Rīcība, ja iPhone ierīcē nevar ieslēgt pakalpojumu iMessage vai funkciju FaceTime vai neizdodas pieteikties šajā pakalpojumā vai funkcijā

Lai izmantotu pakalpojumu iMessage vai funkciju FaceTime, šīs iespējas ir jāaktivizē iPhone ierīcē. Ja, mēģinot aktivizēt, tiek parādīts kļūdas ziņojums, veiciet tālāk norādītās darbības.

Aktivizējot pakalpojumu iMessage vai funkciju FaceTime, var tikt parādīta kāda no šīm kļūdām:

 • Waiting for activation (Gaida aktivizēšanu)

 • Activation unsuccessful (Aktivizēšana neveiksmīga)

 • An error occurred during activation (Aktivizēšanas laikā radās kļūda)

 • Could not sign in, please check your network connection (Pierakstīšanās neizdevās. Pārbaudiet tīkla savienojumu.)

 • Unable to contact the iMessage server. Try again. (Nevar pievienoties iMessage serverim. Mēģiniet vēlreiz.)

Viss nepieciešamais pirms pieteikšanās

Ja izmantojat iPhone ierīci, jāsūta īsziņa, lai tālruņa numuru aktivizētu lietošanai ar pakalpojumu iMessage un funkciju FaceTime. Atkarībā no sakaru operatora par šo īsziņu var tikt piemērota maksa.

Ja tiek parādīta uzvedne ar norādi “Your network provider may charge for SMS messages used to activate FaceTime and iMessage” (Jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt maksu par īsziņām, kas tiek izmantotas FaceTime un iMessage aktivizēšanai), pieskarieties pie “Turn On” (Aktivizēt), lai atļautu iespējamos maksājumus par īsziņām.

Pakalpojuma iMessage un funkcijas FaceTime izslēgšana vai restartēšana

 1. Atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi) un izslēdziet pakalpojumu iMessage.

 2. Atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi) > FaceTime un izslēdziet funkciju FaceTime.

 3. Restartējiet iPhone ierīci.

 4. Atkārtoti ieslēdziet pakalpojumu iMessage un funkciju FaceTime.

Rīcība, ja sadaļā Settings (Iestatījumi) pēc 24 stundām jūsu tālruņa numuram blakus joprojām nav atzīmes

Mobilo sakaru operatoram var būt nepieciešamas 24 stundas, lai verificētu jūsu tālruņa numuru lietošanai ar Apple. Sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai pārliecinātos, vai varat nosūtīt un saņemt īsziņas, un gaidiet līdz 24 stundām pēc iepriekš minēto traucējummeklēšanas darbību veikšanas.

Ja ir ieslēgts pakalpojums iMessage un blakus tālruņa numuram tiek parādīts zobrats, kas griežas, ierīce automātiski mēģina pārbaudīt tālruņa numuru. Nav nepieciešams atkārtoti izslēgt pakalpojumu iMessage un to atkal ieslēgt.

E-pasta adreses izmantošana, lai pieteiktos lietotnē Messages vai funkcijā FaceTime

Varat arī izmantot e-pasta adresi pakalpojumā iMessage un funkcijā FaceTime. Pierakstieties Apple ID konta lapā un pārskatiet visas reģistrētās e-pasta adreses, tajā skaitā adresi, ko mēģināt apstiprināt. Ja e-pasta adrese nav pareiza, atjauniniet to. Pēc tam blakus e-pasta adresei, ko vēlaties apstiprināt, noklikšķiniet uz Resend (Sūtīt atkārtoti).

Lai atlasītu e-pasta adresi izmantošanai ar lietotni Messages, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lietotnē Settings pieskarieties pie Messages (Ziņojumi).

 2. Pieskarieties opcijai Send & Receive (Sūtīt un saņemt) un izvēlieties savu e-pasta adresi.

Lai atlasītu e-pasta adresi izmantošanai ar funkciju FaceTime, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Lietotnē Settings pieskarieties pie FaceTime.

 2. Ritiniet līdz sadaļai “You Can Be Reached By FaceTime At” (Ar mani var sazināties, izmantojot FaceTime) un izvēlieties savu e-pasta adresi.

Ja programmā Messages izmantojat gan savu tālruņa numuru, gan e-pasta adresi, iespējams sākt vai saņemt atsevišķus sarunu pavedienus ar vienām un tām pašām kontaktpersonām. Iestatiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi kā galveno veidu, kā sākt un saņemt ziņojumus lietotnē Messages.

Funkcija FaceTime nav pieejama visās valstīs vai reģionos.

Ja neizdodas pierakstīties lietotnē Messages un funkcijā FaceTime, izmantojot Mac vai iPad ierīci

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: