Piekļuves punkta (APN) skatīšana un rediģēšana iPhone un iPad ierīcē

Uzziniet, kā iPhone un iPad ierīcē skatīt un rediģēt mobilo datu pakalpojumu piekļuves punktu (APN).

Piekļuves punkts (APN) nosaka tīkla ceļu jebkādai mobilo datu savienojamībai. Daži mobilo sakaru operatori ir noteikuši prasību, ka jums ir jāievada APN iestatījumi, lai iestatītu mobilo tīklu.

iPhone un iPad ierīcē varat rediģēt un skatīt APN tikai tad, ja mobilo sakaru operators to ir atļāvis. Ja nevarat modificēt APN iestatījumus, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

APN iestatījumu skatīšana un rediģēšana

Ja esat ievadījis nepareizus APN iestatījumus, jūs, iespējams, zaudēsiet mobilo datu savienojamību un jums var tikt piemērotas papildu maksas. Nerediģējiet APN, ja vien to nav pieprasījis mobilo sakaru operators vai mobilās ierīces administrators. Sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai noskaidrotu pareizos APN iestatījumus.

Ja mobilo sakaru operators to atļauj, APN iestatījumus varat skatīt kādā no tālāk norādītajām vietām.

  • Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Options (Mobilo datu opcijas) > Cellular Network (Mobilo sakaru tīkls)
  • Settings (Iestatījumi) > Mobile Data (Mobilie dati) > Mobile Data Options (Mobilo datu opcijas) > Mobile Data Network (Mobilo datu tīkls)

Ja jūsu ierīcē nav pieejama neviena no šīm opcijām, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

Lai mainītu iestatījumus, pieskarieties katram laukam un ievadiet mobilo sakaru operatora sniegtos datus. Iestatījumiem vajadzētu tikt saglabātiem automātiski. Atkarībā no mobilo sakaru operatora jūs, iespējams, nevarēsiet mainīt mobilo datu iestatījumus. Ja mobilo sakaru operatoram ir nepieciešams cits APN iestatījums, jūs, iespējams, varat izmantot konfigurācijas profilu ar pareizo iestatījumu.

Ja vien jūs neizmantojat konfigurācijas profilu, iOS atjaunināšana atiestata jebkādas izmaiņas, kas ir veiktas APN iestatījumos. Ja jūs rediģējat APN iestatījumus pirms iOS atjaunināšanas, šie iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusējuma vērtībām. Pēc iOS atjaunināšanas, iespējams, būs atkārtoti jāievada iestatījumi.

APN iestatījumu atiestatīšana

Lai atjaunotu mobilo sakaru operatora noklusējuma APN informāciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls) > Reset Settings (Atiestatīt iestatījumus). Ja esat instalējis konfigurācijas profilu, tiks izmantota šā profila noklusējuma informācija.

Ja izmantojat uzņēmuma iPhone vai iPad, iespējams, būs jāsazinās ar mobilās ierīces administratoru, lai mainītu APN. Ja maināt APN iestatījumus, ko mobilās ierīces administrators ir iestatījis no konfigurācijas profila, izpildiet tālākos norādījumus, lai tos atjaunotu.

  • iPhone: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls) un pēc tam pieskarieties Reset Settings (Atiestatīt iestatījumus).
  • iPad: noņemiet konfigurācijas profilu un atkal to pievienojiet.

Ja esat mobilās ierīces administrators, varat izmantot Apple Configurator, macOS Server Profile Manager vai kādu citu mobilās ierīces pārvaldības risinājumu, lai mainītu APN un citus papildu iestatījumus.

Publicēšanas datums: