Nomaiņas AirPods austiņu vai uzlādes futrāļa iestatīšana

Pēc aizstājējprodukta saņemšanas veiciet tālāk norādītās darbības, lai atkal varētu izmantot AirPods austiņas.

iestatīšanas poga uz AirPods austiņu uzlādes futrāļa

AirPods austiņu vai uzlādes futrāļa iestatīšana

  1. Ievietojiet abas AirPods austiņas uzlādes kārbiņā.
  2. Pievienojiet futrāli strāvas avotam, aizveriet vāciņu un uzgaidiet 20 minūtes.
  3. Atveriet vāciņu un pārbaudiet statusa indikatoru. Tam ir jāmirgo dzeltenā krāsā.
  4. 15 sekundes turiet nospiestu iestatīšanas pogu futrāļa aizmugurē, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
  5. Atveriet sākumekrānu iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē.
  6. Atveriet futrāli, kurā ievietotas AirPods austiņas, un turiet to blakus iPhone, iPad vai iPod touch ierīcei. Ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
  7. Pieskarieties vienumam Connect (Pievienot) un pēc tam pieskarieties vienumam Done (Gatavs).
Publicēšanas datums: