Ja iPhone, iPad vai iPod touch ierīci nevar uzlādēt

Uzziniet, kā rīkoties, ja akumulatoru nevar uzlādēt vai uzlāde ir lēna, vai ja redzat brīdinājuma ziņojumu.

Pieslēgšana strāvas avotam

Ja mēģināt veikt iPhone 8 vai jaunāka modeļa ierīces bezvadu uzlādi, vispirms pārliecinieties, vai varat to uzlādēt ar ierīces komplektācijā iekļauto USB adapteri un kabeli. Ja šādā veidā uzlādi varat veikt, saņemiet palīdzību saistībā ar bezvadu uzlādi. Ja izmantojat kādu trešās puses piederumu, pārbaudiet, vai tas ir Apple sertificēts.

Lai uzlādētu ierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pievienojiet ierīci komplektācijā iekļautajam USB kabelim.
 2. Pieslēdziet to vienam no tālāk norādītajiem strāvas avotiem.

Sienas kontaktligzda

Pievienojiet USB uzlādes kabeli USB strāvas adapterim, pēc tam ievietojiet adapteri sienas kontaktligzdā.

Dators

Pievienojiet uzlādes kabeli USB 2.0 vai 3.0 portam datorā, kas ir ieslēgts un nav miega režīmā. Neizmantojiet USB portus uz tastatūras.

Strāvas piederums

Pievienojiet kabeli ar strāvu apgādātam USB centrmezglam, dokstacijai vai citam Apple sertificētam piederumam.

Uzlādes ikona operētājsistēmā iOS

Ierīces uzlādes laikā statusa joslā blakus akumulatora ikonai būs redzama zibens šautra vai bloķēšanas ekrānā — liela akumulatora ikona.

Ja ierīci nevar uzlādēt vai uzlāde ir lēna

Veiciet tālāk norādītās darbības un pēc katras darbības mēģiniet uzlādi veikt vēlreiz.

 1. Pārbaudiet, vai uzlādes kabelim un USB adapterim nav bojājuma pazīmju, piemēram, pārrāvumu vai saliektu zaru.1 Nelietojiet bojātus piederumus.
  Lightning USB kabelis un USB sienas adapteris
 2. Izmantojiet sienas kontaktligzdu un pārbaudiet, vai savienojums starp uzlādes kabeli, USB sienas adapteri un sienas kontaktligzdu vai maiņstrāvas kabeli ir stingrs, vai izmēģiniet citu kontaktligzdu. 
 3. Notīriet uzlādes portu ierīces apakšpusē un pēc tam stingri ievietojies uzlādes kabeli ierīcē. Ja uzlādes ports ir bojāts, jūsu ierīcei var būt nepieciešama apkope.
 4. Uzlādējiet ierīci pusstundu (ja pēc tam ierīce nereaģē, uzziniet, kā rīkoties).
 5. Veiciet ierīces piespiedu restartēšanu. 
  • iPad modeļi ar Face ID: nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma palielināšanas pogu. Nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma samazināšanas pogu. Nospiediet un turiet augšējo pogu, līdz ierīce tiek restartēta.
  • iPhone 8 vai jaunāks modelis un iPhone SE (2. paaudze): nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma palielināšanas pogu. Nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma samazināšanas pogu. Nospiediet un turiet sānu pogu, līdz tiek parādīts Apple logotips.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus un iPod touch (7. paaudze): nospiediet un turiet gan sānu (vai augšējo) pogu, gan skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīts Apple logotips. 
  • iPad ar sākumpogu, iPhone 6s vai vecāks modelis, iPhone SE (1. paaudze) un iPod touch (6. paaudze) vai vecāks modelis: nospiediet un turiet gan sānu (vai augšējo) pogu, gan sākumpogu, līdz tiek parādīts Apple logotips.
 6. Uzlādējiet ierīci vēl pusstundu.
 7. Ja ierīci joprojām nevar ieslēgt vai uzlādēt, nogādājiet ierīci, uzlādes kabeli un uzlādes adapteri Apple tirdzniecības vietā vai nododiet to Apple pilnvarotajam pakalpojumu sniedzējam novērtēšanai. Vai arī sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

Ja jūsu ierīces uzlāde tika pārtraukta, sasniedzot 80 procentus

Uzlādes laikā iPhone tālrunis var nedaudz uzkarst. Ja akumulators kļūst pārāk karsts, tā darbmūža pagarināšanas nolūkā programmatūra var apturēt uzlādi, uzlādes līmenim pārsniedzot 80 procentus. iPhone tālruņa uzlāde tiek atsākta, kad temperatūra pazeminās. Pārvietojiet iPhone tālruni un lādētāju vēsākā vietā.

iOS 13 izmanto optimizētu akumulatora uzlādi, lai palēninātu akumulatora novecošanās ātrumu, samazinot laiku, ko iPhone ierīce pavada ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Jūsu iPhone tālrunis izmanto mašīnmācīšanos ierīcē, lai izprastu jūsu ikdienas lādēšanas paradumus, tāpēc tas var nogaidīt, līdz jums būs vajadzīga iPhone ierīce, lai pabeigtu tās uzlādi virs 80 procentiem.2 Šāda uzlāde samazina akumulatora nolietojumu un pagarina tā darbmūžu. Optimizēta akumulatora uzlāde ir aktīva tikai tad, ja jūsu iPhone ierīce paredz, ka tā tiks savienota ar lādētāju uz ilgu laiku.

Ja tiek parādīts brīdinājums, ka jūsu piederums netiek atbalstīts vai nav sertificēts

Šie brīdinājumi var tikt parādīti vairāku iemeslu dēļ: iespējams, jūsu iOS ierīcei ir netīrs vai bojāts uzlādes ports, uzlādes piederumam ir defekts, tas ir bojāts vai nav Apple sertificēts, vai jūsu USB lādētājs nav paredzēts ierīču uzlādei. Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Notīriet uzlādes portu ierīces apakšpusē.
 2. Restartējiet ierīci:
 3. Izmēģiniet citu USB kabeli vai lādētāju.
 4. Pārliecinieties, ka izmantojat iOS jaunāko versiju.
 5. Sazinieties ar Apple atbalsta dienestu, lai iestatītu apkopi.

1. Ja neesat pārliecināts, vai piederums ir bojāts, nogādājiet to Apple tirdzniecības vietā vai nododiet Apple pilnvarotajam pakalpojumu sniedzējam novērtēšanai, vai sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

2. Informācija par lādēšanas paradumiem tiek glabāta tikai jūsu iPhone ierīcē. Informācija nav iekļauta dublējumos un netiek kopīgota ar Apple.

Publicēšanas datums: