iPhone, iPad un iPod touch ierīcēs biežāk lietotās Braila raksta komandas, ko var izmantot ar funkciju VoiceOver

Ja savā iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē izmantojat Braila displeju ar funkciju VoiceOver, jūsu Braila displejā, iespējams, tiek atbalstītas tālāk norādītās komandas, kas atvieglo navigāciju.

Lai nodrošinātu, ka jūsu Braila displejs izmanto pareizo tabulu, pārliecinieties, ka ierīcē ir instalēta iOS vai iPadOS jaunākā versija. Ja vēlaties savā iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē pielāgot Braila raksta komandas, izpildiet tālākos norādījumus.

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille (Braila raksts) > [pievienotā Braila displeja nosaukums] > More Info (Papildinformācija) > Braille Commands (Braila raksta komandas).

Navigācija

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Pāriet uz iepriekšējo vienumu 1. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz nākamo vienumu 4. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz pirmo vienumu 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz pēdējo vienumu 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Vienumu izvēle 2. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz statusa joslu 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz sadaļu Notification Center (Paziņojumu centrs) 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Pāriet uz sadaļu Control Center (Vadības centrs) 2. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Iziet no pašreizējā konteksta 1. punkts + 2. punkts + atstarpes taustiņš
Pārvietot pa kreisi lietotnē Split View (tikai iPad) 3. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Pārvietot pa labi lietotnē Split View (tikai iPad) 2. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Pārvietot uz iepriekšējo konteineru (tikai iPad) 1. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš
Pārvietot uz nākamo konteineru (tikai iPad) 4. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš

Ritināšana

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Ritināt vienu lapu pa kreisi 2. punkts + 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Ritināt vienu lapu pa labi 1. punkts + 3. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Ritināt vienu lapu uz augšu 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Ritināt vienu lapu uz leju 1. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Izrunāt parādītās lapas numuru vai rindas 3. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš

Rotors

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Pārvietot uz iepriekšējo vienumu, izmantojot rotora iestatījumu 3. punkts + atstarpes taustiņš
Pārvietot uz nākamo vienumu, izmantojot rotora iestatījumu 6. punkts + atstarpes taustiņš
Atlasīt iepriekšējo rotora iestatījumu 2. punkts + 3. punkts + atstarpes taustiņš
Atlasīt nākamo rotora iestatījumu 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš

Mijiedarbība

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Veikt vienkāršu piesitienu 3. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Aktivizē pogu Home (Sākums) 1. punkts + 2. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Aktivizē pogu Volume Up (Palielināt skaļumu) 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Aktivizē pogu Volume Down (Samazināt skaļumu) 1. punkts + 2. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Rādīt/paslēpt tastatūru 1. punkts + 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Izmantot 3D Touch atlasītajam vienumam 3. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš

Lasīšana

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Lasīt lapu, sākot no atlasītā vienuma 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Lasīt lapu, sākot no augšas 2. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš

Rediģēšana

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Atlasīt visu 2. punkts + 3. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Atlasīt pa kreisi 2. punkts + 3. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Atlasīt pa labi 2. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Tab 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Shift + Tab 1. punkts + 2. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Izgriezt 1. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Kopēt 1. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
Ielīmēt 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Aktivizē taustiņu Delete (Dzēst) Atstarpes taustiņš vai 1. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Aktivizē taustiņu Return (Atgriezties) Atstarpes taustiņš vai 1. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Atsaukt rakstīšanu 1. punkts + 3. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Atcelt rakstīšanas atsaukšanu 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Meklēšana tekstā 1. punkts + 2. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
Izvades teksta stils 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Sākt diktēšanu, nonākot teksta laukā 1. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš

Kontrole

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Ieslēgt vai izslēgt iestatījumu Screen Curtain 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Pauzēt vai turpināt runu 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
Ieslēgt vai izslēgt runu 1. punkts + 3. punkts + 4. punkts + atstarpes taustiņš
App Switcher (Lietotņu pārslēgšana) 1. punkts + 2. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš (divreiz)
Palīdzība 1. punkts + 3. punkts + atstarpes taustiņš
Mainīt vienuma etiķeti 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Pārslēgt funkciju Quick Nav (Ātrā navigācija) 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Pauzēt/atskaņot mūziku 1. punkts + 5. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš

Braila raksts

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Bīdīt Braila rakstu pa kreisi 2. punkts + atstarpes taustiņš
Bīdīt Braila rakstu pa labi 5. punkts + atstarpes taustiņš
Pārslēgt paziņojumu vēsturi 1. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Tulkot 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Nākamais izvades režīms 1. punkts + 2. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš
Nākamais ievades režīms 2. punkts + 3. punkts + 6. punkts + atstarpes taustiņš
Pārslēgties starp Braila rakstu ar kontrakcijām un Braila rakstu bez kontrakcijām 1. punkts + 2. punkts + 4. punkts + 5. punkts + atstarpes taustiņš

Ievades un izvades režīms atbilst sešu punktu Braila rakstam, sešu punktu Braila rakstam ar kontrakcijām un astoņu punktu Braila rakstam.

Astoņi punkti

VoiceOver darbība Displeja taustiņš
Iepriekšējais konteiners 1. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš
Nākamais konteiners 4. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš
Dzēst 7. punkts + atstarpes taustiņš
Atgriezties 8. punkts + atstarpes taustiņš
Ieslēgt vai izslēgt skaņu 1. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš
Sākt palīdzību 1. punkts + 3. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš
Ritināt lapu uz augšu 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + 8. punkts + atstarpes taustiņš
Ritināt lapu uz leju 1. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 6. punkts + 8. punkts + atstarpes taustiņš
Simulēt taustiņa turēšanu nospiestu 3. punkts + 6. punkts + 7. punkts + 8. punkts + atstarpes taustiņš
Ātrā navigācija ar viena burta taustiņu 1. punkts + 2. punkts + 3. punkts + 4. punkts + 5. punkts + 7. punkts + atstarpes taustiņš

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: