AirPods un AirPods Pro austiņu atiestatīšana

Iespējams, jums vajadzēs atiestatīt AirPods austiņas, ja tās nevarēs uzlādēt, vai risināt citu problēmu.

  1. Ievietojiet AirPods austiņas uzlādes futrālī un aizveriet vāku.
  2. Gaidiet 30 sekundes.
  3. Atveriet uzlādes futrāļa vāku.
  4. iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un pieskarieties pogai More Info (Papildinformācija)  blakus AirPods austiņām. (Ja neredzat AirPods austiņas sadaļā Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, pārejiet uz nākamo darbību.)
  5. Pieskarieties pie Forget This Device (Aizmirst šo ierīci). Pieskarieties vēlreiz, lai apstiprinātu.
  6. Kad vāks ir atvērts, aptuveni 15 sekundes turiet nospiestu iestatīšanas pogu futrāļa aizmugurē, līdz statusa indikators mirgo dzeltenā un pēc tam baltā krāsā.*
    AirPods uzlādes futrāļi
  7. Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar AirPods austiņām: ievietojiet AirPods austiņas uzlādes futrālī, atstājiet vāku vaļā un novietojiet AirPods austiņas blakus iPhone, iPad vai iPod touch ierīcei. Izpildiet ierīces ekrānā aprakstītās darbības.

 

Papildinformācija

             

* Atiestatot AirPods austiņas, tiek atjaunoti AirPods austiņu iestatījumi. Varat mainīt iestatījumus vēlreiz.

Publicēšanas datums: