statusa indikators mirgo dzeltenā krāsā.

Atkārtoti izveidojiet AirPods austiņu savienojumu

Kad vāks ir atvērts, novietojiet AirPods austiņas ierīces tuvumā. Izpildiet ierīces ekrānā aprakstītās darbības.

Papildinformācija

Uzziniet, kā iestatīt AirPods austiņas lietošanai ar citām Bluetooth ierīcēm. Ja nevarat izveidot savienojumu ar nomaiņas AirPods austiņu, uzziniet vairāk par nomaiņas AirPods austiņām.

  1. Atiestatot AirPods austiņas, tiek atjaunoti AirPods austiņu iestatījumi. Varat mainīt iestatījumus vēlreiz.
  2. Ja neredzat AirPods austiņas sadaļā Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, pārejiet uz nākamo darbību.
Publicēšanas datums: