Mākoņa statusa ikonu noteikšana mūzikas bibliotēkā Mac ierīcē vai datorā

Ja abonējat pakalpojumu Apple Music, varat augšupielādēt mūzikas bibliotēku, lai tai varētu piekļūt visās savās ierīcēs. Uzziniet, kā pārbaudīt mūzikas bibliotēkas augšupielādes statusu un ko nozīmē dažādas mākoņa ikonas blakus jūsu dziesmām.

Iespēja pārbaudīt katras mūzikas bibliotēkas dziesmas augšupielādes statusu

Kad ieslēdzat funkciju Sync Library (Bibliotēkas sinhronizēšana) lietotnē Apple Music vai ieslēdzat funkciju iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) pakalpojumā iTunes, Apple Music augšupielādē visas jūsu mūzikas bibliotēkas dziesmas un atrod tām atbilstību.

Lai pārbaudītu katras dziesmas augšupielādes statusu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

  1. Mac ierīcē atveriet lietotni Apple Music. Datorā atveriet pakalpojumu iTunes, uznirstošajā izvēlnē izvēlieties opciju Music (Mūzika) un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Library (Bibliotēka).
  2. Sānjoslā atlasiet vienumu Songs (Dziesmas).
  3. Izvēlņu joslā izvēlieties View (Skatīt) > Show View Options (Rādīt skatīšanas opcijas).
  4. Atlasiet vienumu Cloud Download (Mākoņa lejupielāde) un Cloud Status (Mākoņa statuss).

Lietotnes Music logs, kurā parādīts vienums View Options (Skatīšanas opcijas), tostarp Cloud Download (Mākoņa lejupielāde) un Cloud Status (Mākoņa statuss)


Mākoņa statusa ikonas

Ja blakus dziesmai redzat mākoņa statusa ikonu, tālāk atrodiet tās skaidrojumu.

Lejupielādes ikona

Pieejama lejupielādei

Dziesma nav lejupielādēta jūsu ierīcē, un to var atskaņot tikai tad, kad ierīcei ir izveidots savienojums ar internetu. Ja vēlaties klausīties dziesmu bezsaistē, pieskarieties lejupielādes ikonai Lejupielādes ikona vai noklikšķiniet uz tās, lai lejupielādētu dziesmu savā ierīcē.

Dublikāta ikona

Dublikāts

Jūsu mūzikas bibliotēkā datorā ir vienas dziesmas dublikātu versijas. Dziesmu dublikāti netiek augšupielādēti un sinhronizēti jūsu ierīcēs.

Noņemšanas ikona

Noņemta

Jums ir vairāki datori, kuros ir ieslēgta funkcija Sync Library (Bibliotēkas sinhronizēšana), un vienā no šiem datoriem dziesma tika izdzēsta. No mūzikas bibliotēkas izdzēstās dziesmas nekavējoties tiek noņemtas no iPhone, iPad vai iPod touch ierīces, bet paliek citos saistītajos datoros, līdz tiek manuāli izdzēstas.

Neatbilstības ikona

Neatbilst

Apple Music, iespējams, nevarēs augšupielādēt dziesmu, jo dziesma nav iegādāta veikalā iTunes Store, ir iegādāta, izmantojot citu Apple ID, vai arī tās fails ir pārāk liels.

Kļūdas ikona

Kļūda

Dziesmas fails ir bojāts vai radās kļūda, augšupielādējot dziesmu. Lai to atrisinātu, izvēlieties File (Fails) > Library (Bibliotēka) > Update Cloud Music Library (Atjaunināt mākoņa mūzikas bibliotēku). Ja pēc atjaunināšanas problēma nav novērsta, mēģiniet importēt jaunu dziesmas kopiju savā mūzikas bibliotēkā.

Punktveida līnijas mākoņa ikona

Punktveida līnijas mākonis

Dziesma gaida augšupielādi, tai nevar atrast atbilstību, tā vairs nav pieejama Apple Music katalogā vai arī vēl nav izlaista. Uzziniet, kā rīkoties, ja dziesmu augšupielāde aizņem ilgu laiku.


Publicēšanas datums: