Dzēsiet mūziku, filmas un TV seriālus no savas ierīces

Ja datorā, iOS ierīcē vai Android ierīcē esat lejupielādējis saturu, kas iegādāts iTunes Store, jūs varat to izdzēst.

Dzēsiet mūziku un mūzikas videoklipus

Varat dzēst dziesmas, albumus, atskaņošanas sarakstus un mūzikas videoklipus, ko esat lejupielādējis savā ierīcē. Ja redzat lejupielādes ikonu lejupielādes ikona blakus vienumam, tas ir saglabāts mākonī nevis jūsu ierīcē.

Dzēsiet vienumus Apple Music lietotnē

Varat dzēst atsevišķus vienumus Music lietotnē savā iOS ierīcē vai Apple Music lietotnē savā Android ierīcē.

 1. Apple Music lietotnē atrodiet vienumu, ko vēlaties dzēst. Ja redzat lejupielādes ikonu blakus vienumam, tas ir saglabāts mākonī nevis jūsu ierīcē. Ja vienumi tiek saglabāti mākonī, tie neaizņem vietu jūsu ierīcē.
 2. Piespiediet un turiet vienumu, ko vēlaties dzēst.
 3. Izvēlnē, kas parādās, pieskarieties Remove (Izdzēst).
 4. Redzot prasību apstiprināt, pieskarieties vai nu Remove Download (Izdzēst lejupielādi) vai Remove Downloads (Izdzēst lejupielādes). Ja redzat ”Delete from Library” (Dzēst no bibliotēkas), vienums pievienots, izmantojot Apple Music. Pieskarieties "Delete from Library" (Dzēst no bibliotēkas), lai izdzēstu to no visām savām ierīcēm un iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēkas).

Dzēsiet vienumus iTunes

 1. Programmā iTunes Mac vai datorā ar peles labo pogu vai Control (Kontrole) noklikšķiniet vienumu, ko vēlaties dzēst. Ja redzat lejupielādes ikonu blakus vienumam, tas ir saglabāts mākonī nevis jūsu ierīcē. Ja vienumi tiek saglabāti mākonī, tie neaizņem vietu jūsu ierīcē.
 2. Izvēlieties Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas) un tad noklikšķiniet Delete Song (Dzēst dziesmu).
 3. Noklikšķiniet Move to Trash (Pārvietot uz miskasti) vai Move to Recycle Bin (Pārvietot uz atkritni). Ja vēlaties saglabāt vienumu savā datorā, bet izdzēst to no iTunes, noklikšķiniet Keep File (Paturēt failu).

Lai redzētu dublēto savā iTunes bibliotēkā, dodieties uz savu Library (Bibliotēka) un tad izvēlieties File (Fails) > Library (Bibliotēka) > Show Duplicate Items (Rādīt dublētos vienumus).


Dzēsiet mūziku iOS Settings (Iestatījumi)

Savā iPhone varat dzēst mūziku savā ierīcē sadaļā Settings (Iestatījumi).

 1. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > iPhone Storage (iPhone krātuve).
 2. Ritiniet līdz Music (Mūzika) un tad pieskarieties tam.
 3. Velciet pa kreisi uz katra izpildītāja, albuma vai dziesmas.
 4. Pieskarieties Delete (Dzēst).

No šīs izvēlnes varat arī dzēst visu mūziku. Sadaļā Recommendations (Ieteikumi) velciet pa kreisi uz All Songs (Visas dziesmas) un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

iPhone, iPad vai iPod touch, ja nepadarāt mūziku pieejamu bezsaites lietošanai, tā ir saglabāta kešatmiņā, izmantojot jūsu ierīcē pieejamo vietu. Ierīce izdzēsīs kešatmiņu un tur saglabāto mūziku, ja vieta būs vajadzīga pašai ierīcei.

Ja nevarat dzēst mūziku

Iespējams, esat manuāli sinhronizējis mūziku vai mūzikas videoklipus no iTunes savā datorā uz savu iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojot USB. Izslēdziet sinhronizāciju iTunes, lai dzēstu vienumu.

Ja nevēlaties, lai pirkums iTunes būtu redzams Apple Music lietotnē, bet nevēlaties to dzēst, varat to paslēpt. Uzziniet, kā paslēpt vienumus, kas saglabāti mākonī.


Dzēsiet filmas un TV seriālus

Apple TV lietotnē* varat dzēst filmas un TV seriālus, kurus esat lejupielādējis savā ierīcē. Ja redzat lejupielādes ikonu lejupielādes ikona blakus jūsu iegādātam saturam, tas ir saglabāts mākonī nevis jūsu ierīcē.

*Apple TV lietotne nav pieejama visās valstīs vai reģionos. Uzziniet, vai Apple TV aplikācija ir pieejama jūsu valstī vai reģionā.

 

Dzēsiet vienumus Apple TV lietotnē

 1. Apple TV lietotnē pieskarieties Library (Bibliotēka) ekrāna apakšdaļā un pēc tam pieskarieties Downloaded (Lejupielādēti).* Ja neredzat Downloaded (Lejupielādēti), tad ierīcē nav lejupielādētu videoklipu.
 2. Velciet pa kreisi uz filmas vai TV seriāla.
 3. Pieskarieties Delete (Dzēst). 

Lai dzēstu vairākus vienumus, pieskarieties Edit (Labot), pieskarieties vienumiem un tad pieskarieties Delete (Dzēst) augšējā labajā stūrī.

*Iespējams lejupielādēt tikai tos videoklipus, kas atrodas jūsu bibliotēkā. Uzziniet vairāk par Apple TV lietotni.

Dzēsiet filmas un TV seriālus sadaļā Settings (Iestatījumi)

 1. Savā iPhone dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > iPhone Storage (iPhone krātuve).
 2. Pieskarieties Apple TV lietotnei un tad pieskarieties Review iTunes Videos (Pārbaudīt iTunes videoklipus). Ja neredzat Review iTunes Videos (Pārbaudīt iTunes videoklipus), ierīcē nekas nav lejupielādēts.
 3. Atrodiet filmu, seriālu vai epizodi, ko vēlaties dzēst, velciet pa kreisi uz tās un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

Uzziniet, kā dzēst filmas un TV seriālus iTunes Mac vai datorā.

Ja nevarat dzēst savas filmas un seriālus

Iespējams, esat manuāli sinhronizējis mājas videoklipus, filmas vai TV seriālus no iTunes savā datorā uz savu iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojot USB. Izslēdziet sinhronizāciju iTunes, lai dzēstu vienumu.

Ja nevēlaties, ka pirkums iTunes Store mākonī ir redzams Apple TV lietotnē, varat to paslēpt. Uzziniet, kā paslēpt vienumus, kas saglabāti mākonī. Iznomātās filmas tiek automātiski dzēstas nomas perioda beigās.Papildinformācija

 

Publicēšanas datums: