iPhone, iPad vai iPod touch savienošana ar Wi-Fi tīklu

Uzziniet, kā savienot jūsu ierīci ar Wi-Fi tīklu, tostarp atvērtiem, drošiem un slēptiem tīkliem.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

 1. Pieskarieties vienumiem Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts. Ierīce meklēs pieejamos Wi-Fi tīklus.
 2. Pieskarieties tā Wi-Fi tīkla nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Pēc pievienošanās tīklam blakus tīkla nosaukumam jābūt redzamam simbolam  , savukārt ekrāna augšējā kreisajā pusē jābūt redzamam simbolam

Savienojuma izveide ar drošu Wi-Fi tīklu

 1. Pieskarieties vienumiem Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts.  Pēc tam pieskarieties tā Wi-Fi tīkla nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ar paroli aizsargātu tīklu nosaukumam blakus ir redzams simbols .
 2. Kad tas tiek vaicāts, ievadiet paroli un pieskarieties pogai Join (Izveidot savienojumu).Ja, pieskaroties pogai Join (Izveidot savienojumu), nekas nenotiek, ievadītā parole ir pārāk īsa. 
 • Ja nezināt Wi-Fi tīkla paroli, sazinieties ar tīkla administratoru.
 • Pēc pievienošanās tīklam blakus tīkla nosaukumam jābūt redzamam simbolam  , savukārt ekrāna augšējā kreisajā pusē jābūt redzamam simbolam .
   

Savienojuma izveide ar slēptu Wi-Fi tīklu

Slēpti tīkli nav redzami ierīces pieejamo tīklu sarakstā, tādēļ jums jāzina precīzs tā tīkla nosaukums, kam vēlaties pievienoties.

 1. Pieskarieties vienumiem Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts. Pieskarieties vienumam Other (Cits).
 2. Ievadiet precīzu tīkla nosaukumu un pēc tam pieskarieties vienumam Security (Drošība).
 3. Izvēlieties drošības veidu. Ne visi slēptie tīkli ir droši. Ja nepieciešams, konsultējieties ar tīkla administratoru.
 4. Ekrāna augšdaļā pieskarieties vienumam Other Network (Cits tīkls), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 5. Laukā Password (Parole) ievadiet tīkla paroli un pēc tam pieskarieties vienumam Join (Izveidot savienojumu).

Pēc pievienošanās tīklam blakus tīkla nosaukumam jābūt redzamam simbolam  , savukārt ekrāna augšējā kreisajā pusē jābūt redzamam simbolam
 

Uzzināt vairāk

P\u0113d\u0113jo reizi modific\u0113ts: