Ja skaņa no bezvadu austiņām pārtrūkst vai tiek izkropļota

Uzziniet, kā rīkoties, ja skaņa no Bluetooth austiņām, tostarp no AirPods austiņām un bezvadu Beats austiņām, skan ar pārtraukumiem vai ir izkropļota.

Bluetooth savienojuma uzlabošana

Jūsu austiņas uztur sakarus ar citām ierīcēm, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, un dažās situācijās Bluetooth signāls var tikt traucēts vai pavājināts.

Straumējot audio, austiņu savienojums var pārtrūkt biežāk nekā izmantojot jūsu ierīcē saglabāto saturu.* Novietojiet ierīci apmēram metra attālumā no sevis, ne tālāk, un mēģiniet austiņās klausīties mūziku vai citu audio saturu, kas tiek glabāts jūsu ierīcē (nevis straumēts). Savā iOS vai Android ierīcē atveriet programmu Music. Mac datorā, kurā darbojas operētājsistēma macOS Catalina, atveriet programmu Music. Mac datorā, kurā darbojas operētājsistēma macOS Mojave vai jaunāka tās versija, vai personālajā datorā atveriet programmu iTunes. Pēc tam atskaņojiet dziesmu, kurai blakus nav lejupielādes pogas lejupielādes ikonas . Vai arī pieskarieties lejupielādes pogai lejupielādes ikonai, lai lejupielādētu dziesmu.

Ja šīs pārbaudes laikā austiņu savienojums saglabājas bez skaņas izkropļošanās, citās situācijās var palīdzēt tālāk sniegtie ieteikumi.

  • Turiet iPhone tālruni vai citu ierīci tuvumā, lai starp jums un ierīci nebūtu šķēršļu, piemēram, sienu vai durvju.
  • Ja iespējams, pārvietojieties uz citu vietu. Īpaši centieties izvairīties no vietām, kur ir daudz cilvēku vai daudz Wi-Fi aktivitātes vai kur atrodas vāji ekranēti kabeļi, mikroviļņu krāsnis vai bezvadu skaļruņi (vai izslēdziet krāsni vai skaļruni).

Rīcība gadījumā, ja austiņu savienojuma pārtraukumi turpinās

Ja pārbaudījāt austiņas, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, taču audio saturs joprojām skan ar pārtraukumiem vai savienojums tiek pārtraukts, atvienojiet austiņas no pāra un pēc tam atkal savienojiet tās pārī.

Austiņu atvienošana no pāra

Lai atvienotu austiņas no iPhone tālruņa, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pieskarieties vienumam Settings > Bluetooth (Iestatījumi > Bluetooth).
  2. Atrodiet ierīci, ko vēlaties atvienot no pāra, un pieskarieties pogai Info .
  3. Pieskarieties opcijai Forget this Device (Aizmirst šo ierīci).
  4. Restartējiet iPhone tālruni.

Lai atvienotu austiņas no ierīces, kuru nav izgatavojis uzņēmums Apple, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Ierīcē, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, atveriet Bluetooth iestatījumus un pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta. Piemēram, Android ierīcē dodieties uz Iestatījumi > Pievienotās ierīces > Savienojuma preferences > Bluetooth.
  2. Atvienojiet austiņas no pāra vai norādiet, ka ierīcei austiņas jāaizmirst.
  3. Restartējiet ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple.

Austiņu atkārtota savienošana pārī

Atkal savienojiet austiņas pārī vai izveidojiet savienojumu ar tām. Tālāk varat atrast norādījumus atbilstoši savām austiņām un tai ierīcei, ar kuru vēlaties tās savienot pārī:

Ja austiņu savienojums arī turpmāk pārtrūkst, sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

* Jūsu audio avots, piemēram, iPhone tālrunis, Mac vai Windows dators vai Android mobilais tālrunis

Publicēšanas datums: