Patērētāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode

Uzziniet vairāk par patērētāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi un pakalpojumu Apple Pay.

Kas ir patērētāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode?

Lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode (Consumer Device Cardholder Verification Method — CDCVM) ir lietotāju verifikācijas metode, ko atbalsta karšu tīkli, novērtējot darījumus, kuri ir veikti no mobilās ierīces. Verifikācija tiek izmantota, lai novērtētu, vai persona, kura uzrāda maksāšanas instrumentu, ir šī instrumenta likumīgais īpašnieks, un ietekmē atbildības piešķiršanu par krāpnieciskiem darījumiem.

Izmantojot pakalpojumu Apple Pay, kā patērētāja ierīces verifikācijas metodi var izmantot funkciju Face ID, Touch ID vai ierīces ieejas kodu, nevis tradicionālās metodes — PIN koda ievadi, parakstu darījumiem veikalā vai sistēmu 3D Secure darījumiem lietotnēs.

Bezkontakta EMV darījumiem pakalpojumā Apple Pay lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode tiek īstenota un verificēta tikai operētājsistēmas iOS ierīcē vai ierīcē Apple Watch. Darījuma laikā nav nepieciešamas klienta papildu darbības verificēšanai maksājumu terminālī vai uz papīra čeka, piemēram, paraksts vai PIN kods.

Kāpēc tirgotājam ir jāatbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode?

  • Bezkontakta maksājumu iespējošana jebkurai summai: pašreiz dažos tirgos uz bezkontakta maksājumiem attiecas darījumu ierobežojums. Izmantojot lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi, šis ierobežojums tiek noņemts.
  • Ar atmaksu saistīto izmaksu samazināšana: tirgotāji varēs izmantot priekšrocības, ko nodrošina atbildības pārlikšana, un nebūs atbildīgi par krāpniecību, ja darījumiem ar pakalpojumu Apple Pay tiks izmantota lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode. Rezultātā tiek uzlabota tirgotāja kopējā bilance, samazinot naudas atmaksas gadījumus un parakstīto dokumentu birojā veicamo apstrādi.
  • Ātrāka caurlaidspēja: darījumi, kuros tiek izmantota lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode, nodrošina tirgotājam ātrāku caurlaidspēju pie kases, jo klientiem nav jāievieto kartes terminālī, lai veiktu darījumus, kas pārsniedz darījumu ierobežojumu, un nevajag arī parakstīties vai ievadīt PIN kodu.
  • Klientu apmierinātības veicināšana: klienti varēs veikt darījumus ērtāk un efektīvāk.

Kam vajadzētu atbalstīt lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi?

Lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode ir piemērojama jebkuram tirgotājam, kurš pieņem bezkontakta maksājumus un darījumus lietotnēs, ja tie veikti ierīcē iPhone 6 vai jaunākā modelī, ierīcē Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 vai iPad mini 3 vai jaunākā modelī. Lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode ir piemērota tirgotājiem, kuru atrašanās vietas ir bieži apmeklētas, kuriem ir svarīgs ātrums un caurlaidspēja pie kases, kā arī tirgotājiem, kuri vēlas papildu klientu autentifikāciju maksājumiem lietotnēs.

Kā darbojas lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode?

Lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode verificē maksājuma darījuma klientu. Attiecībā uz katru EMV darījumu maksājumu terminālim un atbalstošajām maksājumu tīkla lietojumprogrammām operētājsistēmas iOS ierīcē ir kopīgi jālemj, kuru klienta verifikācijas metodi izmantot. Lai pieņemtu šo lēmumu, terminālis un operētājsistēmas iOS ierīce salīdzina savas atbalstītās verifikācijas metodes un izmanto pirmo, ko atbalsta abas šīs ierīces. 

Veicot maksājumus pakalpojumā Apple Pay, lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode darbojas visu pārējo verifikācijas metožu vietā, ja to atbalsta maksājumu terminālis.

Autorizācijas pieprasījuma laikā klienta verifikācijas metode tiek nodota no maksājumu termināļa izsniedzējam. Pēc tam verifikācijas metode tiek izmantota, lai noteiktu atbildību par krāpniecību saskaņā ar maksājumu tīkla politiku. Uzziniet vairāk par atbildību

Kādas bezkontakta maksājumu specifikācijas atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metode?

Lielākie maksājumu tīkli atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi kā daļu no savām bezkontakta maksājumu un lietotnē veicamo maksājumu specifikācijām. Katram maksājumu tīklam ir atšķirīgas bezkontakta maksājumu specifikācijas, kas jāinstalē un jāsertificē, lai atbalstītu maksājumus, izmantojot jauno kartes turētāja verifikācijas metodi.

  • Visa atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi savā Visa Card Personalization Specification (Visa karšu personalizācijas specifikācija) versijā 2.1 un jaunākās vai jebkurā EMV Contactless Kernel 3 versijā. Visa atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi kredītkaršu, debetkaršu un priekšapmaksas karšu EMV maksājumiem, kas tiek novirzīti, izmantojot VisaNet.
  • Mastercard atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi savā Contactless Reader Specification 3.0 (Bezkontakta lasītāju specifikācija 3.0) un jaunākās versijās kredītkaršu, debetkaršu un priekšapmaksas karšu EMV darījumiem. Mastercard izmanto terminoloģiju On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi savā Contactless D-PAS Terminal Application Specification (Bezkontakta D-PAS termināļu lietojumprogrammas specifikācija) versijā 1.0 un jaunākās vai jebkurā EMV Contactless Kernel 6 versijā.
  • American Express atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi mobilo ierīču bezkontakta darījumiem pakalpojumā Apple Pay savās ExpressPay termināļa specifikācijās 3.0 un jaunākās versijās.

Kas tirgotājiem ir jādara, lai atbalstītu lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi?

Tirgotājiem ir jāpārliecinās, vai maksājumu termināļa programmatūra atbalsta lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi. Termināļos, kuri atbilst jaunākajām specifikācijām, ir iespējoti pakalpojuma Apple Pay maksājumi, kas pārsniedz bezkontakta darījumu ierobežojumu. Ja klients mēģina izmantot plastmasas bezkontakta karti, tiks saņemts norādījums mēģināt vēlreiz vai ievietot karti terminālī. Termināļos, kas atbilst vecākām specifikācijām, netiks piedāvāta iespēja izmantot bezkontakta maksājumus, kas pārsniedz bezkontakta maksājumu ierobežojumu.

  1. Tirgotāja maksājumu termināļiem ir jāatbalsta nepieciešamās bezkontakta maksājumu specifikācijas, ko nodrošina karšu tīkli.
  2. Tirgotāja maksājumu termināļi ir jākonfigurē, lai pieņemtu lietotāja ierīces kartes turētāja verifikācijas metodi kā verifikācijas metodi. Katra maksājumu tīkla konfigurācija nedaudz atšķiras. Katra tīkla bezkontaktu maksājumu specifikācijā ir norādīta precīza nepieciešamā konfigurācija.

Skatiet mūsu kontrolsarakstu, lai uzzinātu par pārējām veicamajām darbībām maksājumu pieņemšanai pakalpojumā Apple Pay.

Atruna

Šis dokuments tiek nodrošināts tikai informatīvā nolūkā, un to nevar izmantot nekādiem juridiskiem nolūkiem. Tajā paustā informācija nav uzskatāma par oficiālu nostāju vai nostāju, par kuru ir noslēgta vienošanās ar maksājumu tīkliem, no kuriem katrs nosaka savu politiku un praksi (arī, bet ne tikai, noteikumus par tirgotāju atbildību). Tirgotājiem, ieguvējiem, apstrādātājiem un citiem, kas atbalsta EMV tehnoloģiju CDCVM, līdz ar to tiek stingri ieteikts konsultēties ar attiecīgajiem maksājumu tīkliem attiecībā uz piemērojamo atmaksas politiku un noteikumiem.

Uzņēmums Apple nepauž viedokli un nesniedz garantijas saistībā ar dokumenta satura tēmu ne tiešā, ne netiešā veidā, tostarp garantijas saistībā ar pārdošanai piemērotu kvalitāti, piemērotību jebkādam noteiktam nolūkam vai jebkādu citu garantiju, kas citādi iziriet no šī dokumenta lietošanas vai paļaušanās uz to. 

Šis dokuments ir konfidenciāls, un to nedrīkst reproducēt vai pārsūtīt jebkādā formātā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, jebkādā nolūkā, iepriekš nesaņemot uzņēmuma Apple rakstisku atļauju.

© 2015 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas. Apple, Apple logotips un Wallet ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs un reģionos. Apple Pay, Face ID un Touch ID ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs un reģionos un tiek izmantota saskaņā ar licenci. Citi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Publicēšanas datums: