Pāreja no Android ierīces uz iPhone, iPad vai iPod touch

Vai esat gatavs pāriet uz iOS? Lejupielādējiet lietotni Move to iOS, lai saņemtu palīdzību saistībā ar pāreju no Android ierīces uz jauno iPhone, iPad vai iPod touch ierīci.

 

Pirms darba sākšanas

  • Pārliecinieties, ka Android ierīcē ir ieslēgts Wi-Fi. 
  • Pievienojiet jauno iOS ierīci un Android ierīci strāvas tīklam.
  • Pārliecinieties, ka pārvietojamais saturs, tostarp ārējās Micro SD kartes saturs, ietilps jaunajā iOS ierīcē.
  • Ja vēlaties pārsūtīt Chrome grāmatzīmes, atjauniniet Android ierīci ar jaunāko Chrome versiju.

 

Darba sākšana Apple ierīcē

Ieslēdziet jauno Apple ierīci un novietojiet to Android ierīces tuvumā.

Izpildiet Apple ierīces ekrānā parādītos iestatīšanas norādījumus.

Ekrānā Quick Start (Ātrā sākšana) pieskarieties pie Set Up Manually (Iestatīt manuāli). Pēc tam izpildiet pārējos ekrānā parādītos norādījumus. Iespējams, būs jāaktivizē pakalpojums eSIM.

Ekrāns Quick Start (Ātrā sākšana) jaunā iPhone ierīcē. Saskaņā ar norādījumiem ir ieteicams pietuvināt esošo ierīci iepriekšējai ierīcei.

Pieskarieties pie Move Data from Android (Pārvietot datus no Android)

Sameklējiet ekrānu Apps & Data (Lietotnes un dati). Pēc tam pieskarieties pie Move Data from Android (Pārvietot datus no Android). (Ja iestatīšana jau ir pabeigta, jums jāizdzēš iOS ierīces saturs un jāsāk no jauna. Ja nevēlaties dzēst, vienkārši pārsūtiet saturu manuāli.)

Jaunas iPhone ierīces ekrāns Apps & Data (Lietotnes un dati), kurā var izvēlēties datu pārsūtīšanas veidu. Ir atlasīta iespēja Move Data from Android (Pārvietot datus no Android).

Atveriet lietotni Move to iOS

Android ierīcē atveriet lietotni Move to iOS. Ja jums nav lietotnes Move to iOS, varat pieskarties QR koda pogai jaunajā iOS ierīcē un skenēt QR kodu, izmantojot kameru Android ierīcē, lai atvērtu Google Play veikalu. Pieskarieties pie Continue (Turpināt) un izlasiet ekrānā redzamos noteikumus un nosacījumus. Lai turpinātu, pieskarieties pie Agree (Piekrītu).

 

Gaidiet kodu

iOS ierīces ekrānā Move from Android (Pārvietošana no Android) pieskarieties pie Continue (Turpināt). Pēc tam gaidiet, kad tiks parādīts desmit ciparu vai sešu ciparu kods. Ja Android ierīcē tiek rādīts brīdinājums par vāju interneta savienojumu, varat to ignorēt.

Jaunā iPhone ierīcē tiek parādīts vienreizējs kods, kas jāievada Android ierīcē. 

Izmantojiet kodu

Ievadiet kodu Android ierīcē.

 

Izveidojiet savienojumu ar pagaidu Wi-Fi tīklu

iOS ierīce izveidos pagaidu Wi-Fi tīklu. Kad saņemat uzaicinājumu, pieskarieties pie Connect (Savienot), lai izveidotu savienojumu ar šo tīklu Android ierīcē. Pēc tam gaidiet, kad tiks atvērts ekrāns Transfer Data (Datu pārsūtīšana).

 

Izvēlieties saturu un gaidiet

Android ierīcē atlasiet pārsūtāmo saturu un pieskarieties pie Continue (Turpināt). Pēc tam, pat ja Android ierīce rāda, ka process ir pabeigts, neveiciet nevienā ierīcē nekādas darbības, līdz ir aizpildījies iOS ierīcē redzamais ielādes indikators. Turiet ierīces tuvu vienu otrai un pievienotas strāvas avotam, līdz pārsūtīšana ir pabeigta. Pārsūtīšana var aizņemt kādu laiku, kas ir atkarīgs no pārvietojamā satura apjoma.

Pārsūtāmie dati: kontaktpersonu saraksts, ziņojumu vēsture, kameras fotoattēli un videoklipi, fotoattēlu albumi, faili un mapes, pieejamības iestatījumi, displeja iestatījumi, tīmekļa grāmatzīmes, e-pasta konti, WhatsApp ziņas un multivide, un kalendāri. Pārsūtītas tiks arī dažas no bezmaksas lietotnēm, ja tās ir pieejamas gan Google Play veikalā, gan pakalpojumā App Store. Pēc pārsūtīšanas pabeigšanas varat lejupielādēt jebkuru atbilstošo bezmaksas lietotni no pakalpojuma App Store.

 

Iestatiet iOS ierīci

Kad iOS ierīcē ir aizpildījies ielādes indikators, Android ierīcē pieskarieties pie Done (Pabeigts). Pēc tam iOS ierīcē pieskarieties pie Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā norādītās darbības iOS ierīces iestatīšanas pabeigšanai.

 

Pabeidziet procesu

Pārliecinieties, ka ir pārsūtīts viss saturs. Mūzika, grāmatas un PDF faili ir jāpārvieto manuāli.

Vai nepieciešams iegūt lietotnes, kas bija Android ierīcē? Atveriet App Store iOS ierīcē, lai lejupielādētu lietotnes.

 

Ja nepieciešama palīdzība ar pārsūtīšanu

  • Neveiciet abās ierīcēs nekādas darbības, līdz ir pabeigta pārsūtīšana. Piemēram, lietotnei Move to iOS ir jābūt visu laiku aktivizētai Android ierīces ekrānā. Ja pirms pārsūtīšanas pabeigšanas Android ierīcē atvērsiet citu lietotni vai saņemsiet zvanu, saturs netiks pārsūtīts.
  • Android ierīcē izslēdziet lietotnes vai iestatījumus, kas var ietekmēt Wi-Fi savienojumu, piemēram, Sprint Connections Optimizer vai Smart Network Switch. Pēc tam sadaļā Settings (Iestatījumi) atveriet funkciju Wi-Fi, pieskarieties un turiet nospiestu katru zināmo tīklu un tad izvēlieties iespēju aizmirst tīklu. Pēc tam mēģiniet atkārtot pārsūtīšanu.
  • Restartējiet abas ierīces un mēģiniet vēlreiz.
  • Android ierīcē izslēdziet mobilo datu savienojumu. Pēc tam mēģiniet atkārtot pārsūtīšanu.

Ja nepieciešama palīdzība pēc pārsūtīšanas

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: