Savienojuma izveide ar AirPods austiņām un to lietošana

Lietojot AirPods austiņas, varat klausīties mūziku, zvanīt pa tālruni, izmantot Siri un veikt daudzas citas darbības.


Darbības pirms darba sākšanas

Jums vajag vismaz vienu no šīm ierīcēm:

Uzziniet, kā iestatīt AirPods austiņas lietošanai ar Mac ierīci vai ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, piemēram, Android tālruni.

iPhone tālruņa lietošana AirPods austiņu iestatīšanai

Ja iestatāt AirPods austiņas pirmo reizi, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet sākuma ekrānu.
 2. Atveriet kārbiņu, kurā ir ievietotas AirPods austiņas, un turiet to blakus iPhone tālrunim.
 3. iPhone tālruņa ekrānā tiek parādīta iestatīšanas animācija.
 4. Pieskarieties vienumam Connect (Savienot) un pēc tam pieskarieties vienumam Done (Gatavs).

Ja esat pierakstījies pakalpojumā iCloud, AirPods austiņu iestatījumi tiek automātiski pielāgoti visās atbalstītajās ierīcēs, kas pierakstītas pakalpojumā iCloud ar šo pašu Apple ID.

Ja neizdodas iestatīt AirPods austiņas, vērsieties pēc palīdzības.

Klausīšanās, lietojot AirPods austiņas

Kad izņemat AirPods austiņas no kārbiņas, tās ir ieslēgtas un gatavas lietošanai. Ievietojot tās ausīs, AirPods austiņas automātiski atskaņo audio no jūsu ierīces. Ja tiek izņemta viena AirPods austiņa, audio atskaņošana tiek pauzēta. Ja tiek izņemtas abas austiņas, audio atskaņošana tiek apturēta.

AirPods austiņas ir vienlaikus savienotas ar iPhone tālruni un Apple Watch. Skaņa automātiski tiek pārslēgta starp šīm ierīcēm. 

Lai lietotu AirPods austiņas audio atskaņošanai no citas ierīces vai pārslēgtu audio atskaņošanu uz citām austiņām vai skaļruņiem, veiciet tālāk minētās darbības.

      

iOS ierīcē

 1. Atveriet sadaļu Control Center (Vadības centrs).
 2. Lai pārvaldītu audio, sadaļas Control Center (Vadības centrs) augšējā labajā stūrī stingri nospiediet audio karti vai arī pieskarieties audio kartei un turiet to nospiestu.
 3. Pieskarieties vienumam  un pēc tam sarakstā izvēlieties nepieciešamo ierīci.1

Mac ierīcē

Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz vienuma  un sadaļā Output Device (Izvades ierīce) izvēlieties AirPods austiņas* vai citus skaļruņus.

Ierīces vadība ar dubultskārienu

Kad valkājat kādu no AirPods austiņām, divreiz ātri, asi pieskarieties attiecīgās AirPods austiņas ārpusei, lai atbildētu uz zvanu vai pabeigtu zvanu. Ar katru no AirPods austiņām var paveikt arī vienu no šīm darbībām:

 • aktivizēt Siri2;
 • atskaņot un pauzēt audio saturu;
 • pāriet uz nākamo dziesmu; 
 • pāriet uz iepriekšējo dziesmu;
 • izslēgt audio saturu.

Uzziniet, kā izvēlēties katras AirPods austiņas darbības, kas izpildāmas ar dubultskārienu.

Tālāk ir sniegta plašāka informācija par to, kā izmantot Siri un atbildēt uz tālruņa zvaniem, lietojot AirPods austiņas.

 

Siri izmantošana

Varat lietot Siri kopā ar AirPods austiņām, lai uzdotu jautājumus vai veiktu tālruņa zvanus. Turklāt varat lietot Siri, lai pārvadītu mūziku un pārbaudītu AirPods austiņu stāvokli. Tālāk ir minēti daži Siri komandu piemēri.

 • Play my Favorites playlist. (Atskaņot manu iecienītāko dziesmu sarakstu.)
 • Turn up the volume. (Palielināt skaļumu.)
 • How do I get home from here? (Kā nokļūt mājās no šejienes?)
 • Skip to the next song. (Pāriet uz nākamo dziesmu.)
 • Pause music. (Pauzēt mūziku.)
 • How is the battery on my AirPods? (Kāds ir AirPods austiņu akumulatora uzlādes līmenis?)

Apskatiet arī citu Siri komandu piemērus.

Tālruņa lietošana

Saņemot ienākošo zvanu, Siri var par to paziņot. Veiciet dubultskārienu, lai atbildētu. Pēc tam, veicot dubultskārienu, var beigt zvanu vai pārslēgt citu zvanu.

AirPods austiņu un kārbiņas uzlāde

Lai uzlādētu AirPods austiņas, ievietojiet tās kārbiņā un aizveriet vāciņu. AirPods austiņas izslēdzas un tiek lādētas, tiklīdz tās tiek ievietotas kārbiņā.

Lai uzlādētu gan AirPods austiņas, gan kārbiņu, pieslēdziet kārbiņu Apple Lightning–USB kabelim. Uzziniet vairāk par uzlādi.

 1. AirPods austiņas ir redzamas tikai tad, ja tās atrodas tuvumā un ir gatavas lietošanai.
 2. Ja neizdodas izmantot Siri, veicot dubultskārienu, pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) un pārliecinieties, ka iestatījums Allow Siri When Locked (Atļaut Siri, kad bloķēts) ir aktivizēts.
Publicēšanas datums: