Ziņošana par drošības vai privātuma ievainojamību

Ja uzskatāt, ka esat atklājis kāda Apple produkta drošības vai privātuma ievainojamību, lūdzu, ziņojiet par to mums.


Ja jums ir vajadzīgs tehniskais atbalsts kādā ar drošību saistītā jautājumā, piemēram, lai atiestatītu Apple ID paroli vai pārskatītu nesen veiktu maksu par pakalpojumu App Store, skatiet palīdzības rakstu par palīdzību ar drošību saistītos jautājumos vai sazinieties ar Apple atbalsta dienestu

Ja rodas jautājumi vai bažas par Apple privātuma politiku vai datu apstrādi, pajautājiet mums par privātumu.

Kā ziņot par drošības vai privātuma ievainojamību

Ja uzskatāt, ka esat atklājis drošības vai privātuma ievainojamību, kas ietekmē Apple ierīces, programmatūru vai pakalpojumus, lūdzu, ziņojiet par to tieši mums tīmeklī Apple drošības izpētes lapā.

Ziņojumos būtu jānorāda konkrēts produkts un programmatūras versija(-as), kas, jūsuprāt, ir ietekmēta(-as), jūsu novērotās un paredzētās darbības tehniskais apraksts, darbības, kas jāveic, lai atveidotu problēmu, un koncepcijas vai izmantošanas apliecinājums.

Pēc tam, kad pētījums ir iesniegts tīmeklī, varat sekot līdzi sava ziņojuma izskatīšanas gaitai. Par visiem atbilstīgiem pētījumiem mēs izmaksājam Apple Security Bounty atlīdzību.


Kā Apple apstrādā šos ziņojumus

Klientu aizsardzības nolūkos Apple neatklāj un neapspriež ar drošību saistītus jautājumus, kamēr izmeklēšana nav pabeigta un visi vajadzīgie atjauninājumi nav publiski pieejami.

Apple izmanto drošības ieteikumus un mūsu drošības paziņojumu adresātu sarakstu, lai publicētu informāciju par mūsu produktos novērstajām drošības problēmām un publiski pateiktos personām vai organizācijām, kas mums par šīm problēmām ir paziņojušas. Apple tīmekļa serveru drošības atzinību lapā mēs arī pateicamies pētniekiem, kas ir paziņojuši par drošības problēmām mūsu tīmekļa serveros.


 

Varat arī savu pētījumu mums nosūtīt pa e-pastu: product-security@apple.com. Pārliecinieties, vai jūsu ziņojumā ir iekļauta iepriekš minētā informācija. Ja ziņojumā nebūs iekļauta pietiekama informācija, lai mēs varētu atveidot problēmu, mēs, iespējams, nevarēsim to pieņemt vai par to izmaksāt atlīdzību. Turklāt, ja ziņojumu iesniegsiet pa e-pastu, jūs nevarēsiet tiešsaistē sekot līdzi tā izskatīšanas gaitai. Izmantojiet Apple produktu drošības PGP atslēgu, lai šifrētu jebkādu sensitīvu informāciju, ko sūtāt pa e-pastu, un izmantojiet Mail Drop, lai nosūtītu lielus failus.

 

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: