SFTP izmantošana, lai augšupielādētu skolēnu, personāla un klašu datus Apple School Manager

Ja jūsu skolēnu informācijas sistēmu (SIS) šobrīd neatbalsta Apple School Manager vai ja jums vēl nav skolēnu informācijas sistēmas, jūs varat augšupielādēt skolēnu, personāla un klašu datus Apple School Manager, izmantojot SFTP.

Kad, izmantojot Setup Assistant, uzstādāt SFTP, Apple School Manager jums sniedz CSV veidņu failus un piekļuves informāciju privātam SFTP serverim. Varat eksportēt datus no savas SIS vai izveidot failus izklājlapu lietotnē, piemēram, Numbers.

SFTP augšupielādei nepieciešama trešās puses lietotne operētājsistēmā macOS. Ja jums nav instalēts SFTP klients, to varat atrast Mac App Store.

Izmantojiet zemāk norādītās pogas, kas jums palīdzēs SFTP failu iestatīšanā. Ja neesat izmantojis SFTP, lai augšupielādētu datus Apple School Manager, jums jāsāk ar pirmās SFTP sadaļas Set up (Iestatīšanu).

Pirmās SFTP augšupielādes iestatīšana

 1. Piesakieties Apple School Manager kā Admin (Administrators), Site Manager (Vietnes pārvaldnieks) vai People Manager (Personu pārvaldnieks).
 2. Ja piesakāties pirmoreiz, parādās Setup Assistant (Iestatīšanas asistents). Ja Setup Assistant neparādās, noklikšķiniet uz sava vārda augšējā labajā stūrī. Izvēlieties Setup Assistant.
 3. Noklikšķiniet uz Find Students, Staff, and Classes (Atrast skolēnus, personālu un klases).
 4. Noklikšķiniet uz Set Up SFTP (Iestatīt SFTP).
 5. Apple School Manager ģenerē URL, lietotājvārdu un paroli, ko varat izmantot failu augšupielādei. Izmantojiet šo informāciju, lai konfigurētu savu SFTP klientu.
 6. Noklikšķiniet uz Download Templates (Lejupielādēt veidnes).
 7. Izlasiet veidņu lietošanas norādījumus sadaļā “Filling Out Data Files (Datu failu aizpildīšana)”.
 8. Kad visi jūsu datu faili ir aizpildīti, izveidojiet zip arhīvu ar visiem sešiem failiem. Varat atlasīt failus Finder (Meklētājā), tad doties uz File (Failu) izvēlni un atlasīt Compress 6 Items (Saspiest 6 vienumus). Zip arhīva nosaukumam nav nozīmes.
 9. Augšupielādējiet zip failu Apple School Manager. Izmantojiet SFTP klientu, lai savienotos ar Setup Assistant attēloto URL. Kad jums tiek lūgta pieteikšanās informācija, izmantojiet to lietotājvārdu un paroli, ko saņēmāt, noklikšķinot uz Set Up SFTP. Iekopējiet zip failu nomestuves direktorijā.
 10. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) sadaļā Setup Assistant. Ja jūsu augšupielādē ir kļūda, varat pārskatīt žurnālu, kurā identificēti kļūdainie faili un rindas. Labojiet esošās kļūdas datu failos, tad atkārtojiet 8. un 9. soli. Jums nav jādzēš iepriekšējais fails no SFTP servera.
 11. Kad SFTP importēšana pabeigta, noklikšķiniet uz Review SFTP Data (Pārskatīt SFTP datus). Ja atrodat kļūdas, noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt). Labojiet kļūdas datu failos, tad atkārtojiet augšupielādes procesu. Ja dati ir pareizi un pilnīgi, noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).
 12. Sadaļā Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases) atlasiet Managed Apple ID (Pārvaldīto Apple ID) formātu skolēniem, instruktoriem un personālam. Noklikšķiniet uz Preview Accounts and Classes (Priekšskatīt kontus un klases). Kad ID ir pareizajā formātā, noklikšķiniet uz Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases).
 13. Pēc kontu izveidošanas paziņojiet lietotājiem pieteikšanās informāciju un piešķiriet personālam lomas.

Datu failu aizpildīšana

Veidnes lejupielāde ietver sešus komatatdalīto vērtību (CSV) failus Classes (Klasēm), Courses (Kursiem), Locations (Atrašanās vietām), Rosters (Sarakstiem), Students (Skolēniem) un Staff (Personālam). Ja veidnes nav pieejamas Apple School Manager vai esat nozaudējis sākotnējo veidņu kopiju, varat tās lejupielādēt atkārtoti.

Izmantojot SIS, varat eksportēt datus formātā, kas aprakstīts veidnēs un šajā rakstā, vai arī varat rediģēt veidnes izklājlapu programmā, piemēram, Numbers.

Izmantojiet šajā rakstā sniegtās tabulas, lai pārliecinātos, ka ievadāt pareizo informāciju, tad katru failu saglabājiet, nemainot nosaukumu.

Vērtību formatēšana

Ja rediģējat veidnes, mainiet parauga datus ar saviem datiem. Nevienā failā nemainiet virsraksta šūnu saturu. Nevienā failā nepievienojiet kolonnas, izņemot zemāk aprakstītos gadījumus.

Katrai rindai katrā veidnē jāsatur unikāla vērtība. Piemēram, veidnē students.csv katrai rindai jāapzīmē atsevišķs skolēns. Noteiktas vertības saistībā ar šo skolēnu var būt tukšas. Literāļa vērtības, piemēram, rindas pārtraukums vai pēdiņas rakstzīme vārdā jābeidz ar atpakaļvērstu slīpsvītru (\), piemēram, (\”). Jebkuriem ievadītajiem identifikatoriem jābūt burtciparu rakstzīmēm, un tie var saturēt simbolu "-".

Ja jūsu ievadītā vērtība satur atstarpi ( ) vai komatu(,), ietveriet to taisnajās pēdiņās ("). Ja jūsu ievadītā vērtība nesatur nevienu no šīm īpašajām rakstzīmēm, neizmantojiet pēdiņas. Ja vajadzīgajā vietā neizmantosiet pēdiņas vai ja izmantosiet apaļās pēdiņas, augšupielādes procesā tiks uzrādītas kļūdas.

Neatkarīgi no tā, kā izveidojāt failu, jūsu failos esošās vērtības jāatdala ar komatiem (,) vai semikoliem (;). Starp komatu vai semikolu un nākamo vērtību nelietojiet atstarpes. Visiem failiem jābūt šifrētiem UTF-8, un tajos jāizmanto Unix jaunās rindas (\n). 

Ja citādi neobligāts lauks, piemēram, person_number vai sis_username ir daļa jūsu Managed Apple ID formāta, tas kļūst par obligātu lauku. Ja to atstāsiet tukšu, augšupielāde neizdosies un tiks attēlota kļūda MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (NAV IZDEVUSIES MANAGED ID ĢENERĒŠANA).

Atrašanās vietu fails

location_id Unikāls ciparu un/vai burtu identifikators, kas nesatur atstarpes. Obligāts
location_name Atrašanās vietas nosaukums.  Obligāts

Atrašanās vietu failā jums jādefinē vismaz vieta atrašanās vieta. Jūs nevarat izmantot SFTP, lai izveidotu skolēnu vai personāla kontus galvenajā "vadības" vietā.

Skolēnu fails

Ja izmantojat SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau eksistē Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārraksta Apple School Manager esošos datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varat atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. 

 

person_id

Konkrēta skolēna unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst unikālajam identifikatoram jūsu SIS, ja tas pieejams. Šis person_id ir skolēna unikālais identifikators Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu skolēnu Sarakstu failā un instruktoru Klašu failā. 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt skolēnu jūsu skolā. Tas var būt skolēna identifikācijas numurs.  Pēc izvēles
first_name Skolēna vārds. Obligāts
middle_name Skolēna otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Skolēna uzvārds. Obligāts
grade_level Skolēna klases gads. Pēc izvēles
email_address* Skolēna e-pasta adrese. Pēc izvēles
sis_username Skolēna lietotājvārds jūsu SIS.  Pēc izvēles
password_policy Izmantojiet lauku password_policy, lai norādītu paroļu politiku katram konkrētajam skolēnam. Laukā password_policy jāizmanto skaitlis 4, skaitlis 6, skaitlis 8, vai tas jāatstāj tukšs. Ja atlasīsiet skaitli 8, tā būs standarta paroļu politika (8+ burtciparu zīmes). Šai vērtībai ir priekšroka pār vietas paroļu politiku un jebkuru paroļu politiku, ko līdz šim iestatījāt šim skolēnam. Ja atstājat lauku password_policy tukšu, jauniem skolēniem tiek izmantota noklusējuma paroļu politika attiecīgajai atrašanās vietai, bet esošiem skolēniem netiek veiktas nekādas izmaiņas. Pēc izvēles
location_id Skolēna location_id. Tam jāatbilst location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam skolēnam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, Skolēna failā pievienojot vairāk atrašanās vietu kolonnu. Varat pievienot līdz pat 14 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_15. Katram skolēnam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.

Personāla fails

Ja izmantojat SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau eksistē Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārrakstīs Apple School Manager esošos datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varat atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. Visi darbinieki saņem standarta paroļu politiku (8+ burtciparu zīmes).

person_id

Konkrēta darbinieka unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst unikālajam identifikatoram jūsu SIS, ja tas pieejams. Šis person_id ir darbinieka unikālais identifikators Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu instruktorus Klašu failā. 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt darbinieku jūsu skolā. Tas var būt darbinieka apliecības numurs.  Pēc izvēles
first_name Darbinieka vārds. Obligāts
middle_name Darbinieka otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Darbinieka uzvārds. Obligāts
email_address* Šī darbinieka e-pasta adrese.  Pēc izvēles
sis_username Darbinieka lietotājvārds jūsu SIS. Pēc izvēles
location_id Darbinieka location_id. Tam jāatbilst location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam darbiniekam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, Personāla failā pievienojot vairāk atrašanās vietu kolonnu. Varat pievienot līdz pat 14 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_15. Katram darbiniekam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.

Kursu fails

course_id Unikāls kursa identifikators. Tam jāsaskan ar atbilstošo course_id Klašu failā.   Obligāts
course_number Kursa numurs. Šis skaitlis var būt kursa numurs jūsu SIS vai jūsu izgltīības programmu metodiskajā līdzeklī. Pēc izvēles
course_name Kursa nosaukums. Pēc izvēles
location_id Kursa location_id. Tam jāatbilst location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.
Obligāts

Klašu fails

class_id Unikāls klases identifikators.    Obligāts
class_number Numurs vai kods, kas jūsu iestādē identificē šo klasi. Atšķirībā no class_id, class_number neizmanto, lai apzīmētu šo klasi CSV sarakstos.  Pēc izvēles
course_id Tā kursa course_id, pie kā pieder šī klase. Tam jāatbilst kādam no course_id Kursu failā. Obligāts
instructor_id Instruktora person_id. Tam jāatbilst Personāla failā izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_2 Instruktora person_id. Tam jāatbilst Personāla failā izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_3 Instruktora person_id. Tam jāatbilst Personāla failā izmantotajam person_id. Pēc izvēles
location_id Klases location_id. Tam jāsaskan ar location_id Atrašanās vietu failā. Ja šī ievadītā vērtība neatbilst Atrašanās vietu failā ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

Vairāku instruktoru piešķiršana

Vienai klasei varat piešķirt vairāk nekā trīs instruktorus, Klašu failā pievienojot vairāk instruktoru kollonu. Varat pievienot līdz pat 12 papildu instruktoru kolonnas ar nosaukumiem instructor_id_4, instructor_id_5 utt., līdz pat instructor_id_15. Katrai klasei pēc izvēles varat ievadīt vēl vienu instruktora person_id. Tam jāatbilst Personāla failā izmantotajam person_id.

Sarakstu fails

roster_id Unikāls saraksta identifikators jūsu SIS vai citā kursu datubāzē (ja tas peiejams).  Obligāts
class_id Klases unikāls burtciparu identifikators. Tam jāatbilst kādam no class_id Klašu failā.
Obligāts
student_id Viena skolēna person_id.  Obligāts

Sarakstu fails tiek izmantots, lai pievienotu skolēnus to klasēm. Katrai rindai failā jābūt unikālam roster_id un jāsatur tikai viens class_id un viens person_id.

Failu atjaunināšana

Kad vēlaties pievienot vai rediģēt skolēnu, personāla un klašu datus, rediģējiet datu failus un augšupielādējiet jaunās kopijas. Ikreiz, kad augšupielādējat failus, jums jāpievieno visi seši faili, un katram failam jāsatur pilnīgs katras kategorijas saraksts, nevis tikai tie vienumi, ko vēlaties pievienot.

Pēc pirmās augšupielādes jaunie konti un klases tiks izveidoti automātiski ikreiz, kad veiksiet augšupielādi. Ja trūks ievadīto datu no iepriekšējās augšupielādes, Apple School Manager šos datus atspējos. Ja radīsies kļūdas, Apple School Manager jums nosūtīs e-pastu.

Informācija par produktiem, kas nav ražoti uzņēmumā Apple, vai informācija neatkarīgās vietnēs, kā darbību uzņēmums Apple nepārvalda un nepārbauda, nav apstiprināta un nav uzskatāma par ieteikumu. Uzņēmums Apple neatbild par trešās puses vietņu vai produktu izlasi, veiktspēju vai lietošanu. Uzņēmums Apple neatbild par informācijas precizitāti vai uzticamību trešās puses vietnēs. Interneta lietošana var radīt noteiktus riskus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar piegādātāju.

Publicēšanas datums: