iPhone, iPad vai iPod touch ierīces savienojums ar Wi-Fi tīklu

Uzziniet, kā savienot ierīci ar Wi-Fi tīklu, tostarp atvērtajiem, drošajiem un slēptajiem tīkliem.

     

Savienojums ar Wi-Fi tīklu

 1. Sākuma ekrānā pārejiet uz vienumu Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi (Wi-Fi tīkls).
 2. Ieslēdziet Wi-Fi tīklu.
  Ierīce automātiski meklēs pieejamos Wi-Fi tīklus.
 3. Pieskarieties tā Wi-Fi tīkla nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Kad savienojums ar tīklu ir izveidots, blakus tīkla ierakstam redzēsiet atzīmi, savukārt displeja augšējā kreisajā stūrī būs redzams ieraksts Wi-Fi connected (Savienots ar Wi-Fi tīklu).

     

Savienojums ar drošo Wi-Fi tīklu

Drošie Wi-Fi tīkli ir aizsargāti ar paroli, un blakus šo tīklu nosaukumiem tiek parādīta slēdzenes ikona.

 1. Pārejiet uz vienumu Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi (Wi-Fi tīkls) un pārliecinieties, ka Wi-Fi tīkls ir ieslēgts.
 2. Pieskarieties tā drošā Wi-Fi tīkla nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
 3. Ievadiet drošā Wi-Fi tīkla paroli un pēc tam pieskarieties vienumam Join (Izveidot savienojumu). Ja vienums Join (Izveidot savienojumu) nav aktīvs, ievadītā parole nav pareiza.

Kad savienojums ar tīklu ir izveidots, blakus tīkla ierakstam redzēsiet atzīmi, savukārt displeja augšējā kreisajā malā būs redzams ieraksts Wi-Fi connected (Savienots ar Wi-Fi tīklu). Ja nezināt Wi-Fi tīkla paroli, sazinieties ar tīkla administratoru.

Savienojums ar slēpto Wi-Fi tīklu

Slēptie tīkli netiks parādīti pieejamo tīklu sarakstā, tāpēc, lai izveidotu savienojumu ar šādu tīklu, ir jāzina precīzais tīkla nosaukums.

 1. Pārejiet uz vienumu Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi (Wi-Fi tīkls) un pārliecinieties, ka Wi-Fi tīkls ir ieslēgts. Pieskarieties vienumam Other (Citi).
 2. Ievadiet precīzo tīkla nosaukumu un pēc tam pieskarieties vienumam Security (Drošība).
 3. Izvēlieties drošības veidu. Ne visi slēptie tīkli ir drošie tīkli. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar tīkla administratoru.
 4. Pieskarieties vienumam Other Network (Cits tīkls), lai pārslēgtu uz iepriekšējo ekrānu.
 5. Laukā Password (Parole) ievadiet tīkla paroli un pēc tam pieskarieties vienumam Join (Izveidot savienojumu).

Kad savienojums ar tīklu ir izveidots, blakus tīkla ierakstam redzēsiet atzīmi, savukārt displeja augšējā kreisajā malā būs redzams ieraksts Wi-Fi connected (Savienots ar Wi-Fi tīklu).
 

Papildinformācija

Publicēšanas datums: