Piekļuves koda atiestatīšana Apple Watch ierīcē

Uzziniet, kā noņemt vai atiestatīt savu Apple Watch paroli.

   Bloķēts Apple Watch ekrāns

Paroles atiestatīšana Apple Watch ierīcē

 1. Novietojiet pulksteni uz tam paredzētā lādētāja un nenoņemiet, kamēr nav pabeigtas tālāk norādītās darbības.
 2. Nospiediet un turiet sānu pogu, līdz tiek parādīts paziņojums Power Off (Izslēgt).*
 3. Stingri piespiediet slīdni Power Off, pēc tam paceliet pirkstu. 
 4. Pieskarieties opcijai Erase All Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus).
 5. Pagaidiet līdz procesa beigām un vēlreiz iestatiet savu Apple Watch ierīci. Kad saņemat uzaicinājumu veikt atjaunošanu no dublējuma, izdariet to.

* Ja slīdnis Power Off (Izslēgt) nav redzams, atlaidiet pogas, līdz tiek parādīta ieejas koda ievades tastatūra. Stingri nospiediet uz tastatūras un paceliet pirkstu. Kad tiek parādīta poga Reset (Atiestatīt) , pieskarieties tai un gaidiet līdz procesa beigām; pēc tam atkal iestatiet savu Apple Watch ierīci. Kad saņemat uzaicinājumu veikt atjaunošanu no dublējuma, izdariet to.

Apple Watch paroles atiestatīšana, izmantojot pārī savienoto iPhone tālruni

 1. Novietojiet Apple Watch un iPhone ierīci cieši kopā, līdz esat veicis tālāk norādītās darbības.
 2. Atveriet lietotni Apple Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis).
 3. Pieskarieties pie General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt).
 4. Pieskarieties opcijai Erase Apple Watch Content and Settings (Dzēst Apple Watch ierīces saturu un iestatījumus) un vēlreiz pieskarieties, lai apstiprinātu. Iespējams, būs jāievada Apple ID parole.

 5. Apple Watch modeļiem, kam ir GPS + mobilie dati, izvēlieties saglabāt vai noņemt savu mobilo datu plānu.
  • Ja vēlaties atkal savienot pārī Apple Watch un iPhone ierīci, saglabājiet plānu.
  • Ja vairs nevēlaties savienot pārī Apple Watch un iPhone ierīci, noņemiet plānu. Ja neplānojat savu ierīci savienot pārī ar citu pulksteni vai iPhone ierīci, iespējams, jums vajadzēs sazināties ar mobilo sakaru operatoru, lai atceltu abonementu.
 6. Pagaidiet līdz procesa beigām un vēlreiz iestatiet savu Apple Watch ierīci. Kad saņemat uzaicinājumu veikt atjaunošanu no dublējuma, izdariet to.

 

  

Publicēšanas datums: