Slēpto titru vai valodas maiņa filmām un TV pārraidēm lietotnē Apple TV

Uzziniet, kā izvēlēties pielāgotas audio valodas, subtitrus, slēptos titrus un citas pieejamības funkcijas iOS un iPadOS ierīcē, datorā un Apple TV.

Slēpto titru vai valodas maiņa filmām un TV pārraidēm lietotnē Apple TV

Atrodiet videoklipu saturu ar subtitriem vai citām audio valodām

Dodieties uz filmas vai pārraides informācijas lapu pakalpojumā iTunes Store vai lietotnē Apple TV, pēc tam ritiniet lejup līdz sadaļai Languages (Valodas).

Citas audio valodas ir norādītas pa labi no Additional (Papildus). Ja valodu sarakstā ir norādīti tikai subtitri vai CC, tad filmai nav skaņas celiņa šajā valodā — tikai subtitri vai slēptie titri.

Atrodiet videoklipu saturu ar pieejamības funkcijām

Dodieties uz filmas vai pārraides informācijas lapu pakalpojumā iTunes Store vai lietotnē Apple TV, pēc tam ritiniet lejup līdz sadaļai Accessibility (Pieejamība).

Par iTunes Store un lietotnes Apple TV pieejamības funkcijām

Pieejamības funkcijas, kas pieejamas pakalpojumā iTunes Store un lietotnē Apple TV, ietver slēptos titrus, subtitrus un saturu ar audio aprakstu. Šo funkciju pieejamība atšķiras dažādās valstīs un reģionos.

Saturs ar slēptajiem titriem ir videoklipa dialoga, kā arī jebkuras neverbālās komunikācijas vizuāla transkripcija. Saturs ar CC arī palīdz identificēt runātāju videoklipā.

Saturs ar subtitriem nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ir līdzīgs slēptajiem titriem, bet saturs ar SDH var būt pieejams situācijās, kurās nav pieejams saturs ar CC, un tas var būt pieejams papildu valodās.
 

Saturs ar audio aprakstu izmanto ierunātu skaņas celiņu, lai aprakstītu, kas notiek uz ekrāna. Uzziniet vairāk par saturu ar audio aprakstu.

 


Kā mainīt subtitru vai audio valodu

Ja videoklipam, kuru skatāties, ir CC, SDH, AD vai citas audio valodas, multivides atskaņotājam jāpiedāvā veids, kā izmantot šīs pieejamības funkcijas, visbiežāk izmantojot izvēlni Audio & Subtitles (Audio un subtitri), kas bieži vien ir apzīmēta ar runas burbuļa ikonu Runas burbuļa ikona.

Citās lietotnēs vai tīmekļa multivides atskaņotājos var būt parādīta CC poga vai citas pielāgotas vadīklas.

Darbības iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē

 1. Skatoties filmu, pieskarieties ekrānam, lai atvērtu atskaņošanas vadīklas.
 2. Pieskarieties runas burbuļa ikonai Runas burbuļa ikona.
 3. Izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība). Ritiniet līdz sadaļai Hearing (Dzirdamība) un pieskarieties pie Subtitles & Captioning (Subtitri un titri). Pieskarieties pie Closed Captions + SDH (Slēptie titri + SHD), lai tos ieslēgtu. Ja vēlaties pielāgot titrus vai subtitrus, pieskarieties pie Style (Stils) un pēc tam izvēlieties no piedāvātā.

Lai izvēlētos audio valodas, kas ir lejupielādētas ar jūsu videoklipiem, atveriet lietotni Settings (Iestatījumi), ritiniet lejup, pieskarieties pie  TV un pēc tam pieskarieties pie Languages (Valodas). Pieskarieties pie Add Language (Pievienot valodu) un izvēlieties valodas, ko vēlaties pievienot.

Darbības Mac ierīcē vai datorā

 1. Virziet rādītāju pāri videoklipam.
 2. Noklikšķiniet uz runas burbuļa ikonas Runas burbuļu ikona.
 3. Izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Mac datorā izvēlieties Apple () izvēlni > System Preferences (Sistēmas preferences) no izvēlnes datora ekrāna augšpusē. Noklikšķiniet uz Accessibility (Pieejamība) un pēc tam sānjoslā noklikšķiniet uz Captions (Titri). Atlasiet opciju “Prefer closed captions and SDH” (Priekšroka slēptajiem titriem un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties no ekrānā pieejamajām opcijām.
 • Datorā izvēlieties Edit (Rediģēt) > Preferences no izvēlnes iTunes loga augšpusē un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Playback (Atskaņošana). Atlasiet opciju “Prefer Closed Captions and SDH” (Priekšroka slēptajiem titriem un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties citas opcijas no izvēlnes pa labi no Caption Style (Titru stils) vai noklikšķiniet uz pogas Configure (Konfigurēt).

Darbības Apple TV ierīcē

 1. Skatoties videoklipu, velciet uz leju pults Touch (Skārienu) zonā.
 2. Velciet pa labi, lai redzētu izvēlnes Subtitles (Titri) vai Audio.
 3. Velciet uz leju un izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles and Captioning (Subtitri un titri). Izvēlieties opciju “Closed Captions and SDH” (Slēptie titri un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties Style (Stils) un pēc tam izvēlieties no piedāvātā.

Apple TV (3. paaudzes) ierīcē videoklipa atskaņošanas laikā uz pults trīs sekundes turiet nospiestu Select (Atlasīt), lai redzētu cilni Subtitles (Subtitri).

Darbības viedajā TV vai straumēšanas ierīcē

 1. Skatoties videoklipu lietotnē Apple TV, TV pultī noklikšķiniet bultiņu uz leju. Daži ražotāji var izmanto citas pogas.
 2. Dodieties uz izvēlni Subtitles (Titri) vai Audio.
 3. Izvēlieties vienu no valodām vai subtitru opcijām, ko vēlaties izmantot.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles and Captioning (Subtitri un titri). Izvēlieties opciju “Closed Captions and SDH” (Slēptie titri un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties Style (Stils) un pēc tam izvēlieties no piedāvātā.


Papildinformācija

 • Dažas lietotnes un tīmekļa vietnes nodrošina videoklipiem pielāgotas titru vadīklas. Ja, skatoties videoklipu no lietotnes vai tīmekļa vietnes, neredzat titru vadīklas, sazinieties ar lietotnes izstrādātāju vai tīmekļa vietnes īpašnieku, lai iegūtu papildu informāciju.
 • Ja izmantojat AirPlay, lai straumētu filmu no iOS ierīces vai datorā esoša iTunes uz Apple TV, skatīšanās laikā varat mainīt audio valodu vai pieejamības funkcijas no iOS ierīces vai datora. Ja jums ir ar AirPlay 2 savienojams viedtelevizors, iestatījumi subtitru ieslēgšanai atrodami jūsu televizora AirPlay iestatījumos.


Filmas un TV pārraides nav pieejamas visās valstīs un reģionos. Skatiet, kas ir pieejams jūsu valstī vai reģionā. Filmas vai TV pārraides atbalstītās valodas un pieejamības funkcijas atšķiras atkarībā no valsts un reģiona.

Publicēšanas datums: