Mūzikas dzēšana lietotnē Apple Music

Ja vēlaties ierīcē atbrīvot krātuves vietu, varat noņemt lejupielādēto Apple Music saturu.

Mūzikas dzēšana iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Atveriet cilni Library (Bibliotēka) un pieskarieties pie Downloaded (Lejupielādētie vienumi), lai skatītu lejupielādēto saturu. iPad ierīces sānjoslā pieskarieties pie Downloaded (Lejupielādētie vienumi).
 3. Atrodiet dziesmu, albumu vai mūzikas videoklipu, ko vēlaties noņemt.
 4. Pieskarieties šim vienumam un turiet to; pēc tam pieskarieties pie Remove (Noņemt).
 5. Pieskarieties pie Remove Download (Noņemt lejupielādi), lai noņemtu vienumu tikai no šīs ierīces. Varat arī pieskarties pie Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas), lai dzēstu vienumu no visām savām ierīcēm.

Lietotnes Apple Music opcijas Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas) un Remove Download (Noņemt lejupielādi) iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē

Ja izmantojat funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē) un nevēlaties, lai citi ģimenes locekļi redzētu jūsu pirkumus, varat tos paslēpt. Uzziniet, kā paslēpt vienumu.

Varat arī dzēst mūziku lietotnē Settings (Iestatījumi). Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > iPhone Storage (iPhone krātuve) vai iPad Storage (iPad krātuve). Ritiniet līdz sadaļai Music (Mūzika) un pieskarieties tai. Pavelciet pa kreisi uz All Songs (Visas dziesmas) vai vienuma, ko vēlaties dzēst, un pēc tam pieskarieties pie Delete (Dzēst).

Mūzikas dzēšana Mac datorā

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Sānjoslā noklikšķiniet uz Songs (Dziesmas) vai Albums (Albumi).
 3. Izvēļņu joslā izvēlieties View (Skatīt) > Only Downloaded Music (Tikai lejupielādētā mūzika).
 4. Ja vēlaties dzēst kādu dziesmu, noklikšķiniet uz papildu opciju pogas  blakus šai dziesmai. Ja vēlaties dzēst kādu albumu, virziet rādītāju pāri šim albumam un noklikšķiniet uz papildu opciju pogas .
 5. Noklikšķiniet uz Remove Download (Noņemt lejupielādi), lai noņemtu vienumu tikai no šīs ierīces.

Lai dzēstu vienumu no visām savām ierīcēm, noklikšķiniet uz Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas) un pēc aicinājuma to apstipriniet.

Ja izmantojat funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē) un nevēlaties, lai citi ģimenes locekļi redzētu jūsu pirkumus, varat tos paslēpt. Uzziniet, kā paslēpt vienumu.

Kā rīkoties, ja nevarat izdzēst mūziku

 • Izslēdziet datora sinhronizēšanu: ja izmantojat USB kabeli, lai mūziku no Mac vai personālā datora manuāli sinhronizētu iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē, varat izslēgt sinhronizēšanu, lai noņemtu saturu.
 • Pārbaudiet, vai vienums ir lejupielādēts: ja blakus dziesmai redzat lejupielādes ikonu, šī dziesma ir lejupielādēta ierīcē. Ja neredzat lejupielādes ikonu, dziesma nav lejupielādēta.

Lietotņu un citas multivides dzēšana

  

Atkarībā no valsts vai reģiona noteiktu multivides veidu iegāde vai lejupielāde var nebūt iespējama. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Publicēšanas datums: