Piekļuves punkta (APN) skatīšana un rediģēšana iPhone un iPad ierīcē

Uzziniet, kā iPhone un iPad ierīcē skatīt un rediģēt mobilo datu pakalpojumu piekļuves punktu (APN).

Piekļuves punkts (APN) nosaka tīkla ceļu jebkādai mobilo datu savienojamībai. Daži mobilo sakaru operatori ir noteikuši prasību, ka jums ir jāievada APN iestatījumi, lai iestatītu mobilo tīklu.

iPhone un iPad ierīcē varat rediģēt un skatīt APN tikai tad, ja mobilo sakaru operators to ir atļāvis. Ja nevarat modificēt APN iestatījumus, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

APN iestatījumu ievadīšana automātiski

Ja mobilo sakaru operators atbalsta šo funkciju, varat automātiski aizpildīt APN iestatījumus operētājsistēmā iOS 16 un iPadOS 15 vai jaunākā versijā.

  1. Ievietojiet SIM karti vai izmantojiet eSIM.
  2. iPhone vai iPad ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls).
  3. Pieskarieties vienumam Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls).

Ja neredzat mobilo sakaru operatora iestatījumu lietošanas opciju, veiciet tālāk minētās darbības, lai ievadītu APN iestatījumus.

APN iestatījumu skatīšana un rediģēšana

Ja ievadīti nepareizi APN iestatījumi, iespējams zaudēt mobilo datu savienojamību, un jums var tikt piemērotas papildu maksas. Nerediģējiet APN, ja vien to nav pieprasījis mobilo sakaru operators vai mobilās ierīces administrators. Sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai noskaidrotu pareizos APN iestatījumus.

Ja mobilo sakaru operators to atļauj, APN iestatījumus varat skatīt kādā no tālāk norādītajām vietām.

  • Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls)
  • Settings (Iestatījumi) > Mobile Data (Mobilie dati) > Mobile Data Options (Mobilo datu opcijas) > Mobile Data Network (Mobilo datu tīkls)

Ja jūsu ierīcē nav pieejama neviena no šīm opcijām, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

Lai mainītu iestatījumus, pieskarieties katram laukam un ievadiet mobilo sakaru operatora sniegtos datus. Iestatījumiem vajadzētu tikt saglabātiem automātiski. Atkarībā no mobilo sakaru operatora jūs, iespējams, nevarēsiet mainīt mobilo datu iestatījumus. Ja mobilo sakaru operatoram ir nepieciešams cits APN iestatījums, jūs, iespējams, varat izmantot konfigurācijas profilu ar pareizo iestatījumu.

Ja vien jūs neizmantojat konfigurācijas profilu, iOS atjaunināšana atiestata jebkādas izmaiņas, kas ir veiktas APN iestatījumos. Ja jūs rediģējat APN iestatījumus pirms iOS atjaunināšanas, šie iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusējuma vērtībām. Pēc iOS atjaunināšanas, iespējams, būs atkārtoti jāievada iestatījumi.

APN iestatījumu atiestatīšana

Lai atkal izmantotu mobilo sakaru operatora noklusējuma APN informāciju, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls) > Reset Settings (Atiestatīt iestatījumus). Ja esat instalējis konfigurācijas profilu, tiks izmantota šā profila noklusējuma informācija.

Ja izmantojat uzņēmuma iPhone vai iPad ierīci, iespējams, būs jāsazinās ar mobilās ierīces administratoru, lai mainītu APN. Ja maināt APN iestatījumus, ko mobilās ierīces administrators ir iestatījis no konfigurācijas profila, izpildiet tālākos norādījumus, lai tos atjaunotu.

  • iPhone ierīcē: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari) > Cellular Data Network (Mobilo datu tīkls) un pēc tam pieskarieties pie Reset Settings (Atiestatīt iestatījumus).
  • iPad ierīcē: noņemiet konfigurācijas profilu un atkal to pievienojiet.

Ja esat mobilās ierīces administrators, varat izmantot Apple Configurator vai kādu citu mobilās ierīces pārvaldības risinājumu, lai mainītu APN un citus papildu iestatījumus.

Publicēšanas datums: