Darba sākšana ar formām

Izvēlieties kādu no vairākiem simtiem formu, kas pieejamas formu bibliotēkā un kuras varat pievienot dokumentiem lietotnē Pages, Numbers vai Keynote, vai arī izveidojiet pielāgotas formas programmā iWork.

Varat ātri ievietot savā dokumentā formu no iWork formu bibliotēkas.

 • Mac datorā noklikšķiniet uz pogas Shape (Forma)  un izvēlieties formu.
 • iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē pieskarieties pogai Insert (Ievietot)  un pēc tam pieskarieties pogai Shapes (Formas) . Pieskarieties formai.
 • Vietnē iCloud.com noklikšķiniet uz Choose a shape or line to add to this presentation (Izvēlieties formu vai līniju, ko pievienot šai prezentācijai) un izvēlieties formu.

Pēc formas pievienošanas un novietošanas varat sadalīt to daļās vai apvienot ar citām formām, veidojot pielāgotu formu. Kad formas rediģēšana ir pabeigta, pievienojiet to savai formu bibliotēkai, lai izmantotu vēlāk.1

Formas sadalīšana daļās

Dažām formām ir vairākas daļas. Sadalot formu daļās, varat mainīt krāsu, rediģēt formu vai izdzēst tās atsevišķas daļas. 

 • Savā iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē atlasiet formu, ko vēlaties sadalīt, un pieskarieties pogai Format (Formatēt) . Pieskarieties opcijai Arrange (Kārtot) un pēc tam — opcijai Break Apart (Sadalīt).
 • Mac datorā noklikšķiniet uz formas, turot nospiestu taustiņu Ctrl, un izvēlieties Break Apart (Sadalīt).

Dažās formās, kas pieejamas formu bibliotēkā, ir iekļautas citas iespējamās formas, ko jūs varētu vēlēties izmantot. Piemēram, ja vēlaties izmantot Kalifornijas formu, varat ievietot pilnu Amerikas Savienoto Valstu karti un to palielināt. Pēc formas sadalīšanas varat atsevišķi izmantot Kalifornijas formu. Ja vēlaties arī turpmāk izmantot šo formu, neatdalot to no sākotnējās formas, pievienojiet formu savai formu bibliotēkai.

Pēc formas sadalīšanas katrai daļai varat piešķirt citu krāsu. Piemēram, varat kartē mainīt katra štata krāsu vai mainīt kādas daļas krāsu, ko nošķīrāt no formas pārējām daļām.

Keynote lietotne Mac datorā, kurā blakus Amerikas Savienoto Valstu formām ir atlasīts Kalifornijas štats

 


        Divas viena uz otras saliktas formas, no kurām viena ir atlasīta

Jaunu formu izveide

Varat apvienot formas un noņemt tās citu no citas, lai izveidotu jaunas formas. Ir četri veidi, kā izveidot jaunas formas no jau esošām: savienošana, krustošana, atņemšana vai izslēgšana.

 • Savā iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē atlasiet formas, ko vēlaties izmantot, un pieskarieties pogai Format (Formatēt) . Pieskarieties opcijai Arrange (Kārtot) un izvēlieties, kā apvienot formas.
 • Mac datorā atlasiet visas formas, ko vēlaties izmantot, noklikšķiniet uz pogas Format (Formatēt) , noklikšķiniet uz Arrange (Kārtot) un izvēlieties, kā apvienot formas.

Divas savienotas formas

Savienošana
Savienojot vairākas formas, tās apvienojas un rada vienu formu.

Krustota forma

Krustošana
Krustojot vairākas formas, no apgabaliem, kas pārklājas, tiek izveidota jauna forma.

Divas atņemtas formas

Atņemšana
Atņemot formu no citas, tiek noņemta formas daļa, kas uzklāta uz citas formas.
 

Divas izslēgtas formas

Izslēgšana
Izslēdzot divas formas, tiek izveidota forma, kas izslēdz pārklāšanās zonu starp formām.
 


Stilu pievienošana formai

Pēc formas pievienošanas dokumentam varat mainīt savas formas tālāk norādītos stilus.2

 • Pildījums Jūs varat aizpildīt formas ar attēlu, vienu krāsu vai krāsu pāreju (divas vai vairāk krāsas saplūst cita ar citu). 
 • Apmale Varat pievienot apmali, piemēram, gleznas rāmi vai punktotu līniju, un pēc tam mainīt apmales biezumu, krāsu un citus atribūtus.
 • Ēnojums Varat pievienot savai formai līdz pat sešiem dažādiem iepriekš iestatītiem ēnojumiem un pēc tam pielāgot ēnojuma izplūdumu, nobīdi un necaurspīdīgumu.
 • Spoguļattēls Varat pievienot savai formai spoguļattēlu un pielāgot tā redzamību. 
 • Necaurspīdīgums Varat veidot interesantus efektus, padarot objektus vairāk vai mazāk caurspīdīgus. 

Ja vēlaties mainīt formas stilu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 • Mac datorā atlasiet formu, noklikšķiniet uz pogas Format (Formatēt)  un noklikšķiniet uz Style (Stils). Noklikšķiniet uz paplašinājuma trīsstūra, lai izvērstu atsevišķu stilu un skatītu papildopcijas.
 • iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē pieskarieties pogai Format (Formatēt)  un pēc tam pieskarieties opcijai Style (Stils). Lai skatītu papildopcijas, aktivizējiet atsevišķu stilu.
 • Vietnē iCloud.com noklikšķiniet uz Show or hide format and style options (Rādīt vai paslēpt formatēšanas un stila opcijas) > Style (Stils). Lai skatītu papildopcijas, atlasiet atsevišķu stilu.

Noklusējuma stilu saglabāšana un iestatīšana Mac datorā

Mac datorā varat saglabāt sava dokumenta jauno formu stilu un mainīt noklusējuma stilu.

Tālāk ir norādīts, kā saglabāt savu stilu.

 1. Noklikšķiniet uz pogas Format (Formatēt)  un pēc tam noklikšķiniet uz Style (Stils).
 2. Noklikšķiniet uz bultiņas pa labi no stila sīktēliem, lai pārietu uz pēdējo stilu grupu. 
 3. Noklikšķiniet uz pogas New Style Preset (Iepriekš iestatīt jaunu stilu) 

Pēc stila saglabāšanas jebkurā laikā varat to pārveidot. Atlasiet formu, kurā ir stila izmaiņas, noklikšķiniet uz stila veidnes, turot nospiestu taustiņu Ctrl, un izvēlieties “Redefine Style from Selection” (Pārveidot stilu no atlases).

Tālāk ir norādīts, kā mainīt jauno dokumenta formu noklusējuma stilu.

 1. Noklikšķiniet uz pogas Format (Formatēt)  un pēc tam noklikšķiniet uz Style (Stils). 
 2. Noklikšķiniet uz stila, ko vēlaties pārvietot, un turiet. 
 3. Velciet to uz stilu pirmās lapas augšējo kreiso stūri. 


Teksta un citu objektu pievienošana formā

Lai pievienotu tekstu formā, divreiz pieskarieties (iPhone vai iPad ierīcē) formai vai veiciet dubultklikšķi (Mac datorā) uz formas un pēc tam ievadiet tekstu. 

Varat arī ievietot formā dažādus objektus, piemēram, formas, attēlus, video, tekstlodziņus un vienādojumus, lai tie būtu ligzdoti. Ja rakstāt ārējās (galvenās) formas iekšpusē, rediģēšanas laikā iekšējais ligzdotais objekts pārvietojas līdz ar tekstu.

 • iPhone vai iPad ierīcē pievienojiet jauno objektu savam dokumentam. Atlasiet jauno objektu un pieskarieties opcijai Cut (Izgriezt). Divreiz pieskarieties formai, kurā vēlaties ligzdot jauno objektu, līdz formā parādās ievietošanas punkts, vēlreiz pieskarieties tam un pieskarieties opcijai Paste (Ielīmēt).
 • Mac datorā pievienojiet jauno objektu savam dokumentam. Noklikšķiniet uz jaunā objekta, turot nospiestu taustiņu Ctrl, un izvēlieties Cut (Izgriezt). Turot nospiestu taustiņu Ctrl, noklikšķiniet uz formas, kurā vēlaties ligzdot jauno objektu, un izvēlieties Paste (Ielīmēt).


Formas pievienošana formu bibliotēkai

Varat pievienot savai formu bibliotēkai pielāgotas formas. Kad saglabājat pielāgoto formu, tiek saglabāti tās ceļa, apvēršanas un rotācijas rekvizīti; lielums, krāsa, necaurspīdīgums un citi rekvizīti saglabāti netiek.

 • Mac datorā noklikšķiniet uz formas, turot nospiestu taustiņu Ctrl, un izvēlieties Save to My Shapes (Saglabāt sadaļā Manas formas).
 • iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē pieskarieties formai un pēc tam pieskarieties opcijai Add to Shapes (Pievienot formām).

Lai izmantotu pakalpojumu iCloud pielāgoto formu sinhronizēšanai visās savās ierīcēs, jums būs nepieciešams tālāk norādītais.

Jūs varat izmantot savas pielāgotās formas vienā un tajā pašā lietotnē Mac, iPhone, iPad un iPod touch ierīcē. Piemēram, ja pievienojat formu lietotnē Pages savā iPhone ierīcē, varat to izmantot lietotnē Pages arī citās ierīcēs. 

1. Pielāgotās formas ir atbalstītas tikai Mac datorā, iOS un iPadOS. Vietnē iCloud.com nevar izveidot vai lietot pielāgotas formas.

2. Daži stili ir pieejami tikai lietotnē Pages, Numbers un Keynote jūsu Mac, iPhone, iPad un iPod touch ierīcē.

Publicēšanas datums: