Nomaiņas AirPod austiņu vai uzlādes futrāļa iestatīšana

Pēc aizstājējprodukta saņemšanas veiciet tālāk norādītās darbības, lai atkal varētu izmantot AirPod austiņas.

AirPod austiņu iestatīšana

  1. Ievietojiet abas AirPod austiņas uzlādes futrālī.
  2. Atveriet vāciņu un pārbaudiet statusa indikatoru. Tam ir jāmirgo dzeltenā krāsā.
  3. Nospiediet iestatīšanas pogu, kas atrodas futrāļa aizmugurē, un turiet pogu nospiestu dažas sekundes. Statusa indikatoram ir jāmirgo baltā krāsā.*
  4. iPhone tālrunī pārejiet uz sākuma ekrānu.
  5. Atveriet futrāli, kurā ir ievietotas AirPod austiņas, un turiet to blakus iPhone tālrunim. iPhone tālruņa ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
  6. Pieskarieties pie Connect (Pievienot) un pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs).

* Ja statusa indikators joprojām mirgo dzeltenā krāsā, pievienojiet futrāli strāvas avotam, aizveriet vāciņu un uzgaidiet 20 minūtes. Pēc tam atveriet vāciņu un vēlreiz nospiediet un turiet iestatīšanas pogu dažas sekundes līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.

Publicēšanas datums: