Atskaņošanas saraksta izveidošana lietotnē Apple Music

Uzziniet, kā izveidot atskaņošanas sarakstus ar mūziku no Apple Music kataloga vai savas kolekcijas.

Atskaņošanas saraksta izveide iPhone, iPod touch vai Android ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties pie Library (Bibliotēka).
 3. Pieskarieties vienumam Playlists (Atskaņošanas saraksti).
 4. Pieskarieties vienumam New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts).
 5. Piešķiriet atskaņošanas sarakstam nosaukumu un pieskarieties vienumam Add Music (Pievienot mūziku).
 6. Atrodiet mūziku, ko vēlaties pievienot.
 • iPhone vai iPod touch ierīcē pieskarieties izvēlētajai mūzikai, pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs). Ja mūziku pievienojat tieši no meklēšanas lodziņa, pieskarieties pie Cancel (Atcelt), pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs).
 • Android ierīcē pieskarieties izvēlētajai mūzikai, pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs) Atzīmes ikona Android ierīcē .

iPhone ekrāns, kurā redzams atskaņošanas saraksts Songs (Dziesmas).

Varat arī pieskarties dziesmas, albuma vai atskaņošanas saraksta nosaukumam un turēt to. Pēc tam pieskarieties vienumam Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam), lai pievienotu mūziku esošam atskaņošanas sarakstam, vai pieskarieties vienumam New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts). Varat arī pieskarties atskaņošanas saraksta nosaukumam un turēt to, lai sarakstu lejupielādētu, kopīgotu vai dzēstu.


Atskaņošanas saraksta izveide iPad ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Ritiniet līdz sānjoslas apakšai un pieskarieties vienumam New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts).
 3. Piešķiriet atskaņošanas sarakstam nosaukumu un pieskarieties vienumam Add Music (Pievienot mūziku).
 4. Meklējiet pievienojamo mūziku, pieskarieties tai, pēc tam divreiz pieskarieties pie Done (Gatavs).
  iPad ekrāns, kurā redzams atskaņošanas saraksts Songs (Dziesmas).

Varat arī pieskarties dziesmas, albuma vai atskaņošanas saraksta nosaukumam un turēt to, līdz tas pavirzās uz augšu. Pēc tam ievelciet mūziku esošā atskaņošanas sarakstā vai sānjoslas vienumā New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts).


Atskaņošanas saraksta izveide Mac ierīcē vai personālajā datorā

 1. Atveriet lietotni Apple Music vai pakalpojumu iTunes.
 2. Izvēļņu joslā izvēlieties File (Fails) > New (Jauns) > Playlist (Atskaņošanas saraksts).
 3. Piešķiriet atskaņošanas sarakstam nosaukumu.
 4. Ievelciet un nometiet mūziku savā atskaņošanas sarakstā, kas pieejams sānjoslā.

Vai vēlaties pievienot mūziku esošam atskaņošanas sarakstam? Vienkārši ievelciet un nometiet mūziku atskaņošanas sarakstā, kas pieejams sānjoslā.


Papildinformācija par atskaņošanas sarakstiem

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: