Porti, ko Profile Manager (Profilu pārvaldnieks) izmanto pakalpojumā macOS Server

Profile Manager (Profilu pārvaldnieks) ierīču reģistrēšanai un pārvaldībai izmanto noteiktus portus. 

Šis raksts ir arhivēts, un Apple to vairs neatjaunina.

Lai izmantotu Profile Manager (Profilu pārvaldnieks), pārliecinieties, ka jūsu tīklā ir atvērti tālāk norādītie porti.


Ports
Ienākošais vai izejošais
TCP/UDP

Apraksts
2195, 2196 Izejošais TCP Profile Manager 5.8 vai vecākas tā versijas to izmanto, lai sūtītu pašpiegādes paziņojumus.
2197 Izejošais TCP Profile Manager 5.9 vai jaunākas tā versijas to izmanto, lai sūtītu pašpiegādes paziņojumus.
5223 Izejošais TCP Tiek izmantots, lai uzturētu pastāvīgu savienojumu ar APN un saņemtu pašpiegādes paziņojumus.
443 Ienākošais TCP Nodrošina piekļuvi tīmekļa interfeisam, kas paredzēts Profile Manager (Profilu pārvaldnieks) administratoram un lietotāju portāliem. Reģistrēšanās piekļuve sertifikāta izdevējam, izmantojot SCEP pakalpojumā macOS Server 5.9 vai jaunākā tā versijā.

80

Ienākošais

TCP

Reģistrēšanās piekļuve sertifikāta izdevējam, izmantojot SCEP pakalpojuma macOS Server versijās 5.3–5.8.
1640 Ienākošais TCP Reģistrēšanās piekļuve sertifikāta izdevējam, izmantojot SCEP pakalpojuma macOS Server versijās, kas ir vecākas par 5.3.

Papildinformācija

Publicēšanas datums: