SFTP izmantošana, lai augšupielādētu skolēnu, personāla un klašu datus Apple School Manager

Ja Apple School Manager šobrīd neatbalsta jūsu skolēnu informācijas sistēmu (SIS) vai ja jums vēl nav skolēnu informācijas sistēmas, jūs varat augšupielādēt skolēnu, personāla un klašu datus portālā Apple School Manager, izmantojot SFTP.

Kad, izmantojot Setup Assistant, iestatāt SFTP, Apple School Manager jums sniedz CSV veidņu failus un piekļuves informāciju privātam SFTP serverim. Varat eksportēt datus no savas SIS vai izveidot failus izklājlapu programmā, piemēram, Numbers.

SFTP augšupielādei nepieciešama trešās puses programma operētājsistēmā macOS. Ja jums nav instalēts SFTP klients, to varat atrast Mac App Store.

Lai saņemtu palīdzību ar SFTP failu iestatīšanu, izmantojiet zemāk norādītās pogas. Ja neesat izmantojis SFTP, lai augšupielādētu datus Apple School Manager, jums jāsāk ar sadaļu “Pirmās SFTP augšupielādes iestatīšana”.

Pirmās SFTP augšupielādes iestatīšana

 1. Pierakstieties portālā Apple School Manager ar lomu Admin (Administrators), Site Manager (Vietnes pārvaldnieks) vai People Manager (Personu pārvaldnieks).
 2. Ja pierakstāties pirmoreiz, parādās Setup Assistant (Iestatīšanas asistents). Ja Setup Assistant neparādās, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz sava vārda. Izvēlieties Setup Assistant.
 3. Noklikšķiniet uz Find Students, Staff, and Classes (Atrast skolēnus, personālu un klases).
 4. Noklikšķiniet uz Set Up SFTP (Iestatīt SFTP).
 5. Apple School Manager ģenerē URL, lietotājvārdu un paroli, ko varat izmantot failu augšupielādei. Izmantojiet šo informāciju, lai konfigurētu savu SFTP klientu.
 6. Noklikšķiniet uz Download Templates (Lejupielādēt veidnes).
 7. Izlasiet veidņu lietošanas norādījumus sadaļā Filling Out Data Files (Datu failu aizpildīšana).
 8. Kad visi jūsu datu faili ir aizpildīti, izveidojiet ZIP arhīvu ar visiem sešiem failiem. Varat atlasīt failus rīkā Finder (Meklētājs), pēc tam doties uz izvēlni File (Fails) un atlasīt Compress 6 Items (Saspiest 6 vienumus). ZIP arhīva nosaukumam nav nozīmes.
 9. Augšupielādējiet ZIP failu portālā Apple School Manager. Izmantojiet SFTP klientu, lai izveidotu savienojumu ar Setup Assistant parādīto URL. Kad jums tiek lūgta pierakstīšanās informācija, izmantojiet to lietotājvārdu un paroli, ko saņēmāt, noklikšķinot uz Set Up SFTP. Iekopējiet ZIP failu nomestuves direktorijā.
 10. Sadaļā Setup Assistant noklikšķiniet uz Continue (Turpināt). Ja jūsu augšupielādē ir kļūdas, varat pārskatīt žurnālu, kurā identificēti kļūdainie faili un rindas. Labojiet kļūdas datu failos (ja tādas ir) un pēc tam atkārtojiet 8. un 9. darbību. Jums nav jādzēš iepriekšējais fails no SFTP servera.
 11. Kad SFTP importēšana pabeigta, noklikšķiniet uz Review SFTP Data (Pārskatīt SFTP datus). Ja atrodat kļūdas, noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt). Labojiet kļūdas datu failos (ja tādas ir) un pēc tam atkārtojiet augšupielādes procesu. Ja dati ir pareizi un pilnīgi, noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).
 12. Sadaļā Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases) atlasiet Managed Apple ID (pārvaldīto Apple ID) formātu skolēniem, instruktoriem un personālam. Noklikšķiniet uz Preview Accounts and Classes (Priekšskatīt kontus un klases). Kad ID ir pareizajā formātā, noklikšķiniet uz Create Accounts and Classes (Izveidot kontus un klases).
 13. Pēc kontu izveidošanas paziņojiet lietotājiem pieteikšanās informāciju un piešķiriet personālam lomas.

Datu failu aizpildīšana

Veidnes lejupielāde ietver sešus komatatdalīto vērtību (CSV) failus: Classes (Klases), Courses (Kursi), Locations (Atrašanās vietas), Rosters (Saraksti), Students (Skolēni) un Staff (Personāls). Ja veidnes nav pieejamas portālā Apple School Manager vai esat nozaudējis sākotnējo veidņu kopiju, varat tās lejupielādēt atkārtoti.

Izmantojot SIS, varat eksportēt datus formātā, kas aprakstīts veidnēs un šajā rakstā, vai arī varat rediģēt veidnes izklājlapu programmā, piemēram, Numbers.

Izmantojiet šajā rakstā sniegtās tabulas, lai pārliecinātos, ka ievadāt pareizo informāciju. Pēc tam saglabājiet katru failu, nemainot nosaukumu.

Vērtību formatēšana

Ja rediģējat veidnes, mainiet parauga datus pret saviem datiem. Nevienā failā nemainiet virsraksta šūnu saturu. Nevienā failā nepievienojiet kolonnas, izņemot zemāk aprakstītos gadījumus.

Katrai rindai katrā veidnē jāsatur unikāla vērtība. Piemēram, veidnē students.csv katrai rindai jāapzīmē atsevišķs skolēns. Noteiktas vērtības saistībā ar šo skolēnu var būt tukšas. Literāļa vērtībām, piemēram, rindas pārtraukumam vai pēdiņas rakstzīmei vārdā, nepieciešams atsolis – atpakaļvērsta slīpsvītra (\), piemēram, (\”). Ievadītajiem identifikatoriem jābūt burtciparu rakstzīmēm, un tie drīkst saturēt simbolu “-”.

Ja jūsu ievadītā vērtība satur atstarpi ( ) vai komatu (,), ietveriet vērtību taisnajās pēdiņās ("). Ja jūsu ievadītā vērtība nesatur nevienu no šīm īpašajām rakstzīmēm, neizmantojiet pēdiņas. Ja vajadzīgajā vietā neizmantosiet pēdiņas vai ja izmantosiet apaļās pēdiņas, augšupielādes procesā radīsies kļūdas.

Neatkarīgi no tā, kā izveidojāt failu, failos esošās vērtības jāatdala ar komatiem (,) vai semikoliem (;). Starp komatu vai semikolu un nākamo vērtību nelietojiet atstarpes un tabulēšanu. Visiem failiem jābūt šifrētiem UTF-8 formātā, un tajos jāizmanto Unix jaunās rindiņas rakstzīmes (\n). 

Ja citādi neobligāts lauks, piemēram, person_number vai sis_username, ir daļa jūsu Managed Apple ID formāta, tas kļūst par obligātu lauku. Ja to atstāsiet tukšu, augšupielāde neizdosies un tiks attēlota kļūda MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (NAV IZDEVUSIES MANAGED ID ĢENERĒŠANA).

Fails Locations (Atrašanās vietas)

location_id Unikāls ciparu un/vai burtu identifikators, kas nesatur atstarpes. Obligāts
location_name Atrašanās vietas nosaukums.  Obligāts

Atrašanās vietu failā jums jādefinē vismaz viena atrašanās vieta. Jūs nevarat izmantot SFTP, lai izveidotu skolēnu vai personāla kontus galvenajā “vadības” vietā.

Fails Students (Skolēni)

Ja izmantojat SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau pastāv portālā Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārraksta Apple School Manager esošos lietotāja datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varēsiet atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. 

 

person_id

Konkrēta skolēna unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst jūsu SIS saglabātajam unikālajam identifikatoram, ja tas pieejams. Šis person_id ir skolēna unikālais identifikators portālā Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu skolēnu failā Saraksti un pasniedzējus failā Klases. 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt skolēnu jūsu skolā. Tas var būt skolēna identifikācijas numurs.  Pēc izvēles
first_name Skolēna vārds. Obligāts
middle_name Skolēna otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Skolēna uzvārds. Obligāts
grade_level Skolēna klases gads. Pēc izvēles
email_address* Skolēna e-pasta adrese. Pēc izvēles
sis_username Skolēna lietotājvārds jūsu SIS.  Pēc izvēles
password_policy Izmantojiet lauku password_policy, lai norādītu paroļu politiku katram konkrētajam skolēnam. Laukā password_policy jāizmanto skaitlis 4, skaitlis 6, skaitlis 8, vai tas jāatstāj tukšs. Ja atlasīsiet skaitli 8, tā būs standarta paroļu politika (8+ burtciparu zīmes). Šai vērtībai ir priekšroka pār vietas paroļu politiku un jebkuru paroļu politiku, ko līdz šim iestatījāt šim skolēnam. Ja atstāsiet lauku password_policy tukšu, jauniem skolēniem tiks izmantota attiecīgās atrašanās vietas noklusējuma paroļu politika, bet esošiem skolēniem netiks veiktas nekādas izmaiņas. Pēc izvēles
location_id Skolēna location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam skolēnam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, failā Students (Skolēni) pievienojot vairāk atrašanās vietu kolonnu. Varat pievienot līdz pat 998 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_999. Katram skolēnam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.

Fails Staff (Personāls)

Ja izmantosiet SFTP jaunas personas datu augšupielādei un piešķirtais person_id jau pastāvēs portālā Apple School Manager, jaunizveidotie personas dati pārrakstīs Apple School Manager esošos datus. Pēc pārrakstīšanas pabeigšanas varēsiet atjaunināt šī lietotāja datus, tikai izmantojot SFTP. Visi darbinieki saņem standarta paroļu politiku (8+ burtciparu zīmes).

person_id

Konkrēta darbinieka unikālais identifikators. Šim person_id jāatbilst jūsu SIS saglabātajam unikālajam identifikatoram, ja tas pieejams. Šis person_id ir darbinieka unikālais identifikators portālā Apple School Manager. Izmantojiet šo vērtību, lai apzīmētu instruktorus failā Classes (Klases). 

Obligāts
person_number Vēl viena vērtība, ar ko var identificēt darbinieku jūsu skolā. Tas var būt darbinieka apliecības numurs.  Pēc izvēles
first_name Darbinieka vārds. Obligāts
middle_name Darbinieka otrais vārds. Pēc izvēles
last_name Darbinieka uzvārds. Obligāts
email_address* Šī darbinieka e-pasta adrese.  Pēc izvēles
sis_username Darbinieka lietotājvārds jūsu SIS. Pēc izvēles
location_id Darbinieka location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

* Ja ir iespējota federatīvā autentifikācija, obligāti jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir federatīvā domēnā, lietotāja konts tiks federalizēts.

Vairāku atrašanās vietu piešķiršana

Vienam darbiniekam varat piešķirt vairāk nekā vienu atrašanās vietu, failā Staff (Personāls) pievienojot vairāk atrašanās vietu kolonnu. Varat pievienot līdz pat 998 papildu atrašanās vietu kolonnas ar nosaukumiem location_id_2, location_id_3 utt., līdz pat location_id_999. Katram darbiniekam varat pēc izvēles katrā no šīm kolonnām ievadīt vēl vienu location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.

Fails Courses (Kursi)

course_id Unikāls kursa identifikators. Tam jāsaskan ar atbilstošo course_id failā Classes (Klases).   Obligāts
course_number Kursa numurs. Šis skaitlis var būt kursa numurs jūsu SIS vai jūsu izglītības programmu metodiskajā līdzeklī. Pēc izvēles
course_name Kursa nosaukums. Pēc izvēles
location_id Kursa location_id. Tam jāatbilst location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām.
Obligāts

Fails Classes (Klases)

class_id Unikāls klases identifikators.    Obligāts
class_number Numurs vai kods, kas jūsu iestādē identificē šo klasi. Atšķirībā no class_id, class_number neizmanto, lai apzīmētu šo klasi CSV sarakstos.  Pēc izvēles
course_id Tā kursa course_id, pie kā pieder šī klase. Tam jāatbilst kādam no course_id failā Courses (Kursi). Obligāts
instructor_id Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_2 Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
instructor_id_3 Instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id. Pēc izvēles
location_id Klases location_id. Tam jāsaskan ar location_id failā Locations (Atrašanās vietas). Ja šī ievadītā vērtība neatbildīs failā Locations (Atrašanās vietas) ievadītajai vērtībai, augšupielādes gaitā sastapsieties ar problēmām. Obligāts

Vairāku instruktoru piešķiršana

Vienai klasei varat piešķirt vairāk nekā trīs instruktorus, failā Classes (Klases) pievienojot vairāk instruktoru kolonnu. Varat pievienot līdz pat 12 papildu instruktoru kolonnas ar nosaukumiem instructor_id_4, instructor_id_5 utt., līdz pat instructor_id_15. Katrai klasei pēc izvēles varat ievadīt vēl vienu instruktora person_id. Tam jāatbilst failā Staff (Personāls) izmantotajam person_id.

Fails Rosters (Saraksti)

roster_id Unikāls saraksta identifikators jūsu SIS vai citā kursu datubāzē (ja tas pieejams).  Obligāts
class_id Klases unikāls burtciparu identifikators. Tam jāatbilst kādam no class_id failā Classes (Klases).
Obligāts
student_id Viena skolēna person_id.  Obligāts

Fails Rosters (Saraksti) tiek izmantots, lai pievienotu skolēnus to klasēm. Katrai rindai failā jāsatur unikāls roster_id un jāsatur tikai viens class_id un viens person_id.

Failu atjaunināšana

Kad vēlaties pievienot vai rediģēt skolēnu, personāla un klašu datus, rediģējiet datu failus un augšupielādējiet jaunās kopijas. Ikreiz, kad augšupielādējat failus, nepieciešams augšupielādēt visus sešus failus, un katram failam jāsatur pilnīgs katras kategorijas saraksts, nevis tikai tie vienumi, ko vēlaties pievienot. Varat pārbaudīt SFTP konta informāciju, izvēloties Settings (Iestatījumi) > Data Source (Datu avots).

Ja portālā Apple School Manager nejauši pārtrauksiet SFTP savienojumu, konti pāries manuālā režīmā un tiks dezaktivēti. Šo problēmu varat novērst, atjaunojot SFTP savienojumu un veidot jaunu augšupielādi, lai atkārtoti aktivizētu kontus, bet neradītu dublikātus.

Pēc pirmās augšupielādes jaunie konti un klases tiks izveidoti automātiski ikreiz, kad veiksiet augšupielādi. Ja radīsies kļūdas, Apple School Manager jums nosūtīs e-pasta ziņojumu.

Trūkstošs ieraksts no agrākas augšupielādes

Ja trūkst ieraksta no agrākas augšupielādes, tā avots portālā Apple School Manager mainās uz vērtību Manual (Manuāls). Noņemšanai var būt dažādas citas sekas. Ja skolēni vai darbinieki tiek noņemti no augšupielādes, viņu konti pēc 30 dienām tiek dezaktivēti un automātiski izdzēsti, ja vien ar attiecīgo kontu nav iegādāts lielapjoma saturs.

Kursa vai klases noņemšana

Ja kurss vai klase tiek noņemta no augšupielādes, skolēni tiek noņemti no klases un avota vērtība mainās uz Manual (Manuāls). Ja kursi tika lietoti programmā iTunes U vai Schoolwork, saraksts tiek noņemts un ir jāizveido jauns kurss, lai veiktu atkārtotu reģistrēšanu. Ja klases tika lietotas programmā Schoolwork, norises dati tiek automātiski izdzēsti un vairs nav pieejami skolotājam un skolēnam.

Kursi un klases ar manuālu avotu arī turpmāk tiek sinhronizēti ar MDM risinājumu, taču var netikt rādīti programmā Classroom. Varat izdzēst manuālās klases no portāla Apple School Manager, ja vēlaties noņemt tās no sinhronizēšanas.

Informācija par produktiem, kas nav ražoti uzņēmumā Apple, vai informācija neatkarīgās vietnēs, kā darbību uzņēmums Apple nepārvalda un nepārbauda, nav apstiprināta un nav uzskatāma par ieteikumu. Uzņēmums Apple neatbild par trešās puses vietņu vai produktu izlasi, veiktspēju vai lietošanu. Uzņēmums Apple neatbild par informācijas precizitāti vai uzticamību trešās puses vietnēs. Interneta lietošana var radīt noteiktus riskus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar piegādātāju.

Publicēšanas datums: