Ja iPhone, iPad vai iPod touch ierīci nevar savienot ar Wi-Fi tīklu

Uzziniet, kā rīkoties, ja rodas problēmas saistībā ar iOS ierīces savienošanu ar Wi-Fi tīklu. 

 

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un ka atrodaties tā darbības zonā.

Ja atrodaties pārāk tālu no maršrutētāja, signālu nevar uztvert, tādēļ pārliecinieties, ka atrodaties darbības zonā. 

 

Pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts un ka jūsu tīkls ir redzams.

Pieskarieties vienumam Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un pārbaudiet, vai Wi-Fi ir ieslēgts. Pieskarieties sava Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai izveidotu savienojumu. Zila atzīme blakus tīkla nosaukumam apliecina, ka savienojums ir izveidots. Ja nevarat ieslēgt Wi-Fi, meklējiet palīdzību.

Ja nepieciešams, ievadiet Wi-Fi paroli.

Ja nepieciešams, ievadiet sava Wi-Fi tīkla paroli. Uzziniet, kā rīkoties, ja nezināt savu paroli.

 

Pārbaudiet visus kabeļus un savienojumus.

Ja joprojām nevarat izveidot savienojumu ar tīklu vai pieslēgties tiešsaistei, pārliecinieties, ka maršrutētājs ir savienots ar modemu un ir ieslēgts.

 

Restartējiet.

Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet restartēt savu ierīci, maršrutētāju vai kabeļmodemu vai DSL modemu. Pēc katras darbības pārbaudiet, vai problēma ir novērsta.
  • Restartējiet savu iOS ierīci.
  • Atvienojiet maršrutētāju un pēc tam atkal pievienojiet to.
  • Atvienojiet kabeļmodemu vai DSL modemu un pēc tam atkal pievienojiet to.

 

Joprojām nav savienojuma?

Atiestatiet tīkla iestatījumus. Pieskarieties ikonai Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīšana) > (Atiestatīt tīkla iestatījumus). Šādā veidā tiek atiestatīti arī iepriekš izmantotie Wi-Fi tīkli un paroles, mobilo sakaru iestatījumi un VPN un APN iestatījumi.

Papildu palīdzība

  • Ja jūsu tīklu iestatīja kāds cits, lūdziet palīdzību šai personai. Ja izmantojat tīklu uzņēmumā, skolā, viesnīcā, veikalā vai citā vietā, kur Wi-Fi ir pieejams bez maksas, lūdziet palīdzību kādam darbiniekam.
  • Ja savienojums ar Wi-Fi tīklu ir izveidots, bet nevarat pieslēgties tiešsaistei, mēģiniet pieslēgties Wi-Fi tīklam citās ierīcēs. Ja nevarat pieslēgties tiešsaistei, izmantojot citas ierīces, iespējams, radušies traucējumi pakalpojuma darbībā. Sazinieties ar kabeļpakalpojumu uzņēmumu vai interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
  • Mēģiniet izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu citā vietā. Ja tas izdodas, jums nepieciešama palīdzība saistībā ar jūsu Wi-Fi tīklu. Ja ierīci nevar pievienot nevienam Wi-Fi tīklam, sazinieties ar Apple.
  • Atjauniniet Wi-Fi maršrutētāja aparātprogrammatūru un pārliecinieties, ka maršrutētājs atbalsta jūsu Apple produktu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju.
Publicēšanas datums: