Papildinformācija par AirPods austiņām un uzlādes kārbiņu

Uzziniet, kā mainīt AirPods austiņu nosaukumu, pielāgot vienas AirPods austiņas dubultskāriena darbību, tīrīt AirPods austiņas un uzlādes kārbiņu, kā arī veikt citas darbības.

AirPods austiņu funkciju pielāgošana

Atveriet AirPods austiņu uzlādes kārbiņu, pēc tam iOS ierīcē pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Ierīču sarakstā pieskarieties vienumam blakus AirPods austiņām. Tālāk ir aprakstītas iespējamās darbības.

   
      

AirPods austiņu nosaukšana

Pieskarieties pašreizējam nosaukumam. Pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu attiecīgajām AirPods austiņām un pieskarieties vienumam Done (Gatavs).

Dubultskāriena darbības maiņa

Bluetooth ekrānā atlasiet kreisās vai labās puses austiņu AirPods un pēc tam izvēlieties, kāda darbība jāveic, kad divreiz pieskarsieties AirPods austiņai:

  • izmantot Siri, lai pārvaldītu savu audio saturu, mainīt skaļumu vai darīt it visu, ko var paveikt Siri;
  • atskaņot, pauzēt vai apturēt audio saturu;
  • pāriet uz nākamo dziesmu;
  • pāriet uz iepriekšējo dziesmu.

Funkcijas Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana) ieslēgšana vai izslēgšana

Pēc noklusējuma AirPods sensors automātiski nosaka, kad austiņas ir ievietotas ausīs, un uztver audiosignālu no ierīces. Turklāt AirPods austiņas var izmantot, lai atskaņotu vai pauzētu saturu, kad izņemat no auss vienu no AirPods austiņām, vai apturētu atskaņošanu, kad izņemat no ausīm abas AirPods austiņas. Ja funkcija Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana) ir ieslēgta, bet jūs AirPods austiņas nevalkājat, audiosatura atskaņošana notiek, izmantojot ierīces skaļruņus.

Izslēdzot funkciju Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana), šis funkcijas tiek izslēgtas, un viss audiosaturs tiek atskaņots jūsu AirPods austiņās — neatkarīgi no tā, vai valkājat tās vai nē.

Mikrofona iestatīšana kreisajā pusē, labajā pusē vai automātiski

Katrā AirPods austiņā ir mikrofons, lai veiktu tālruņa zvanus un izmantotu Siri. Pēc noklusējuma mikrofona funkcija ir iestatīta kā Automatic (Automātiski), lai jebkuru AirPods austiņu izmantotu kā mikrofonu. Ja izmantojat tikai vienu AirPods austiņu, šī AirPods austiņa būs mikrofons.

Turklāt mikrofonu var iestatīt kā Always Left (Vienmēr kreisajā pusē) vai Always Right (Vienmēr labajā pusē). Pēc tam iestatiet mikrofonu kreisajā vai labajā AirPods austiņā. Šī AirPods austiņa darbosies kā mikrofons — pat gadījumā, ja izņemsiet to no auss vai ievietosiet kārbiņā.

Publicēšanas datums: