Nomaiņas AirPod austiņu vai uzlādes futrāļa iestatīšana

Pēc aizstājējprodukta saņemšanas veiciet tālāk norādītās darbības, lai atkal varētu izmantot AirPod austiņas.

AirPod austiņu iestatīšana

  1. Ievietojiet abas AirPod austiņas uzlādes futrālī.
  2. Atveriet vāciņu un pārbaudiet statusa indikatoru. Tam ir jāmirgo dzeltenā krāsā.
  3. Nospiediet iestatīšanas pogu, kas atrodas futrāļa aizmugurē, un turiet pogu nospiestu 5 sekundes. Statusa indikatoram ir jāmirgo baltā krāsā. Ja tas joprojām mirgo dzeltenā krāsā, pievienojiet futrāli strāvas avotam, aizveriet vāciņu un uzgaidiet 10 minūtes.
  4. iPhone tālrunī pārejiet uz sākuma ekrānu.
  5. Atveriet futrāli, kurā ir ievietotas AirPod austiņas, un turiet to blakus iPhone tālrunim. iPhone tālruņa ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
  6. Pieskarieties pie Connect (Pievienot) un pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs).

Aizstājējprodukta pasūtīšana

Publicēšanas datums: