Funkcijas Live Listen izmantošana kopā ar dzirdes aparātiem Made for iPhone

Izmantojot funkciju Live Listen, ierīci iPhone, iPad vai iPod touch var izmantot kā attālo mikrofonu, kas sūta skaņu uz dzirdes aparātu Made for iPhone. Funkcija Live Listen var palīdzēt saklausīt sarunu trokšņainā telpā vai dzirdēt kādu runājam telpas otrā pusē.

Funkciju Live Listen var izmantot iOS ierīcē, kas atbalsta dzirdes aparātus Made for iPhone.

Funkcijas Live Listen ieslēgšana

 1. Pieskarieties vienumam Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Aids (Dzirdes aparāti).
 2. Sadaļā Devices (Ierīces) pieskarieties sava dzirdes aparāta nosaukumam.
 3. Pieskarieties vienumam Start Live Listen (Palaist funkciju Live Listen).
   Funkcijas Live Listen palaišana
 4. Novietojiet ierīci pretim personai, kuru vēlaties dzirdēt.

Funkcijas Live Listen izslēgšana

 1. Pieskarieties vienumam Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Aids (Dzirdes aparāti).
 2. Sadaļā Devices (Ierīces) pieskarieties sava dzirdes aparāta nosaukumam.
 3. Pieskarieties vienumam End Live Listen (Beigt funkcijas Live Listen darbību).

Funkcijas Live Listen ieslēgšana un izslēgšana, izmantojot Accessibility (Pieejamība) saīsni

Live Listen ir iespējams ieslēgt un izslēgt, izmantojot arī Accessibility (Pieejamība) saīsni.

Rīcība, ja funkcija Live Listen nav redzama

 1. Pārliecinieties, ka dzirdes aparāts ir pievienots ierīcei. Iespējams, dzirdes aparāts jāsavieno pārī vai jāpievieno atkārtoti.
 2. Pārliecinieties, ka dzirdes aparāts ir redzams sadaļā Control Center (Vadības centrs) blakus vienumam AirDrop. Iespējams, ir atlasīta cita audio ierīce.
   Control Center (Vadības centrs) ar AirPlay atlasi
 3. Ja šeit redzat citu piederumu, pieskarieties tam un tad parādītajā sarakstā atlasiet savu dzirdes aparātu.
   Audio izvades ierīču saraksts

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: