E-pasta konta pievienošana iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē

Izmantojot lietotni Mail (Pasts), e-pasta kontu iOS ierīcē var iestatīt divējādi — automātiski un manuāli. Noskaidrojiet, kura iespēja ir piemērotāka jums.


E-pasta konta automātiska iestatīšana

Ja izmantojat e-pasta pakalpojuma sniedzēju, piemēram, iCloud, Google vai Yahoo, iestatīt e-pasta konta lietotnē Mail (Pasts) var automātiski, norādot e-pasta adresi un paroli. Tālāk ir aprakstīts, kā to paveikt.

 1. Ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Passwords & Accounts (Paroles un konti).
 2. Pieskarieties vienumam Add Account (Pievienot kontu) un pēc tam atlasiet savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju.
 3. Ievadiet e-pasta adresi un paroli.
 4. Pieskarieties pie Next (Tālāk) un uzgaidiet, līdz konts tiks verificēts lietotnē Mail (Pasts). 
 5. Izvēlieties informāciju no e-pasta konta, piemēram, Contacts (Kontaktpersonas) vai Calendars (Kalendāri).
 6. Pieskarieties vienumam Save (Saglabāt).

Ja e-pasta pakalpojuma sniedzēja nosaukums netiek parādīts, pieskarieties vienumam Other (Cits), lai kontu pievienotu manuāli.


     

E-pasta konta manuāla iestatīšana

Ja e-pasta konts ir jāiestata manuāli, pārliecinieties, vai jums ir zināmi sava konta e-pasta iestatījumi. Ja tie nav zināmi, uzmeklējiet tos vai sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju. Pēc tam izpildiet tālāk minētās darbības.

 1. Ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Passwords & Accounts (Paroles un konti).
 2. Pieskarieties vienumam Add Account (Pievienot kontu), pieskarieties vienumam Other (Cits) un pēc tam pieskarieties vienumam Add Mail Account (Pievienot pasta kontu).
 3. Ievadiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli un konta aprakstu. 
 4. Pieskarieties pie Next (Tālāk). Lietotnē Mail (Pasts) tiek mēģināts atrast e-pasta iestatījumus un pabeigt jūsu konta iestatīšanu. Ja lietotne Mail (Pasts) atrod jūsu e-pasta iestatījumus, pieskarieties pie Done (Gatavs), lai pabeigtu konta iestatīšanu.

Vai e-pasta konts ir iestatīts? Uzziniet vairāk par lietotnes Mail (Pasts) izmantošanu iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē.

Konta iestatījumu manuāla ievadīšana

Ja lietotnei Mail (Pasts) neizdodas atrast e-pasta iestatījumus, tie ir jāievada manuāli. Pieskarieties pie Next (Tālāk) un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlieties jaunā konta protokolu: IMAP vai POP. Ja nezināt, kuru opciju izvēlēties, sazinieties ar e-pasta pakalpojuma sniedzēju.
 2. Ievadiet ienākošā pasta servera un izejošā pasta servera informāciju. Pēc tam pieskarieties pie Next (Tālāk). Ja nezināt šo informāciju, uzmeklējiet to vai sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju.
 3. Ja e-pasta iestatījumi ir pareizi, pieskarieties vienumam Save (Saglabāt), lai pabeigtu procesu. Ja e-pasta iestatījumi nav pareizi, tiek parādīta uzvedne ar norādi rediģēt tos. 

Ja joprojām neizdodas iestatīt e-pasta kontu vai saglabāt e-pasta iestatījumus, sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju.

Citas iespējas lietotnē Mail (Pasts)

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: