Ja iPhone vai iPad ierīcē nedarbojas funkcija “Hey Siri” (Sveiki, Siri)

Ja pēc komandas “Hey Siri” (Sveiki, Siri) pateikšanas Siri neatbild, pārbaudiet tālāk minēto.

Pārbaudiet, vai funkcija “Hey Siri” (Sveiki, Siri) ir ieslēgta

 1. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties pie Siri & Search (Siri un meklēšana).
 3. Šeit pārbaudiet, vai ir ieslēgti tālāk minētie iestatījumi.
  • Listen for “Hey Siri” (Klausīties komandu “Sveiki, Siri”)
  • Allow Siri When Locked (Atļaut Siri, kad bloķēts)

Set up “Hey Siri” (Iestatīt “Sveiki, Siri”), lai palīdzētu Siri atpazīt jūsu balsi

 1. Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties pie Siri & Search (Siri un meklēšana).
 3. Izslēdziet iestatījumu Listen for “Hey Siri” (Klausīties komandu “Sveiki, Siri”), pēc tam to atkal ieslēdziet.
 4. Kad tiek parādīts ekrāns Set up “Hey Siri” (Iestatīt “Sveiki, Siri”), pieskarieties pie Continue (Turpināt).
 5. Pasakiet katru komandu, ko redzat uz ekrāna.
 6. Pieskarieties pie Done (Gatavs).

Ja Siri joprojām neatbild

Pēc noklusējuma Siri neatbild, ja ierīce ir nolikta ar ekrānu uz leju vai ir aizklāta. To varat mainīt, dodoties uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Siri un ieslēdzot Always Listen for “Hey Siri” (Vienmēr klausīties komandu “Sveiki, Siri”).

Saņemiet palīdzību saistībā ar Siri izmantošanu citās ierīcēs

Publicēšanas datums: