Iebūvēto Apple programmu dzēšana ierīcē ar operētājsistēmas versiju iOS 12 vai jaunāku vai Apple Watch ierīcē

Ja izmantojat ierīci ar operētājsistēmas versiju iOS 12 vai jaunāku, ierīcē var dzēst dažas iebūvētās Apple programmas no iPhone, iPad, iPod touch vai Apple Watch ierīces.

Dzēšot iebūvēto programmu, tiks dzēsti arī visi saistītie lietotāja dati un konfigurācijas faili. Tas var ietekmēt, piemēram, ar Apple Watch saistīto sistēmu funkcijas vai informāciju.

Iebūvētās programmas, kuras var dzēst ierīcē

Ja izmantojat ierīci ar operētājsistēmas versiju iOS 12 vai jaunāku, ierīcē var dzēst1 šīs programmas:

 • Activity (Aktivitāte);
 • Apple Books4;
 • Calculator (Kalkulators);
 • Calendar (Kalendārs);
 • Compass (Kompass);
 • Contacts2 (Kontaktpersonas);
 • FaceTime3;
 • Files (Faili);
 • Find My Friends (Atrast manus draugus);
 • Home (Sākums);
 • iTunes Store;
 • Mail (Pasts);
 • Maps (Kartes)4;
 • Measure (Mērījumi);
 • Music (Mūzika)4;
 • News (Ziņas) (ja pieejama);
 • Notes (Piezīmes);
 • Photo Booth (Fotokabīne);
 • Podcasts (Aplādes)4;
 • Reminders (Atgādinājumi);
 • Stocks (Akcijas);
 • Tips (Padomi);
 • TV (ja pieejama);
 • Videos (Videoklipi);
 • Voice Memos (Balss atgādnes);
 • Watch (Pulkstenis)5;
 • Weather (Laika ziņas).

 1. Izmantojot ierīci ar operētājsistēmas versiju iOS 10, iebūvētās programmas var noņemt no ierīces sākuma ekrāna, taču tās nevar dzēst. Skatiet šo rakstu, lai iegūtu vairāk informācijas par iOS 10 iebūvētajām programmām.
 2. Dzēšot programmu Contacts (Kontaktpersonas), visa kontaktpersonu informācija paliks programmā Phone (Tālrunis).
 3. Dzēšot programmu FaceTime, FaceTime zvanus joprojām var veikt un saņemt lietotnē Contacts (Kontaktpersonas) un Phone (Tālrunis).
 4. Dzēšot programmu Apple Books, Maps (Kartes), Music (Mūzika) vai Podcast (Aplādes), tās nebūs pieejamas lietošanai ar programmu CarPlay. Dzēšot programmu Music (Mūzika), bibliotēkā esošu audiosaturu nevarēs atskaņot, izmantojot Apple programmas vai trešo pušu programmas dažās automašīnu stereosistēmās vai stereouztvērējos.
 5. Dzēšot programmu Watch no iPhone tālruņa, kas ir savienots pārī ar Apple Watch ierīci, tiks parādīta norāde pirms programmas dzēšanas atvienot no pāra Apple Watch ierīci.

 

Iebūvētās programmas dzēšana ierīcē

 1. iOS ierīcē viegli pieskarieties programmas ikonai un turiet to, līdz tā sāk šūpoties. Ja programmas ikona nešūpojas, pārliecinieties, ka nespiežat to pārāk stipri.
 2. Pieskarieties programmas ikonai, pēc tam pieskarieties vienumam Delete (Dzēst). 
 3. Lai pabeigtu, nospiediet pogu Home (Sākums).

Ja lietojat Apple Watch ierīci, tad, dzēšot programmu iPhone tālrunī, šī programma tiek dzēsta arī Apple Watch ierīcē.

Dzēstās iebūvētās programmas atjaunošana

 1. iOS ierīcē atveriet pakalpojumu App Store.
 2. Atrodiet programmu. Izmantojiet precīzo programmas nosaukumu. Atrodiet atbilstošos iebūvēto programmu nosaukumus.
 3. Pieskarieties vienumam , lai atjaunotu programmu.
 4. Uzgaidiet, līdz programma ir atjaunota, un tad atveriet to sākuma ekrānā.

Ja lietojat Apple Watch ierīci un atjaunojat programmu iPhone tālrunī, šī programma tiks atjaunota arī Apple Watch ierīcē.

 

Kas notiek, kad ierīcē dzēšat iebūvētās programmas

Iebūvēto programmu dzēšana ierīcē var ietekmēt citas sistēmas funkcijas. Tālāk ir minēti daži piemēri.

 • Ja lietojat Apple Watch ierīci, kas savienota pārī ar iPhone tālruni, tad, dzēšot programmu iPhone sākuma ekrāna, šī programma tiek dzēsta arī Apple Watch sākuma ekrānā.
 • Dzēšot ierīcē programmu Podcasts (Aplādes), tā nebūs pieejama programmā CarPlay.
 • Dzēšot ierīcē programmu Stocks (Akcijas) vai Weather (Laika ziņas), informācija par akcijām un laika ziņām citur vairs nebūs pieejama. Piemēram, jūs neredzēsiet informāciju par akcijām vai laika ziņām iPhone sadaļā Notification Center (Paziņojumu centrs) vai Apple Watch sadaļā Complications (Komplikācijas) vai Glances (Skatieni).
 • Dzēšot programmu Calculator (Kalkulators), kalkulators netiks parādīts sadaļā Control Center (Vadības centrs).

Lai atjaunotu ietekmēto funkcionalitāti, iebūvētās programmas var pievienot ierīcei atkārtoti.

 

Publicēšanas datums: