Ja skaņa no bezvadu austiņām skan ar pārtraukumiem vai ir izkropļota

Uzziniet, kā rīkoties, ja skaņa no Bluetooth austiņām, tostarp no AirPods austiņām un bezvadu Beats austiņām, skan ar pārtraukumiem vai ir izkropļota.

Bluetooth savienojuma uzlabošana

Austiņas uztur sakarus ar citām ierīcēm, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, un dažās situācijās Bluetooth signāls var tikt traucēts vai pavājināts.

Straumējot audio, austiņu savienojums var pārtrūkt biežāk nekā atskaņojot ierīcē saglabāto saturu.* Novietojiet ierīci apmēram metra attālumā no sevis un mēģiniet austiņās klausīties mūziku vai citu audio saturu, kas tiek glabāts ierīcē (nevis straumēts). iOS vai Android ierīcē atveriet lietotni Music. Mac datorā ar operētājsistēmu macOS Catalina atveriet lietotni Music. Mac datorā ar operētājsistēmu macOS Mojave vai jaunāku tās versiju vai personālajā datorā atveriet programmu iTunes. Pēc tam atskaņojiet dziesmu, kurai blakus nav lejupielādes pogas lejupielādes ikonas . Vai arī pieskarieties lejupielādes pogai lejupielādes ikonai, lai lejupielādētu dziesmu.

Ja šīs pārbaudes laikā austiņu savienojums saglabājas bez skaņas izkropļošanās, citās situācijās var palīdzēt tālāk sniegtie ieteikumi.

  • Turiet iPhone tālruni vai citu ierīci tuvumā, lai starp jums un ierīci nebūtu šķēršļu, piemēram, sienu vai durvju.
  • Ja iespējams, pārvietojieties uz citu vietu. Īpaši centieties izvairīties no vietām, kur ir daudz cilvēku vai aktīvi tiek izmantots Wi-Fi, vai kur atrodas kabeļi ar nepietiekamu izolāciju, mikroviļņu krāsnis vai bezvadu skaļruņi (vai arī izslēdziet šo krāsni vai skaļruni).

Ja austiņu savienojums turpina darboties ar pārtraukumiem

Ja pārbaudījāt austiņas, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, taču audio saturs joprojām skan ar pārtraukumiem vai savienojums tiek pārtraukts, atvienojiet austiņas no pāra un pēc tam atkal savienojiet tās pārī.

Austiņu atvienošana no pāra

Lai atvienotu austiņas no iPhone tālruņa, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > Bluetooth (Bluetooth).
  2. Atrodiet ierīci, ko vēlaties atvienot no pāra, un pieskarieties pogai Info (Informācija) .
  3. Pieskarieties pie Forget this Device (Aizmirst šo ierīci).
  4. Restartējiet iPhone tālruni.

Lai atvienotu austiņas no ierīces, kuru nav izgatavojis uzņēmums Apple, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Ierīcē, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, atveriet Bluetooth iestatījumus un pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta. Piemēram, Android ierīcē dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Pievienotās ierīces > Savienojuma preferences > Bluetooth.
  2. Atvienojiet austiņas no pāra vai norādiet, ka ierīcei austiņas jāaizmirst.
  3. Restartējiet ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple.

Austiņu atkārtota savienošana pārī

Atkārtoti savienojiet austiņas pārī vai izveidojiet savienojumu ar tām. Tālāk varat atrast norādījumus atbilstoši savām austiņām un ierīcei, ar kuru vēlaties tās savienot pārī.

Ja austiņu savienojums arī turpmāk darbojas ar pārtraukumiem, sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

* Audio avots, piemēram, iPhone tālrunis, Mac vai Windows dators vai Android mobilais tālrunis

Publicēšanas datums: