Ja ierīcei iPhone, iPad vai iPod touch nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu

Saņemiet palīdzību par savienojuma izveidi ar Wi-Fi jūsu ierīcē iPhone, iPad vai iPod touch.

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un ka atrodaties tā darbības zonā

Ja atrodaties pārāk tālu no Wi-Fi maršrutētāja, signālu nevar uztvert, tādēļ pārliecinieties, ka atrodaties darbības zonā. 

 

Pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts un ka jūsu tīkls ir redzams

Atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts. Pieskarieties sava Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai izveidotu savienojumu. Zila atzīme blakus tīkla nosaukumam apliecina, ka savienojums ir izveidots.

Ja zem Wi-Fi tīkla nosaukuma ir parādīts teksts Auto Join Disabled (Automātiskā pievienošanās atspējota), pieskarieties tam, lai ieslēgtu funkciju Auto Join (Automātiskā pievienošanās).

Ja nepieciešams, ievadiet savu Wi-Fi paroli

Ja nepieciešams, ievadiet sava Wi-Fi tīkla paroli. Saņemiet palīdzību, ja nezināt savu paroli.

Pat ja ievadītā parole ir pareiza, iespējams, tiks parādīts ziņojums “Unable to join the network” (Nevar izveidot savienojumu ar tīklu) vai “Incorrect password” (Nepareiza parole). Restartējiet visas ierīces un vēlreiz mēģiniet ievadīt paroli.

 

Pārbaudiet, vai ir radušās Wi-Fi tīkla problēmas

Ja iOS nosaka problēmu ar Wi-Fi savienojumu, iespējams, tiks parādīts Wi-Fi ieteikums zem tā Wi-Fi tīkla nosaukuma, ar kuru esat izveidojis savienojumu. Piemēram, var tikt parādīts brīdinājums “No Internet Connection” (Nav savienojuma ar internetu). Lai saņemu papildinformāciju, pieskarieties Wi-Fi tīklam.

Pārbaudiet kabeļus un savienojumus

Ja joprojām nevarat izveidot savienojumu ar tīklu vai pieslēgties tiešsaistei, pārliecinieties, ka maršrutētājs ir savienots ar modemu un ieslēgts.

 

Restartēšana

Mēģiniet restartēt savu iOS ierīci. Tālāk ir aprakstīts, kā restartēt ierīci iPhoneiPad vai iPod touch.

Pēc tam restartējiet maršrutētāju un kabeļmodemu vai DSL modemu. Lai restartētu maršrutētāju vai modemu, atvienojiet to un pēc tam pievienojiet. 

Pēc katras ierīces restartēšanas pārbaudiet, vai problēma ir atrisināta.

  

Joprojām nav savienojuma?

Atiestatiet tīkla iestatījumus. Pieskarieties vienumam Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīšana) > (Atiestatīt tīkla iestatījumus). Šādā veidā tiek atiestatīti arī iepriekš izmantotie Wi-Fi tīkli un paroles, mobilo sakaru iestatījumi un VPN un APN iestatījumi.

Papildu palīdzība

  • Ja savienojums ar Wi-Fi tīklu ir izveidots, bet nevarat pieslēgties tiešsaistei, mēģiniet pieslēgties Wi-Fi tīklam citās ierīcēs. Ja nevarat pieslēgties tiešsaistei, izmantojot citas ierīces, iespējams, radušies traucējumi pakalpojuma darbībā. Sazinieties ar kabeļpakalpojumu uzņēmumu vai interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
  • Mēģiniet izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu citā vietā. Ja tas izdodas, jums nepieciešama palīdzība saistībā ar jūsu Wi-Fi tīklu. Ja jūsu ierīci nevar pievienot nevienam Wi-Fi tīklam, sazinieties ar Apple.
  • Atjauniniet Wi-Fi maršrutētāja aparātprogrammatūru un pārliecinieties, ka maršrutētājs atbalsta jūsu Apple produktu. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju.
Publicēšanas datums: