Magic Keyboard, Magic Mouse vai Magic Trackpad iestatīšana Mac datoram

Ja bezvadu ievades ierīce atrodas jaunā Mac datora iepakojumā, vienkārši ieslēdziet ierīci un sāciet to lietot. Pretējā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības, lai to iestatītu.

Magic Mouse apakša, kurā redzams ieslēgts barošanas slēdzis

Magic Keyboard, Magic Keyboard ar Touch ID, Magic Mouse un Magic Trackpad darbojas bezvadu režīmā, izmantojot Bluetooth, kad ierīce ir ieslēgta un savienota pārī ar Mac ierīci.

Ja ierīce atrodas jaunā Mac datora iepakojumā, tai jau vajadzētu būt savienotai pārī ar šo Mac datoru, un, kad ierīci ieslēdzat, tā automātiski izveido savienojumu. Tā ir ieslēgta, ja zem barošanas slēdža ir redzams indikators zaļā krāsā.

Ja ierīce ir ievietota atsevišķā iepakojumā vai tā ir jāiestata vēlreiz, veiciet tālāk norādītās darbības.

Magic Keyboard, Magic Mouse vai Magic Trackpad iestatīšana

Magic Trackpad, Magic Keyboard ar Touch ID, Magic Mouse skati no augšas
 1. Lai savienotu bezvadu ierīci ar Mac datoru, izmantojiet vienu no šiem kabeļiem:

  • USB-C–Lightning kabelis; 

  • Lightning–USB kabelis

   Ja nevarat pievienot kabeli, jo ierīcei nav Lightning porta, veiciet darbības, kas norādītas nākamajā sadaļā.

 2. Ieslēdziet ierīci. Zem barošanas slēdža jābūt redzamam indikatoram zaļā krāsā.

 3. Ierīce izmanto USB savienojumu, lai uzlādētu akumulatoru un automātiski izveidotu pāra savienojumu ar Mac datoru. Lai pārbaudītu ierīces uzlādes līmeni un pārliecinātos, ka tā ir izveidojusi pāra savienojumu, atveriet Apple izvēlni  > System Settings (Sistēmas iestatījumi) (vai System Preferences (Sistēmas preferences)) un noklikšķiniet uz Bluetooth. Ierīcei ir jābūt redzamai Bluetooth ierīču sarakstā.

 4. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, lai to izmantotu bezvadu režīmā.

Vecāku Apple bezvadu ievades ierīču iestatīšana

Magic Trackpad, Apple Wireless Keyboard un Magic Mouse skats no augšas

Vecākiem Apple bezvadu ievades ierīču modeļiem nav Lightning porta. Lai šādu ierīci iestatītu, ir vajadzīga vadu vai bezvadu pele vai skārienpaliktnis, kas jau ir savienots ar Mac datoru. Ja lietojat portatīvo datoru, iestatīšanas laikā varat izmantot tajā iebūvēto skārienpaliktni.

 1. Ieslēdziet ierīci. Tās LED indikatoram vajadzētu sākt mirgot, norādot, ka ierīce ir atklājama un gatava savienošanai pārī.

  • Ja LED indikators vispār neiedegas, iespējams, ir jānomaina ierīces baterijas.

  • Ja LED indikators īslaicīgi iedegas, bet nemirgo, iespējams, ierīce ir savienota ar citu tuvumā esošu Mac datoru. Mac ierīcē atveriet Apple izvēlni  > System Settings (Sistēmas iestatījumi) (vai System Preferences (Sistēmas preferences)) un noklikšķiniet uz Bluetooth. Noklikšķiniet uz pogas Show Detail (Rādīt papildinformāciju) papildinformācijas pogaAttēlam nav piešķirts aizstājējteksts, pēc tam noklikšķiniet uz opcijas Forget This Device (Aizmirst šo ierīci). Vai arī pārvietojiet peles rādītāju virs ierīces nosaukuma un noklikšķiniet uz pogas Remove (Noņemt) Remove (Noņemt)Attēlam nav piešķirts aizstājējteksts. Pēc ierīces noņemšanas to izslēdziet un atkal ieslēdziet.

 2. Atveriet Apple izvēlni  > System Settings (Sistēmas iestatījumi) (vai System Preferences (Sistēmas preferences)) un noklikšķiniet uz Bluetooth.

 3. Kad ierīce tiek parādīta Bluetooth preferenču sadaļā, noklikšķiniet uz Connect (Savienot).

 4. Ja jums tiek lūgts ievadīt ieejas kodu, ievadiet ieejas kodu uz tastatūras, ko iestatāt. Pēc tam uz tās pašas tastatūras nospiediet Return (Atgriezties).

Uzziniet, kā rīkoties, ja nevarat savienot Magic Keyboard, Magic Mouse vai Magic Trackpad ar Mac datoru.

Publicēšanas datums: