Palīdziet bērnam iestatīt iPhone, iPad vai iPod touch ierīci

Iestatiet ierīci tā, lai bērns varētu izmantot funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē), gādāt par ierīces drošību un paveikt daudz ko citu. Ja bērna ierīce jau iestatīta, joprojām varat pielāgot iestatījumus un iestatīt funkcijas.

Iestatiet Face ID, Touch ID vai ieejas kodu

Iestatiet ieejas kodu, ko bērns var izmantot, lai atbloķētu ierīci. Nelietojiet vienu un to pašu ieejas kodu bērna ierīcē un savā ierīcē. Atgādiniet bērnam neizpaust citiem ieejas kodu.

Varat arī iestatīt Face ID vai Touch ID, lai ierīci varētu atbloķēt ar skatienu vai pieskārienu. Varat reģistrēt alternatīvu izskatu sistēmā Face ID un līdz pieciem pirkstu nospiedumiem, tāpēc pievienojiet gan bērna, gan arī savus biometriskos datus.

Iestatiet ieejas kodu.

Iestatiet Face ID.

Iestatiet Touch ID.
 

Pārliecinieties, vai bērnam ir savs Apple ID

Apple ID ir konts, ko izmantojat lietotnē Messages, App Store un citos Apple pakalpojumos. Katram ir vajadzīgs savs Apple ID, tāpēc nekopīgojiet savu Apple ID ar bērnu. Ja bērns izmanto jūsu Apple ID, viņam ir piekļuve visam jūsu personiskajam saturam, tostarp īsziņām un fotoattēliem.

Ja bērnam nav Apple ID, varat to izveidot, kad iestatāt funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē).

Ja bērnam jau ir Apple ID, viņam tas jālieto arī turpmāk. Palūdziet bērnam pierakstīties vietnē appleid.apple.com un pārliecinieties, vai dzimšanas dati ir norādīti pareizi.
 

Iestatiet funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē)

Izmantojot funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē), varat automātiski kopīgot savu atrašanās vietu ar ģimenes locekļiem. Ja kāda ģimenes locekļa ierīce ir nozaudēta, varat to atrast kartē, izmantojot lietotni Find My.

Ģimenes var koplietot arī tādus abonementus kā Apple Music, iCloud krātuve un citus. Ģimenes locekļi var arī koplietot pirkumus pakalpojumā App Store, iTunes Store, lietotnē Apple TV un Apple Books.

Iestatiet funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē).

Pārliecinieties, vai pakalpojums Find My ir ieslēgts

Iestatiet vecāku kontroli

Ja vēlaties bērna iPhone ierīcē bloķēt vai ierobežot noteiktas lietotnes un funkcijas, iestatiet vecāku kontroli. Varat ierobežot necenzētu saturu, neļaut veikt pirkumus un lejupielādes, iestatīt spēļu ierobežojumus un paveikt daudz ko citu.

Iestatiet vecāku kontroli.
 

Ieslēdziet funkciju Ask to Buy (Aicināt iegādāties)

Ja vēlaties, lai pirms pirkuma veikšanas, bezmaksas lietotņu lejupielādes vai reģistrēšanās abonementiem bērnam būtu jāsaņem atļauja, iestatiet funkciju Ask to Buy (Aicināt iegādāties). Bērniem līdz 13 gadu vecumam funkcija Ask to Buy (Aicināt iegādāties) ir ieslēgta automātiski.

Iestatiet funkciju Ask to Buy (Aicināt iegādāties).
 

Publicēšanas datums: