Savienojuma izveide ar AirPods austiņām un to lietošana

Ar AirPods austiņām varat klausīties mūziku, zvanīt pa tālruni, izmantot Siri un veikt daudzas citas darbības.


Pirms darba sākšanas

Ja lietojat AirPods austiņas (2. paaudzes), jums ir nepieciešama vismaz kāda no šīm ierīcēm:

Ja lietojat AirPods austiņas (1. paaudzes), jums ir nepieciešama vismaz kāda no šīm ierīcēm:

Uzziniet, kā iestatīt AirPods austiņas lietošanai ar Mac ierīci vai ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, piemēram, Android tālruni.

iPhone tālruņa lietošana AirPods austiņu iestatīšanai

Ja iestatāt AirPods austiņas pirmo reizi, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet sākuma ekrānu.
 2. Atveriet futrāli, kurā ir ievietotas AirPods austiņas, un turiet to blakus iPhone tālrunim.
 3. iPhone tālruņa ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
 4. Pieskarieties pie Connect (Savienot) un pēc tam pieskarieties pie Done (Gatavs).
 5. Ja izmantojat AirPods austiņas (2. paaudzes) un jau esat iestatījis “Hey Siri” (Sveika, Siri) funkciju savā iPhone ierīcē, tad “Hey Siri” (Sveika, Siri) funkcija ir gatava lietošanai ar jūsu AirPods austiņām. Ja vēl neesat iestatījis funkciju “Hey Siri” (Sveika, Siri) un izmantojat AirPods austiņas (2. paaudzes), jums tiks sniegti norādījumi par iestatīšanu.

Ja esat pierakstījies pakalpojumā iCloud, AirPods austiņas automātiski tiek iestatītas darbam ar visām atbalstītajām ierīcēm, kas pierakstītas pakalpojumā iCloud ar šo pašu Apple ID.

Ja neizdodas iestatīt AirPods austiņas, vērsieties pēc palīdzības.

Klausīšanās, lietojot AirPods austiņas

Kad izņemat AirPods austiņas no futrāļa, tās ir ieslēgtas un gatavas lietošanai. Ievietojot tās ausīs, AirPods austiņas automātiski atskaņo audio no jūsu ierīces. Ja tiek izņemta viena AirPods austiņa, audio atskaņošana tiek pauzēta. Ja tiek izņemtas abas austiņas, audio atskaņošana tiek apturēta. Ja klausāties, izmantojot tikai vienu AirPods austiņu un to izņemat, audio atskaņošana AirPods austiņās tiek pauzēta. Ievietojot austiņu atpakaļ 15 sekunžu laikā, audio atskaņošana tiek automātiski atsākta.

AirPods austiņas ir vienlaikus savienotas ar iPhone tālruni un Apple Watch. Skaņa automātiski tiek pārslēgta starp šīm ierīcēm. 

Lai lietotu AirPods austiņas audio atskaņošanai no citas ierīces vai pārslēgtu audio atskaņošanu uz citām austiņām vai skaļruņiem, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

iOS ierīcē

 1. Atveriet sadaļu Control Center (Vadības centrs).
 2. Lai pārvaldītu audio, sadaļas Control Center (Vadības centrs) augšējā labajā stūrī stingri nospiediet audio karti vai arī pieskarieties audio kartei un turiet to.
 3. Pieskarieties vienumam  un pēc tam sarakstā izvēlieties nepieciešamo ierīci.1

Mac ierīcē

Izvēļņu joslā noklikšķiniet uz skaļuma regulētāja  un sadaļā Output Device (Izvades ierīce) izvēlieties AirPods austiņas2 vai citu skaļruni.

 

Ierīces vadība

Ar AirPods austiņām varat izmantot Siri un vadīt audio satura atskaņošanu.

Ar AirPods austiņām (2. paaudzes) Siri pēc noklusējuma var lietot, pasakot “Hey Siri” (Sveika, Siri). Divreiz pieskaroties AirPods austiņai, var atskaņot audio vai pāriet uz priekšu.

Ar AirPods austiņām (1. paaudzes) Siri pēc noklusējuma var lietot, divreiz pieskaroties. 

Neatkarīgi no AirPods austiņu modeļa varat katrai AirPods austiņai iestatīt darbības, kas tiek izpildītas, divreiz pieskaroties.

 • Lietot Siri3
 • Atskaņot un pauzēt audio saturu
 • Pāriet uz nākamo dziesmu 
 • Pāriet uz iepriekšējo dziesmu
 • Izslēgt audio saturu

Uzziniet, kā izvēlēties katras AirPods austiņas darbības, kas tiek izpildītas, divreiz pieskaroties.

Siri izmantošana

Ar AirPods austiņām (2. paaudzes) varat pateikt “Hey Siri” (Sveika, Siri) vai divreiz pieskarties, lai lietotu Siri. Ar AirPods austiņām (1. paaudzes) divreiz pieskarieties, lai lietotu Siri.

Varat lietot Siri kopā ar AirPods austiņām, lai uzdotu jautājumus vai veiktu tālruņa zvanus. Siri var arī pārvadīt mūziku un pārbaudīt AirPods austiņu stāvokli. Tālāk ir minēti daži Siri komandu piemēri.

 • Play my Favorites playlist. (Atskaņot manu iecienītāko dziesmu sarakstu.)
 • Turn up the volume. (Palielināt skaļumu.)
 • How do I get home from here? (Kā nokļūt mājās no šejienes?)
 • Skip to the next song. (Pāriet uz nākamo dziesmu.)
 • Pause music. (Pauzēt mūziku.)
 • How is the battery on my AirPods? (Kāds ir AirPods austiņu akumulatora uzlādes līmenis?)

Apskatiet arī citu Siri komandu piemērus.

Tālruņa lietošana

Ja brīdī, kad lietojat AirPods austiņas, tiek saņemts ienākošs zvans, Siri var par to paziņot. Divreiz pieskarieties, lai atbildētu. Pēc tam divreiz pieskarieties, lai beigtu sarunu vai pārslēgtos uz citu zvanu.

AirPod austiņu un futrāļa uzlāde

Lai uzlādētu AirPods austiņas, ievietojiet tās futrālī un aizveriet vāciņu.4 AirPods austiņas izslēdzas un tiek lādētas, tiklīdz tās tiek ievietotas futrālī.

AirPods austiņas (1. un 2. paaudzes) var uzlādēt bezvadu uzlādes futrālī vai AirPods uzlādes futrālī. Ja jums ir bezvadu uzlādes futrālis, varat veikt bezvadu uzlādi, izmantojot ar Qi saderīgu lādētāju. Abus futrāļus var uzlādēt, savienojot tās ar Apple Lightning USB kabeli.

Uzziniet vairāk par uzlādi.

 1. AirPods austiņas ir redzamas tikai tad, ja tās atrodas tuvumā un ir gatavas lietošanai.
 2. Ja izvēļņu joslā netiek rādīts skaļuma regulētājs, uzziniet, kā to pievienot.
 3. Ja neizdodas izmantot Siri, divreiz pieskaroties, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) un pārliecinieties, vai ir aktivizēts iestatījums Allow Siri When Locked (Atļaut Siri, kad bloķēts).
 4. Ja jums ir gan AirPods austiņas (2. paaudzes), gan AirPods austiņas (1. paaudzes), tās ir jāuzlādē atsevišķi. AirPods austiņas netiks uzlādētas, ja uzlādes futrālī ieliksiet atšķirīgu modeļu austiņas.
Publicēšanas datums: