Cita Apple ID izmantošana pirkumu koplietošanai funkcijā Family Sharing (Koplietošana ģimenē)

Ja jums ir vairāki Apple ID un pirkumu koplietošanai vēlaties izmantot citu, mainiet funkcijas Family Sharing (Koplietošana ģimenē) iestatījumus.

Pirkumu koplietošanai izmantotā Apple ID maiņa iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē

 1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] un noklikšķiniet uz Family Sharing (Koplietošana ģimenē).
 2. Pieskarieties savam vārdam.
 3. Pieskarieties opcijai Account (Konts). 
  iPhone ierīce, kurā parādīts vecāka/aizbildnes Karina Cavanna konts.
 4. Izdzēsiet norādīto Apple ID, pēc tam ievadiet Apple ID un paroli, ko vēlaties izmantot.
 5. Pieskarieties pie Use This Account (Lietot šo kontu).

Pirkumu koplietošanai izmantotā Apple ID maiņa Mac ierīcē

 1. Atveriet Apple izvēlni  > System Preferences (Sistēmas preferences).
 2. Noklikšķiniet uz Family Sharing (Koplietošana ģimenē) un pēc tam Family (Ģimene) locekļu sarakstā noklikšķiniet uz Details (Detalizēta informācija) blakus savam vārdam.
 3. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).
 4. Noklikšķiniet uz Change (Mainīt).
  Mac ierīce, kurā parādītas vecāka/aizbildnes Karina Cavanna multivides pirkumu un abonementu opcijas.
 5. Ievadiet Apple ID un paroli, kuru vēlaties izmantot.
 6. Pieskarieties pie Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Kas notiek, mainot Apple ID, kuru izmantojat multivides pirkumu un abonementu koplietošanai?

Ja maināt funkcijā Family Sharing (Koplietošana ģimenē) izmantoto Apple ID, jūsu ģimenes locekļi nevar piekļūt jūsu iepriekšējā konta pirkumiem vai lejupielādēt tos. Viņi arī nevar izmantot nekādu ar DRM aizsargātu mūziku, filmas, TV pārraides, grāmatas, lietotnes vai pirkumus lietotnē, kurus iepriekš lejupielādēja no šī konta. Un, ja Apple Music ģimenes abonementa iegādei izmantojāt iepriekšējo kontu, jūsu ģimenei vairs nav piekļuves šim abonementam.

Apple ID, ko izmantojat koplietošanai ar Family Sharing (Koplietošana ģimenē) grupu, var mainīt reizi 90 dienās.

Publicēšanas datums: