Mūzikas, filmu un TV seriālu dzēšana no ierīces

Noņemiet savā iPhone, iPad, iPod touch, Mac vai Android ierīcē lejupielādēto saturu.

Mūzikas un mūzikas videoklipu dzēšana

 • Lai dzēstu mūziku no iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojiet lietotni Apple Music vai lietotni Settings (Iestatījumi).
 • Lai dzēstu mūziku no Mac vai Android ierīces, izmantojiet lietotni Apple Music.

Vienumu dzēšana lietotnē Apple Music

 1. Atveriet lietotni Apple Music un atrodiet vienumu, ko vēlaties dzēst. Ja blakus vienumam redzat lejupielādes pogu , tas glabājas mākonī, nevis jūsu ierīcē. Ja vienumus glabā mākonī, tie neaizņem vietu ierīcē.
 2. Mac datorā ar peles rādītāju norādiet uz vienumu, pēc tam noklikšķiniet uz pogas More options (Papildu opcijas) , kas parādās.
  Vai arī iPhone, iPad vai Android tālrunī nospiediet un turiet vienumu, kuru vēlaties dzēst. 
 3. Pieskarieties darbībai Remove (Noņemt) vai noklikšķiniet uz tās.
  iPhone ir redzama izvēlne, kurā iekļauta darbība Remove (Noņemt).
 4. Redzamajā izvēlnē izvēlieties Remove (Noņemt) vai Remove Download (Noņemt lejupielādi). Vai, lai noņemtu vienumu no visām ierīcēm, ko izmantojat ar Apple Music, izvēlieties “Delete from Library” (Dzēst no bibliotēkas).

Mūzikas dzēšana ierīces iPhone, iPad vai iPod touch lietotnē Settings (Iestatījumi)

 1. Atveriet lietotni Settings (Iestatījumi). 
 2. Pieskarieties vienumam General (Vispārīgi), pēc tam pieskarieties iPhone Storage (iPhone krātuve) vai iPad Storage (iPad krātuve).
 3. Ritiniet līdz Music (Mūzika) un tad pieskarieties tam.
 4. Velciet pa kreisi uz jebkura izpildītāja, albuma vai dziesmas. Vai, ja vēlaties dzēst visu mūziku, velciet pa kreisi uz All Songs (Visas dziesmas).
 5. Pieskarieties pie Delete (Dzēst).
  iPhone ir redzams, kas notiek, ja velk pa kreisi uz izpildītāja “The Jonas Brothers” un parādās dzēšanas opcija.

Papildinformācija par iegādātās mūzikas dzēšanu

Ja dzēšat vienumu no savas ierīces un nevēlaties, lai tas tiek straumēts uz jūsu ierīci vai parādās mākonī, paslēpiet vienumu

Ja mūzikas vai mūzikas videoklipu manuālai sinhronizēšanai ar iPhone, iPad vai iPod touch izmantojat datoru un USB kabeli, izslēdziet sinhronizēšanu

Filmu un TV seriālu dzēšana

 • Lai dzēstu lejupielādētos videoklipus no iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojiet lietotni Apple TV vai lietotni Settings (Iestatījumi).
 • Lai dzēstu lejupielādētos videoklipus no Mac datora, izmantojiet lietotni Apple TV.

Vienumu dzēšana lietotnē Apple TV

 1. Atveriet lietotni Apple TV.
 2. Pieskarieties vienumam Library (Bibliotēka) vai noklikšķiniet uz tā.
 3. Lai dzēstu vienumu no Mac datora, ar peles rādītāju norādiet uz vienumu, pēc tam noklikšķiniet uz pogas More options (Papildu opcijas)  un tad noklikšķiniet uz Remove Download (Noņemt lejupielādi).
  Lai dzēstu vienumu iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē, pieskarieties Downloaded (Lejupielādētie), velciet pa kreisi uz vienuma, pieskarieties Delete (Dzēst) un pēc tam — Delete Download (Dzēst lejupielādi).
  iPhone ir redzams, kas notiek, ja velk pa kreisi uz lejupielādētas filmas vai TV seriāla un parādās dzēšanas opcija.

Filmu vai TV seriālu dzēšana iPhone, iPad vai iPod touch ierīces lietotnē Settings (Iestatījumi)

 1. Atveriet lietotni Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties vienumam General (Vispārīgi), pēc tam pieskarieties iPhone Storage (iPhone krātuve) vai iPad Storage (iPad krātuve).
 3. Ritiniet līdz vienumam TV, pieskarieties tam, pēc tam pieskarieties Review Apple TV Downloads (Pārskatīt Apple TV lejupielādes). Ja neredzat Review Apple TV Downloads (Pārskatīt Apple TV lejupielādes), ierīcē nekas nav lejupielādēts.
 4. Atrodiet filmu, pārraidi vai sēriju, ko vēlaties dzēst, velciet pa kreisi uz tās un tad pieskarieties Delete (Dzēst).
  iPhone ir redzams, kas notiek, ja velk pa kreisi uz lejupielādētas filmas vai TV seriāla un parādās dzēšanas opcija.

Ja nevarat izdzēst filmas un TV seriālus

Ja blakus vienumam redzat lejupielādes ikonu , tas ir saglabāts mākonī un jūsu ierīcē neaizņem krātuves vietu. Ja nevēlaties, lai vienums parādās mākonī, paslēpiet to.

Ja filmu vai TV seriālu manuālai sinhronizēšanai ar iPhone, iPad vai iPod touch izmantojat datoru un USB kabeli, izslēdziet sinhronizēšanu

Iznomātās filmas tiek automātiski dzēstas nomas perioda beigās.

Papildinformācija

Publicēšanas datums: