Dziesmu vārdu skatīšana un dziedāšana, izmantojot lietotni Apple Music iPhone vai iPad ierīcē

Sekojiet līdzi, klausoties iemīļotās dziesmas ar nevainojami laikā sinhronizētiem dziesmu vārdiem, kas parādīti rindu pēc rindas un tieši īstajā ritmā. Pielāgojiet balss iestatījumus, lai varētu dziedāt līdzi iemīļotajai mūzikai. Tas viss pieejams Apple Music abonementā.

iPhone ierīce, kurā redzama poga Lyrics (Dziesmu vārdi) 

Kā skatīt dziesmu vārdus iPhone vai iPad ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music. 
 2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 3. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties atskaņotās dziesmas nosaukumam.
 4. Lai parādītu vai paslēptu dziesmu vārdus, ekrāna apakšā pieskarieties vienumam Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi)
  • Ja laikā sinhronizētie dziesmu vārdi ir pieejami, tie automātiski tiek parādīti ekrānā.
  • Ja laikā sinhronizētu dziesmu vārdu skatīšana nav pieejama, iespējams, varat skatīt visus dziesmas vārdus.


Ja neredzat dziesmu vārdus iPhone vai iPad ierīcē

Ja poga Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi) ir pelēkota, atskaņotā dziesma nav iekļauta Apple Music katalogā, šai dziesmai nav pieejami vārdi vai arī nav izveidots savienojums ar internetu.


iPhone ierīces ekrāns ar slīdni, kas paredzēts balss pielāgošanai 

Funkcijas Apple Music Sing lietošana iPhone vai iPad ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 3. Pieskarieties pie atskaņotās dziesmas.
 4. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties vienumam Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi).
 5. Pieskarieties vienumam Mic (Mikrofons) poga Vocal Volume (Balss skaļums). Vai poga Mic (Mikrofons) nav redzama?
 6. Lai pielāgotu balsi, velciet slīdni uz augšu vai uz leju.


Ja neredzat pogu Mic (Mikrofons)

Funkcija Apple Music Sing tiek atbalstīta tālāk norādītajos iPhone un iPad modeļos.

Ja vēlaties izmantot AirPlay funkciju HomePod ierīcē, vispirms pieskarieties pogai Mic (Mikrofons) iPhone vai iPad ierīcē.

Ja izmantojat atbalstītu iPhone vai iPad ierīci un poga Mic (Mikrofons) nav redzama, iespējams, šai dziesmai nav pieejama funkcija Apple Music Sing.


Kā ziņot par problēmu saistībā ar dziesmu vārdiem

 1. Laikā sinhronizēto dziesmas vārdu skatīšanas laikā pieskarieties pantiņam un turiet to nospiestu.
 2. Tiek parādīta kopīgošanas lapa; tajā pieskarieties rindām, par kurām vēlaties ziņot.
 3. Ritiniet līdz kopīgošanas lapas beigām un pieskarieties pie Report a Concern (Ziņot par problēmu).
 4. Veiciet ekrānā redzamās darbības, lai ziņotu par problēmu.


Lietotnes Apple Music pieejamība dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Publicēšanas datums: