Remontētā vai nomainītā iPhone tālruņa izmantošana

Tālāk ir sniegta informācija, kā izmantot remontēto vai nomainīto iPhone tālruni.

  1. Ja iPhone tālrunī tiek izmantota SIM karte, ievietojiet SIM karti iPhone tālrunī.
  2. Atjaunojiet iPhone saturu, izmantojot iCloud vai iTunes dublējumu.
  3. Funkcijai Find My iPhone pēc noklusējuma jābūt ieslēgtai, taču varat pārbaudīt, vai funkcija Find My iPhone ir ieslēgta.

© 2019 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas. Apple, Apple logotips, iPhone un iTunes ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. AppleCare un iCloud ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Citi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Publicēšanas datums: