AirPods austiņu iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mainīt AirPods austiņu nosaukumu, mainīt AirPods austiņas dubultskāriena darbību un veikt citas darbības.

Atveriet AirPods austiņu uzlādes kārbiņu, pēc tam iOS ierīcē pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Ierīču sarakstā pieskarieties vienumam blakus AirPods austiņām. Tālāk ir aprakstītas iespējamās darbības.

AirPods austiņu nosaukšana

Pieskarieties pašreizējam nosaukumam. Pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu AirPods austiņām un pieskarieties vienumam Done (Gatavs).

Dubultskāriena darbības maiņa

Bluetooth ekrānā atlasiet kreiso vai labo AirPods austiņu un pēc tam izvēlieties, kāda darbība jāveic, kad divreiz pieskarsieties attiecīgajai AirPods austiņai:

  • izmantot Siri, lai pārvaldītu audio saturu, mainītu skaļumu vai veiktu citu Siri darbību;
  • atskaņot, pauzēt vai apturēt audio saturu;
  • pāriet uz nākamo dziesmu;
  • pāriet uz iepriekšējo dziesmu.

Funkcijas Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana) ieslēgšana vai izslēgšana

Pēc noklusējuma AirPods austiņu sensors automātiski nosaka, kad austiņas ir ievietotas ausīs, un uztver audiosignālu no ierīces. Turklāt, kad izņemat no auss vienu no AirPods austiņām, satura atskaņošana AirPods austiņās tiek pauzēta vai atsākta, bet, kad izņemat no ausīm abas AirPods austiņas, —apturēta. Ja funkcija Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana) ir ieslēgta, bet nevalkājat AirPods austiņas, audio atskaņošana notiek, izmantojot ierīces skaļruņus.

Izslēdzot funkciju Automatic Ear Detection (Auss automātiskā noteikšana), šis funkcijas tiek izslēgtas, un viss audio saturs tiek atskaņots AirPods austiņās — neatkarīgi no tā, vai valkājat tās vai nē.

Mikrofona iestatīšana kreisajā austiņā, labajā austiņā vai automātiski

Katrā AirPods austiņā ir mikrofons, lai veiktu tālruņa zvanus un izmantotu Siri. Pēc noklusējuma mikrofona funkcija ir iestatīta kā Automatic (Automātiski), lai jebkuru AirPods austiņu izmantotu kā mikrofonu. Ja izmantojat tikai vienu AirPods austiņu, šī AirPods austiņa būs mikrofons.

Turklāt mikrofonu var iestatīt kā Always Left (Vienmēr kreisajā pusē) vai Always Right (Vienmēr labajā pusē). Tādējādi mikrofons tiek iestatīts kreisajā vai labajā AirPods austiņā. Attiecīgā AirPods austiņa darbosies kā mikrofons — pat gadījumā, ja izņemsiet to no auss vai ievietosiet kārbiņā.

Publicēšanas datums: