Žestu izmantošana iPhone X tālruņa navigācijā

Izmantojiet žestus iPhone X tālrunī, lai ātri navigētu, veiktu vairākus uzdevumus vienlaikus, pielāgotu iestatījumus un piekļūtu visām iecienītākajām opcijām.

Pamatiemaņas

Izmantojiet sānu pogu, lai ieslēgtu iPhone X tālruni, pārslēgtu to miega režīmā, izmantotu Siri, Apple Pay un veiktu citas darbības.

 

Ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet sānu pogu, līdz ekrānā ir parādīts Apple logotips.

Lai izslēgtu, vienlaikus nospiediet un turiet sānu pogu un jebkuru skaļuma regulēšanas pogu, līdz ir parādīts slīdnis. Pēc tam velciet slīdni, lai izslēgtu.

Aktivizēšana un miega režīms

Paceliet vai pieskarieties, lai aktivizētu iPhone X tālruni.

Lai pārslēgtu iPhone X tālruni miega režīmā, nospiediet sānu pogu.

Siri izmantošana

Pasakiet “Hey Siri” (Sveika, Siri). Vai arī nospiediet un turiet sānu pogu.

Apple Pay izmantošana

Lai autentificētu pirkumus pakalpojumā Apple Pay, izmantojot funkciju Face ID, divreiz noklikšķiniet uz sānu pogas, pēc tam paskatieties uz savu iPhone X tālruni.

Intuitīvu žestu izmantošana tālruņa navigācijā

Lai uzlabotu lietošanas iespējas un ērtības, poga Home (Sākums) ir aizstāta ar jauniem, taču pazīstamiem navigācijas veidiem. Vispirms paņemiet iPhone tālruni rokā un paskatieties uz to, lai atbloķētu, izmantojot funkciju Face ID. Vai arī, ja tālrunis novietots uz galda vai citas līdzenas virsmas, paceliet to vai pieskarieties, lai aktivizētu.

Atbloķēšana un sākuma ekrāna atvēršana

Lai atbloķētu, paskatieties uz savu iPhone X tālruni, pēc tam no bloķēšanas ekrāna apakšas velciet uz augšu. Lai jebkurā brīdī pārietu uz sākuma ekrānu, no ekrāna apakšējās malas velciet uz augšu.

Vairāku uzdevumu izpilde

Velkot no ekrāna apakšdaļas, pauzējiet. Ja kādā programma ir atvērta, velciet pa labi gar ekrāna apakšējo malu, lai atvērtu citu programmu.

Logrīku atrašana

Lai skatītu informāciju programmās, ko pievienojāt logrīkiem, sākuma vai bloķēšanas ekrānā velciet pa labi.

Meklēšana

Lai ātri atrastu informāciju ierīcē vai tīmeklī, no ekrāna vidusdaļas velciet uz leju.

Funkcijas Control Center (Vadības centrs) atvēršana

Lai ātri pielāgotu iestatījumus un programmas, izmantojot funkciju Control Center (Vadības centrs), no ekrāna augšējā labā stūra velciet uz leju.

 

Paziņojumu skatīšana

Lai skatītu paziņojumus, piemēram, tālruņa zvanus, atgādinājumus un ziņojumus, no ekrāna augšdaļas velciet uz leju.

Atgriešanās uz sākumu

Lai skatītu augšdaļā esošus vienumus, no ekrāna apakšējās malas velciet uz leju.Vai arī no ekrāna apakšējās malās ātri velciet uz augšu un uz leju.*

  

* Pēc noklusējuma sasniedzamība ir izslēgta. Lai to ieslēgtu, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), ritiniet uz leju un pieskarieties vienumam Reachability (Sasniedzamība), pēc tam ieslēdziet to.

Publicēšanas datums: