Apple Business Manager piezīmes par laidienu

Uzziniet vairāk par atjauninājumiem un izmaiņām, ko esam ieviesuši Apple Business Manager. Atjauninājumi ir kumulatīvi, tādēļ pēc Apple Business Manager palaišanas jums ir pieejamas visas jaunākās funkcijas. Tālāk varat skatīt visas katrā laidienā ietvertās funkcijas.

2019. gada jūnijs

Tagad Apple School Manager var izmantot iPad ierīcēs.

2019. gada februāris

  • Sadaļa MDM Servers (MDM serveri) tagad atrodas cilnē Settings (Iestatījumi).
  • Tagad varat konfigurēt iestatījumus Default Device Assignment (Noklusējuma ierīces piešķiršana) sadaļā Settings (Iestatījumi) > Device Management Settings (Ierīču pārvaldības iestatījumi) un Settings (Iestatījumi) > MDM Servers (MDM serveri).

2018. gada septembris

tvOS programmas tagad ir pieejamas sadaļā Apps and Books (Programmas un grāmatas).

2018. gada maijs

Apple Business Manager ir vieta, kur IT administratori var pārvaldīt lietotājus, Apple ierīces un saturu. Papildus uzlabotai ierīču un lomu pārvaldībai tajā ir ietverta sadaļa Apps and Books (Programmas un grāmatas) — jauna uz atrašanās vietu balstīta licenču pārsūtīšanas sistēma.

Publicēšanas datums: