Rīcība, ja pakalpojumā Apple Pay izmantotā karte tiek noraidīta

Ja pakalpojumā Apple Pay izmantotā maksājumu karte tiek noraidīta vai nedarbojas, kad mēģināt veikt pirkumu, pārbaudiet un noskaidrojiet, vai jūsu karti var izmantot pakalpojumā Apple Pay.

  1. Ierīcē atveriet lietotni Wallet vai Wallet & Apple Pay (Wallet un Apple Pay) iestatījumus.

    • iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet.

    • iPad vai Apple Vision Pro ierīcē atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Wallet un Apple Pay).

    • Mac ierīcē ar Touch ID atveriet Apple izvēlni  > System Settings (Sistēmas iestatījumi) (vai System Preferences (Sistēmas preferences)) un pēc tam noklikšķiniet uz Wallet & Apple Pay (Wallet un Apple Pay).

  2. Atlasiet maksājumu karti.

  3. Ja tiek parādīts ziņojums “This card cannot be used” (Šo karti nevar izmantot), pārbaudiet, vai banka vai kartes izsniedzējs pašlaik atbalsta pakalpojumu Apple Pay.

  4. Ja ir citi jautājumi, sazinieties ar banku vai kartes izsniedzēju.

Publicēšanas datums: