AirPods austiņu sērijas numura atrašana

AirPods austiņām un uzlādes kārbiņai ir sērijas numurs. Tālāk ir aprakstīts, kā to atrast.

Sērijas numurs* ir norādīts vāciņa apakšdaļā:

Ja AirPods austiņas ir savienotas ar iOS ierīci, pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > AirPods (AirPods austiņas), lai noskaidrotu sērijas numuru:

Ja jums nav uzlādes kārbiņas, bet jums ir oriģinālais iepakojums, skatiet sērijas numuru blakus svītrkodam. Sērijas numurs ir norādīts arī oriģinālā produkta kvītī vai rēķinā.

* 2. paaudzes AirPods austiņām un AirPods Pro austiņām arī katrai austiņai ir savs sērijas numurs, kas ir uzdrukāts uz AirPods austiņas. Ja AirPods austiņas vai uzlādes kārbiņu nepieciešams nosūtīt apkopes veikšanai, skatiet primāro sērijas numuru, kas ir uzdrukāts uz kārbiņas vāka. Uz AirPods austiņām norādītie sērijas numuri nav nepieciešami.

Publicēšanas datums: