Žestu izmantošana iPhone X tālruņa un jaunāku modeļu navigācijā

Izmantojiet žestus savā iPhone X tālrunī un jaunākos modeļos, lai ātri navigētu, veiktu vairākus uzdevumus vienlaikus, pielāgotu iestatījumus un piekļūtu iecienītākajām opcijām.

Pamatiemaņas

Izmantojiet sānu pogu, lai ieslēgtu iPhone X tālruni vai jaunāku modeli, pārslēgtu to miega režīmā, izmantotu Siri, Apple Pay un veiktu citas darbības.

 

diagramma, kas parāda skaļuma un sānu pogas iPhone X tālrunī

Ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet sānu pogu, līdz ekrānā ir parādīts Apple logotips.

Lai izslēgtu, vienlaikus nospiediet un turiet sānu pogu un jebkuru skaļuma regulēšanas pogu, līdz ir parādīts slīdnis. Pēc tam velciet slīdni, lai izslēgtu.

Aktivizēšana un miega režīms

Paceliet vai pieskarieties, lai aktivizētu iPhone X tālruni.

Lai pārslēgtu iPhone X tālruni miega režīmā, nospiediet sānu pogu.

Izmantot Siri

Pasakiet “Hey Siri” (Sveika, Siri). Vai arī nospiediet un turiet sānu pogu.

Programmu instalēšana

Atlasiet programmu pakalpojumā App Store un veiciet uz programmas dubultklikšķi, lai to instalētu.

Apple Pay izmantošana

Lai autentificētu pirkumus pakalpojumā Apple Pay, izmantojot funkciju Face ID (Sejas ID), divreiz noklikšķiniet uz sānu pogas, pēc tam paskatieties uz savu iPhone X tālruni.

Intuitīvu žestu izmantošana tālruņa navigācijā

Lai uzlabotu lietošanas iespējas un ērtības, poga Home (Sākums) ir aizstāta ar jauniem, taču pazīstamiem navigācijas veidiem. Vispirms paņemiet iPhone tālruni rokā un paskatieties uz to, lai atbloķētu, izmantojot funkciju Face ID (Sejas ID). Vai arī, ja tālrunis novietots uz galda vai citas līdzenas virsmas, paceliet to vai pieskarieties, lai aktivizētu.

Atbloķēšana un sākuma ekrāna atvēršana

Lai atbloķētu, paskatieties uz savu iPhone X tālruni, pēc tam no bloķēšanas ekrāna apakšas velciet uz augšu. Lai jebkurā brīdī pārietu uz sākuma ekrānu, no ekrāna apakšējās malas velciet uz augšu.

animācija, kas parāda iPhone X atbloķēšanu

Vairāku uzdevumu izpilde

ekrāns, kas parāda vairāku uzdevumu izpildi iPhone X tālrunī

Velkot no ekrāna apakšdaļas, pauzējiet. Ja kādā programma ir atvērta, velciet pa labi gar ekrāna apakšējo malu, lai atvērtu citu programmu.

Logrīku atrašana

ekrāns, kas parāda logrīkus iPhone X tālrunī

Lai skatītu informāciju programmās, ko pievienojāt logrīkiem, sākuma vai bloķēšanas ekrānā velciet pa labi.

Meklēšana

ekrāns, kas parāda meklēšanu iPhone X tālrunī

Lai ātri atrastu informāciju ierīcē vai tīmeklī, no ekrāna vidusdaļas velciet uz leju.

Funkcijas Control Center (Vadības centrs) atvēršana

Lai ātri pielāgotu iestatījumus un programmas, izmantojot funkciju Control Center (Vadības centrs), no ekrāna augšējā labā stūra velciet uz leju.

Animācija, kas parāda atvērto funkciju Control Center (Vadības centrs) iPhone X tālrunī

 

Paziņojumu skatīšana

ekrāns, kas parāda paziņojumus iPhone X tālrunī

Lai skatītu paziņojumus, piemēram, tālruņa zvanus, atgādinājumus un ziņojumus, no ekrāna augšdaļas velciet uz leju.

Atgriešanās uz sākumu

ekrāns, kas parāda sasniedzamības lietošanu iPhone X tālrunī

Lai skatītu augšdaļā esošus vienumus, no ekrāna apakšējās malas velciet uz leju.Vai arī no ekrāna apakšējās malās ātri velciet uz augšu un uz leju.*

  

* Pēc noklusējuma sasniedzamība ir izslēgta. Lai to ieslēgtu, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), ritiniet uz leju un pieskarieties vienumam Reachability (Sasniedzamība), pēc tam ieslēdziet to.

Publicēšanas datums: