AirPods austiņu sērijas numura atrašana

AirPods austiņām un uzlādes kārbiņai ir sērijas numurs. Tālāk ir aprakstīts, kā to atrast.

Sērijas numurs ir norādīts vāka apakšdaļā:

Ja AirPods austiņas ir savienotas ar iOS ierīci, pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > AirPods (AirPods austiņas), lai noskaidrotu sērijas numuru:

Ja jums nav uzlādes kārbiņas, bet jums ir oriģinālais iepakojums, sērijas numurs ir norādīts blakus svītrkodam. Turklāt sērijas numurs ir norādīts oriģinālā produkta kvītī vai rēķinā.

Publicēšanas datums: