Mainiet Apple TV lietotnes un iTunes Store filmu un TV seriālu skaņas valodu

Dažu iTunes Store un Apple TV lietotnes videoklipu saturs ietver skaņu citās valodās vai citas pieejamības funkcijas, kā, piemēram, titrus (CC), subtitrus nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem (SDH) un satura audio aprakstu (AD). Varat izmantot šīs funkcijas savā iOS ierīcē, datorā, Apple TV un dažās citās lietotnēs un pakalpojumos.

Atrodiet videoklipu saturu ar subtitriem vai skaņu citās valodās

Dodieties uz filmas vai seriāla informācijas lapu iTunes Store vai Apple TV lietotnē, tad ritiniet uz leju līdz sadaļai Languages (Valodas).

Citas skaņas valodas ir norādītas pa labi no Additional (Papildus). Ja valodu sarakstā ir norādīti tikai subtitri vai CC, tad filmai nav skaņas celiņa šajā valodā — tikai subtitri vai titri.

Atrodiet videoklipu saturu ar pieejamības funkcijām

Dodieties uz filmas vai seriāla informācijas lapu iTunes Store vai Apple TV lietotnē, tad ritiniet uz leju līdz sadaļai Accessibility (Pieejamība).

iTunes Store varat meklēt arī "closed caption", "subtitles", "SDH" vai "AD".

Par iTunes Store un Apple TV lietotnes pieejamības funkcijām

Pieejamības funkcijas, kas pieejamas iTunes Store un Apple TV lietotnē ietver titrus, subtitrus un satura audio aprakstu. Šo funkciju pieejamība atšķiras dažādās valstīs un reģionos.

Satura titri ir videoklipa dialogu, kā arī jebkuras neverbālās komunikācijas vizuāla transkripcija. Satura CC arī palīdz identificēt runātāju videoklipā.

Satura subtitri nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ir līdzīgi titriem, bet satura SDH var būt pieejami situācijās, kurās nav pieejami CC, un tie var būt pieejami papildu valodās.
 

Satura audio apraksts izmanto ierunātu skaņas celiņu, lai aprakstītu, kas notiek uz ekrāna. Uzziniet vairāk par satura audio aprakstīšanu.

 


Kā mainīt subtitrus vai skaņas valodu

Ja videoklipam, kuru skatāties, ir CC, SDH, AD vai skaņa sitās valodās, multivides atskaņotājam jāpiedāvā veidu, kā izmantot šīs pieejamības funkcijas, visbiežāk izmantojot Audio & Subtitles (Skaņas un subtitru) izvēlni, bieži vien apzīmētu ar runas burbuļa ikonu.

Citās lietotnēs vai tīmekļa multivides atskaņotājos var būt parādīta CC poga vai citas pielāgotas vadīklas.

iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē veiciet šādas darbības

 1. Skatoties filmu, pieskarieties ekrānam, lai atvērtu atskaņošanas vadīklas.
 2. Pieskarieties runas burbuļa ikonai.
 3. Izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība). Ritiniet līdz sadaļai Media (Multivide) un pieskarieties Subtitles & Captioning (Subtitri un titri). Pieskarieties Closed Captions + SDH (Titri + SHD), lai tos ieslēgtu. Ja vēlaties pielāgot titrus vai subtitrus, pieskarieties Style (Stils) un tad izvēlieties no piedāvātā.

Mac vai personālajā datorā

 1. Novietojiet bultiņu virs videoklipa.
 2. Noklikšķiniet runas burbuļa ikonu.
 3. Izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, rīkojieties šādi:

 • Mac datorā izvēlieties Apple () izvēlni > System Preferences (Sistēmas preferences) no izvēlnes datora ekrāna augšpusē. Noklikšķiniet Accessibility (Pieejamība) un tad sānu joslā noklikšķiniet Captions (Titri). Atlasiet "Prefer closed captions and SDH" (Priekšroka titriem un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties no ekrānā pieejamajām opcijām.
 • Datorā izvēlieties Edit > Preferences (Labot preferences) no izvēlnes iTunes loga augšpusē un tad noklikšķiniet cilni Playback (Atskaņošana). Atlasiet "Prefer Closed Captions and SDH" (Priekšroka titriem un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties citas opcijas no izvēlnes pa labi no Caption Style (Titru stils) vai noklikšķiniet pogu Configure (Konfigurēt).

Darbības Apple TV ierīcē

 1. Skatoties videoklipu, velciet uz leju pults Touch (Skārienu) zonā.
 2. Velciet pa labi, lai redzētu izvēlnes Subtitles (Titri) vai Audio (Skaņa).
 3. Velciet uz leju un izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles and Captioning (Subtitri un titri). Izvēlieties "Closed Captions and SDH" (Titri un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties Style (Stils) un tad izvēlieties no piedāvātā.

Apple TV (2. paaudze) vai Apple TV (3. paaudze), videoklipa atskaņošanas laikā uz pults trīs sekundes turiet nospiestu Select (Atlasīt), lai redzētu cilni Subtitles (Subtitri).

Darbības viedtelevizorā

 1. Skatoties videoklipu Apple TV lietotnē, TV pultī noklikšķiniet bultiņu uz leju. Daži ražotāji var izmanto citas pogas.
 2. Dodieties uz izvēlni Subtitles (Titri) vai Audio (Skaņa).
 3. Izvēlieties vienu no valodām vai subtitru opcijām, ko vēlaties izmantot.

Ja neredzat SDH opciju vai lai ieslēgtu CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles and Captioning (Subtitri un titri). Izvēlieties "Closed Captions and SDH" (Titri un SHD) un ieslēdziet to. Ja vēlaties pielāgot titrus un subtitrus, izvēlieties Style (Stils) un tad izvēlieties no piedāvātā.

Darbības iPod nano (7. paaudze)

 1. Skatoties videoklipu, pieskarieties ekrānam, lai parādītos atskaņošanas vadīklas.
 2. Pieskarieties skaņas burbuļa ikonai, lai atvērtu izvēlni Audio & Subtitles (Skaņa un subtitri).
 3. Izvēlieties vēlamo valodu vai subtitrus.

Ja neredzat SDH opciju vai vēlaties ieslēgt CC vai SDH pēc noklusējuma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titri). Tāpat iespējams pielāgot titrus un subtitrus no šī ekrāna.


Papildinformācija

 • Dažas lietotnes un tīmekļa vietnes nodrošina videoklipiem pielāgotas titru vadīklas. Ja skatoties videoklipu no lietotnes vai tīmekļa vietnes, neredzat titru vadīklas, sazinieties ar lietotnes izstrādātāju vai tīmekļa vietnes īpašnieku, lai iegūtu papildu informāciju.
 • Ja izmantojat AirPlay, lai straumētu filmu no iOS ierīces vai datorā esoša iTunes uz Apple TV, skatīšanās laikā varat mainīt skaņas valodu vai pieejamības funkcijas no sava iOS ierīces vai datora. Ja jums ir ar AirPlay 2 savienojams viedtelevizors, iestatījumi subtitru ieslēgšanai atrodami jūsu televizora AirPlay iestatījumos.


iTunes Store un Apple TV lietotnes filmas un TV seriāli nav pieejami visās valstīs un reģionos, un šī satura atbalstītās valodas un pieejamības funkcijas arī atšķiras dažādās valstīs un reģionos. Uzziniet, kas pieejams jūsu valstī vai reģionā.

Publicēšanas datums: