Palīdzība saistībā ar Maps (Kartes) iPhone, iPad vai iPod touch ierīcēs

Uzziniet, kā rīkoties, ja nevarat atrast savu atrašanās vietu vai ja pamanāt nepareizus rezultātus, kad izmantojat programmu Maps.

Ja nevarat atrast savu atrašanās vietu

 1. Pieskarieties vienumiem Settings (Iestatījumi) > Privacy (Konfidencialitāte) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) un pārbaudiet, vai funkcija Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) un programma Maps (Kartes) ir ieslēgtas.
 2. Pārbaudiet, vai esat iestatījis ierīcē pareizu datumu, laiku un laika zonu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks). Ja iespējams, izmantojiet opciju Set Automatically (Iestatīt automātiski).
 3. Restartējiet savu ierīci.
 4. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta mobilo datu pārraide vai Wi-Fi savienojums.
 5. Izmēģiniet citu atrašanās vietu vai pārslēdzieties uz citu Wi-Fi tīklu. 

Funkcija Location Services (Atrašanās vietu noteikšanas pakalpojumi) jūsu atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS, Bluetooth un kolektīvi noteiktas Wi-Fi piekļuves punktu un mobilo sakaru torņu atrašanās vietas. Uzziniet vairāk par atrašanās vietu noteikšanas pakalpojumiem iOS ierīcē.


     

Ziņošana par problēmu programmā Maps

Varat ziņot par šādām problēmām:

 • Nepareizi apzīmējumi programmā Maps
 • Trūkst atrašanās vietas
 • Nepareizi meklēšanas rezultāti
 • Nepareizas norādes 
 • Nepareiza informācija par sabiedrisko transportu

Lai pārbaudītu statusu problēmai, par kuru ir ziņots, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes) > Follow up by Email (Atbilde pa e-pastu). Programma Maps izmantos jūsu noklusējuma kontaktinformāciju. 

Lai ziņotu par problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Apakšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam  .
 2. Pieskarieties vienumam Report a Problem (Ziņot par problēmu).
 3. Izvēlieties problēmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja esat uzņēmuma īpašnieks un vēlaties labot programmā Maps pieejamo informāciju par kādu no uzņēmuma atrašanās vietām, pierakstieties vietnē Maps Connect. Uzziniet vairāk par Maps izmantošanu ierīcē iPhone, iPad vai iPod touch.

Publicēšanas datums: