SFTP izmantošana, lai augšupielādētu skolēnu, personāla un klašu datus pakalpojumā Apple School Manager

Ja Apple School Manager šobrīd neatbalsta jūsu skolēnu informācijas sistēmu (SIS) vai ja jums vēl nav skolēnu informācijas sistēmas, jūs varat augšupielādēt skolēnu, personāla un klašu datus pakalpojumā Apple School Manager, izmantojot SFTP.

Kad iestatāt SFTP, izmantojot SIS/SFTP Assistant, Apple School Manager jums nodrošina CSV veidņu failus un piekļuves informāciju privātam SFTP serverim. Varat eksportēt datus no savas SIS vai izveidot failus izklājlapu programmā, piemēram, Numbers.

SFTP augšupielādei nepieciešama trešās puses programma operētājsistēmā macOS. Ja jums nav instalēts SFTP klients, to varat atrast veikalā Mac App Store.

Lai saņemtu palīdzību saistībā ar SFTP failu iestatīšanu, izmantojiet tālāk norādītās pogas. Ja neesat izmantojis SFTP, lai augšupielādētu datus pakalpojumā Apple School Manager, jums jāsāk ar sadaļu “Pirmās SFTP augšupielādes iestatīšana”.

Pirmās SFTP augšupielādes iestatīšana

 1. Pierakstieties pakalpojumā Apple School Manager ar lomu Admin (Administrators), Site Manager (Vietnes pārvaldnieks) vai People Manager (Personu pārvaldnieks).
 2. Apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), izvēlieties Data Source (Datu avots) un noklikšķiniet uz Connect (Izveidot savienojumu). Pirms SFTP iestatīšanas jums ir jāverificē domēns.
 3. Noklikšķiniet uz Find Students, Staff, and Classes (Atrast skolēnus, personālu un klases).
 4. Noklikšķiniet uz Set Up SFTP (Iestatīt SFTP).
 5. Apple School Manager ģenerē URL, lietotājvārdu un paroli, ko varat izmantot failu augšupielādei. Izmantojiet šo informāciju, lai konfigurētu savu SFTP klientu.
 6. Noklikšķiniet uz Download Templates (Lejupielādēt veidnes).
 7. Izlasiet veidņu lietošanas norādījumus sadaļā Filling Out Data Files (Datu failu aizpildīšana).
 8. Kad visi jūsu datu faili ir aizpildīti, izveidojiet ZIP arhīvu ar visiem sešiem failiem. Varat atlasīt failus rīkā Finder (Meklētājs), pēc tam doties uz izvēlni File (Fails) un atlasīt Compress 6 Items (Saspiest 6 vienumus). ZIP arhīva nosaukumam nav nozīmes.
 9. Augšupielādējiet ZIP failu pakalpojumā Apple School Manager. Izmantojiet SFTP klientu, lai izveidotu savienojumu ar rīkā SIS/SFTP Assistant parādīto URL. Kad jums tiek lūgta pierakstīšanās informācija, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, ko saņēmāt, noklikšķinot uz Set Up SFTP. Iekopējiet ZIP failu nomestuves direktorijā.
 10. Rīkā SIS/SFTP Assistant noklikšķiniet uz Continue (Turpināt). Ja jūsu augšupielādē ir kļūdas, varat pārskatīt žurnālu, kurā identificēti kļūdainie faili un rindas. Labojiet kļūdas datu failos (ja tādas ir) un pēc tam atkārtojiet 8. un 9. darbību. Jums nav jādzēš iepriekšējais fails no SFTP servera.
 11. Kad SFTP importēšana pabeigta, noklikšķiniet uz Review SFTP Data (Pārskatīt SFTP datus). Ja atrodat kļūdas, noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt). Labojiet kļūdas datu failos (ja tādas ir) un pēc tam atkārtojiet augšupielādes procesu. Ja dati ir pareizi un pilnīgi, noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).
 12. Sadaļā Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases) atlasiet Managed Apple ID (Pārvaldītais Apple ID) formātu skolēniem, instruktoriem un personālam. Noklikšķiniet uz Preview Accounts and Classes (Priekšskatīt kontus un klases). Kad ID formāts ir pareizs, noklikšķiniet uz Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases). Pārvaldītā Apple ID formātā drīkst izmantot tikai verificētus domēnus.
 13. Pēc kontu izveidošanas paziņojiet lietotājiem pieteikšanās informāciju un piešķiriet personālam lomas.

Datu failu aizpildīšana

Veidnes lejupielāde ietver sešus komatatdalīto vērtību (CSV) failus: Classes (Klases), Courses (Kursi), Locations (Atrašanās vietas), Rosters (Saraksti), Students (Skolēni) un Staff (Personāls). Ja veidnes nav pieejamas pakalpojumā Apple School Manager vai ja pazaudētas oriģinālo veidņu kopijas, tās var lejupielādēt vēlreiz.

Izmantojot SIS, varat eksportēt datus formātā, kas aprakstīts veidnēs un šajā rakstā, vai arī varat rediģēt veidnes izklājlapu programmā, piemēram, Numbers.

Izmantojiet šajā rakstā sniegtās tabulas, lai pārliecinātos, ka ievadāt pareizo informāciju. Pēc tam saglabājiet katru failu, nemainot nosaukumu.

Vērtību formatēšana

Ja rediģējat veidnes, mainiet parauga datus pret saviem datiem. Nevienā failā nemainiet virsraksta šūnu saturu. Nevienā failā nepievienojiet kolonnas, izņemot tālāk aprakstītos gadījumus.

Katrai rindai katrā veidnē jāsatur unikāla vērtība. Piemēram, veidnē students.csv katrai rindai jāapzīmē atsevišķs skolēns. Noteiktas vērtības saistībā ar šo skolēnu var būt tukšas. Literāļa vērtībām, piemēram, rindas pārtraukumam vai pēdiņas rakstzīmei vārdā, nepieciešams atsolis jeb atpakaļvērsta slīpsvītra (\), piemēram, (\”). Ievadītajiem identifikatoriem jābūt burtciparu rakstzīmēm, un tie drīkst saturēt simbolu “-”.

Ja jūsu ievadītā vērtība satur atstarpi ( ) vai komatu (,), ietveriet vērtību taisnajās pēdiņās ("). Ja jūsu ievadītā vērtība nesatur nevienu no šīm īpašajām rakstzīmēm, neizmantojiet pēdiņas. Ja vajadzīgajā vietā neizmantosiet pēdiņas vai ja izmantosiet apaļās pēdiņas, augšupielādes procesā radīsies kļūdas.

Neatkarīgi no tā, kā izveidojāt failu, failos esošās vērtības jāatdala ar komatiem (,) vai semikoliem (;). Starp komatu vai semikolu un nākamo vērtību nelietojiet atstarpes un tabulēšanu. Visiem failiem jābūt šifrētiem UTF-8 formātā, un tajos jāizmanto Unix jaunās rindiņas rakstzīmes (\n). 

Ja citādi neobligāts lauks, piemēram, person_number vai sis_username, ir daļa no jūsu pārvaldītā Apple ID formāta, tas kļūst par obligātu lauku. Ja to atstāsiet tukšu, augšupielāde neizdosies un tiks parādīta kļūda MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (NAV IZDEVUSIES PĀRVALDĪTĀ ID ĢENERĒŠANA).

Fails Locations (Atrašanās vietas)

location_id Unikāls ciparu un/vai burtu identifikators, kas nesatur atstarpes. Obligāts
location_name Atrašanās vietas nosaukums.  Obligāts

Atrašanās vietu failā jums jādefinē vismaz viena atrašanās vieta. Jūs nevarat izmantot SFTP, lai izveidotu skolēnu vai personāla kontus galvenajā “vadības” vietā.

Fails Students (Skolēni)

Ja izmantojat SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau pastāv pakalpojumā Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārraksta Apple School Manager esošos lietotāja datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varēsiet atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. 

 

person_id

Konkrēta skolēna unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst jūsu SIS saglabātajam unikālajam identifikatoram, ja tas pieejams. Šis person_id ir skolēna unikālais identifikators pakalpojumā Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu skolēnu failā Saraksti un pasniedzējus failā Klases. 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt skolēnu jūsu skolā. Tas var būt skolēna identifikācijas numurs.  Pēc izvēles
first_name Skolēna vārds. Obligāts
middle_name Skolēna otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Skolēna uzvārds. Obligāts
grade_level Skolēna klases gads. Pēc izvēles
email_address* Skolēna e-pasta adrese. Pēc izvēles
sis_username Skolēna lietotājvārds jūsu SIS.  Pēc izvēles
password_policy Izmantojiet lauku password_policy, lai norādītu paroļu politiku katram konkrētajam skolēnam. Laukā password_policy jāizmanto skaitlis 4, skaitlis 6 vai skaitlis 8, vai tas jāatstāj tukšs. Ja atlasīsiet skaitli 8, tā būs standarta paroļu politika (8+ burtciparu zīmes). Šai vērtībai ir priekšroka pār vietas paroļu politiku un jebkuru paroļu politiku, ko līdz šim iestatījāt šim skolēnam. Ja atstāsiet lauku password_policy tukšu, jauniem skolēniem tiks izmantota attiecīgās atrašanās vietas noklusējuma paroļu politika, bet esošiem skolēniem netiks veiktas nekādas izmaiņas. Pēc izvēles
location_id Skolēna location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam skolēnam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, failā Students (Skolēni) pievienojot papildu atrašanās vietu kolonnas. Varat pievienot līdz pat 998 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_999. Katram skolēnam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas.

Fails Staff (Personāls)

Ja izmantosiet SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau pastāvēs pakalpojumā Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārrakstīs Apple School Manager esošos datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varēsiet atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. Visi darbinieki saņem standarta paroļu politiku (8+ burtciparu zīmes).

person_id

Konkrēta darbinieka unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst jūsu SIS saglabātajam unikālajam identifikatoram, ja tas pieejams. Šis person_id ir darbinieka unikālais identifikators pakalpojumā Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu instruktorus failā Classes (Klases). 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt darbinieku jūsu skolā. Tas var būt darbinieka apliecības numurs.  Pēc izvēles
first_name Darbinieka vārds. Obligāts
middle_name Darbinieka otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Darbinieka uzvārds. Obligāts
email_address* Šī darbinieka e-pasta adrese.  Pēc izvēles
sis_username Darbinieka lietotājvārds jūsu SIS. Pēc izvēles
location_id Darbinieka location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam darbiniekam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, failā Staff (Personāls) pievienojot papildu atrašanās vietu kolonnas. Varat pievienot līdz pat 998 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_999. Katram darbiniekam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas.

Fails Courses (Kursi)

course_id Unikāls kursa identifikators. Tam jāsaskan ar atbilstošo course_id failā Classes (Klases).   Obligāts
course_number Kursa numurs. Šis skaitlis var būt kursa numurs jūsu SIS vai jūsu izglītības programmu metodiskajā līdzeklī. Pēc izvēles
course_name Kursa nosaukums. Pēc izvēles
location_id Kursa location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas.
Obligāts

Fails Classes (Klases)

class_id Unikāls klases identifikators.    Obligāts
class_number Numurs vai kods, kas jūsu organizācijā identificē šo klasi. Atšķirībā no class_id numuru class_number neizmanto, lai apzīmētu šo klasi CSV sarakstos.  Pēc izvēles
course_id Tā kursa course_id, pie kā pieder šī klase. Tam jāatbilst kādam no course_id failā Courses (Kursi). Obligāts
instructor_id Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_2 Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_3 Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
location_id Klases location_id. Tam jāsaskan ar location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā radīsies problēmas. Obligāts

Vairāku instruktoru piešķiršana

Vienai klasei varat piešķirt vairāk nekā trīs instruktorus, failā Classes (Klases) pievienojot papildu instruktoru kolonnas. Varat pievienot līdz pat 12 papildu instruktoru kolonnas ar nosaukumiem instructor_id_4, instructor_id_5 utt., līdz pat instructor_id_15. Katrai klasei pēc izvēles varat ievadīt vēl vienu instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id.

Fails Rosters (Saraksti)

roster_id Unikāls saraksta identifikators jūsu SIS vai citā kursu datubāzē (ja tas pieejams).  Obligāts
class_id Klases unikāls burtciparu identifikators. Tam jāatbilst kādam no class_id failā Classes (Klases).
Obligāts
student_id Viena skolēna person_id.  Obligāts

Fails Rosters (Saraksti) tiek izmantots, lai pievienotu skolēnus to klasēm. Katrai rindai failā jāsatur unikāls roster_id un jāsatur tikai viens class_id un viens person_id.

Failu atjaunināšana

Kad vēlaties pievienot vai rediģēt skolēnu, personāla un klašu datus, rediģējiet datu failus un augšupielādējiet jaunās kopijas. Ikreiz, kad augšupielādējat failus, nepieciešams augšupielādēt visus sešus failus, un katram failam jāsatur pilnīgs katras kategorijas saraksts, nevis tikai tie vienumi, ko vēlaties pievienot. Varat pārbaudīt SFTP konta informāciju, izvēloties Settings (Iestatījumi) > Data Source (Datu avots).

Ja pakalpojumā Apple School Manager nejauši pārtrauksiet SFTP savienojumu, konti pāries manuālā režīmā un tiks deaktivizēti. Šo problēmu varat novērst, atjaunojot SFTP savienojumu un veicot jaunu augšupielādi, lai atkārtoti aktivizētu kontus, bet neradītu dublikātus.

Pēc pirmās augšupielādes jaunie konti un klases tiks izveidoti automātiski ikreiz, kad veiksiet augšupielādi. Ja radīsies kļūdas, Apple School Manager jums nosūtīs e-pasta ziņojumu.

Trūkstošs ieraksts no agrākas augšupielādes

Ja trūkst ieraksta no agrākas augšupielādes, tā avots pakalpojumā Apple School Manager mainās uz vērtību Manual (Manuāls). Noņemšanai var būt dažādas citas sekas. Ja skolēni vai darbinieki tiek noņemti no augšupielādes, viņu konti pēc 30 dienām tiek deaktivizēti un automātiski izdzēsti, ja vien ar attiecīgo kontu nav iegādāts lielapjoma saturs.

Kursa vai klases noņemšana

Ja kurss vai klase tiek noņemta no augšupielādes, skolēni tiek noņemti no klases un avota vērtība mainās uz Manual (Manuāls). Ja kursi tika lietoti programmā iTunes U vai Schoolwork, saraksts tiek noņemts un ir jāizveido jauns kurss, lai veiktu atkārtotu reģistrēšanu. Ja klases tika lietotas programmā Schoolwork, norises dati tiek automātiski izdzēsti un vairs nav pieejami skolotājam un skolēnam.

Kursi un klases ar manuālu avotu arī turpmāk tiek sinhronizēti ar MDM risinājumu, taču var netikt rādīti programmā Classroom. Varat izdzēst manuālās klases no pakalpojuma Apple School Manager, ja vēlaties noņemt tās no sinhronizēšanas.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: