Laikā sinhronizētu dziesmu vārdu skatīšana iPhone, iPod touch vai Android ierīcē, izmantojot Apple Music

Ja abonējat Apple Music, savu iecienītāko dziesmu klausīšanās laikā varat dziedāt tām līdzi, lasot laikā nodrošinātus dziesmu vārdus.

iPhone ierīce, kurā redzami dziesmas vārdi, kā arī dziesmas vārdu poga apakšējā kreisajā stūrī

Laikā sinhronizētu dziesmu vārdu ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Atveriet lietotni Apple Music. 
 2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 3. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties atskaņotās dziesmas nosaukumam.
 4. Ekrāna kreisajā apakšējā stūrī pieskarieties pie Lyrics (Dziesmas vārdi) poga Lyrics (Dziesmas vārdi), lai ieslēgtu vai izslēgtu laikā sinhronizētos dziesmas vārdus. Ja laikā sinhronizētie dziesmas vārdi nav pieejami, jums tā vietā var būt pieejama dziesmas vārdu pilnā versija.

Ja poga Lyrics (Dziesmas vārdi) ir pelēkota

Ja, pieskaroties pie Lyrics (Dziesmas vārdi)poga Lyrics (Dziesmas vārdi), nekas nenotiek, tad vai nu jūs neatskaņojat dziesmu no Apple Music kataloga, vai konkrētajai dziesmai nav pieejami vārdi.


Dziesmas vārdu pilnās versijas skatīšana

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Pieskarieties dziesmai Apple Music katalogā un turiet to nospiestu.
 3. Pieskarieties pie View Full Lyrics (Skatīt visus dziesmas vārdus).

Ņemiet vērā, ka ne visu dziesmu vārdi ir pieejami.


Ziņošana par problēmu ar sinhronizētajiem dziesmu vārdiem

Ja pamanāt izlaistus vai nepareizus laikā sinhronizētos dziesmas vārdus, jūs varat par to tiešā veidā ziņot lietotnē Apple Music.

 1. Laikā sinhronizēto dziesmas vārdu skatīšanas laikā pieskarieties pantiņam un turiet to nospiestu.
 2. Atvērtajā kopīgošanas lapā pieskarieties rindiņām, par kurām vēlaties ziņot.
 3. Ritiniet līdz kopīgošanas lapas beigām un pieskarieties pie Report a Concern (Ziņot par problēmu).
 4. Veiciet ekrānā redzamās darbības, lai ziņotu par problēmu.


Lietotnes Apple Music pieejamība dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: