Iepriekš pilnvarotu maksājumu skatīšana lietotnē Apple Wallet

Ja izmantojat pakalpojumu Apple Pay, lai veiktu iepriekš pilnvarotus maksājumus (piemēram, maksājumu par abonementu, atliktu maksājumu, mēneša rēķina apmaksu, automātiskus papildināšanas maksājumus vai daļējos maksājumus) vietnēs un lietotnēs, kas piedalās programmā, varat skatīt šo maksājumu pārvaldīšanas opcijas lietotnē Wallet un piekļūt tām.

Lai skatītu iepriekš pilnvaroto maksājumus lietotnē Wallet, nepieciešams tālāk norādītais.

Iepriekš pilnvarotu maksājumu veikšana, izmantojot pakalpojumu Apple Pay

Vietnēs un lietotnēs, kas piedalās programmā, var būt iespējams veikt iepriekš pilnvarotus maksājumus, izmantojot pakalpojumu Apple Pay periodisku vai atliktu maksājumu veikšanai. Norēķinoties vienkārši atlasiet opciju Apple Pay.

Ja izmantojat atbalstītas kartes, šos iepriekš pilnvarotos maksājumus varat skatīt lietotnē Wallet.

Lai palīdzētu jums skatīt iepriekš pilnvarotos maksājumus un piekļūt tiem, uzņēmumam Apple ir jāapkopo un jāsaglabā daži dati par šiem maksājumiem. Uzņēmums Apple zina, kurš tirgotājs ir saistīts ar jūsu iepriekš pilnvaroto maksājumu, bet nav informēts par jūsu pirkuma saturu un jūsu samaksāto cenu.

Abonementu un citu iepriekš pilnvarotu maksājumu skatīšana

  1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet un pieskarieties savai maksājumu kartei.

  2. Pieskarieties pogai More (Papildinformācija)Attēlam nav piešķirts aizstājējteksts, pēc tam pieskarieties pie Card Details (Kartes dati)Attēlam nav piešķirts aizstājējteksts.

  3. Pieskarieties vienumam Preauthorized Merchants (Iepriekš pilnvaroti tirgotāji), ja šī opcija ir pieejama, un pēc tam pieskarieties tirgotājam, lai aplūkotu atbilstošo saturu.

Ja vēlaties pārvaldīt maksājumu preferences, pieskarieties vienumam Manage with [Merchant] (Pārvaldīt, izmantojot [tirgotājs]), lai apmeklētu tirgotāja vietni.

Ja nevarat mainīt vai atcelt iepriekš pilnvaroto maksājumu tirgotāja vietnē, varat arī pieskarties vienumam Revoke Payment Authorization (Atsaukt maksājuma pilnvarojumu), lai nosūtītu tirgotājam aicinājumu neiekasēt maksu par šo darījumu, izmantojot Apple Pay maksāšanas veidu.

Ja atceļat iepriekš pilnvarotu maksājumu lietotnē Apple Wallet

Lai pārvaldītu vai atsauktu iepriekš pilnvarotu maksājumu, apmeklējiet tirgotāja vietni vai lietotni. Ja nepieciešams, varat arī atsaukt iepriekš pilnvarotu maksājumu lietotnē Wallet.

  • Atceļot iepriekš pilnvarotu maksājumu lietotnē Wallet, netiek atcelts abonements vai citi saistītie maksājumi. Uzņēmums Apple pieprasa tirgotājam neiekasēt maksu par darījumu, izmantojot Apple Pay maksāšanas veidu.

  • Dažos gadījumos maksa joprojām var tikt iekasēta. Lai pārliecinātos, ka maksa netiks iekasēta, atveriet tirgotāja vietni vai lietotni, un varēsiet pārvaldīt maksājumu preferences tieši tirgotāja vidē.

Izmantojot iepriekš pilnvarotos maksājumus, pakalpojuma noteikumi attiecas uz jums un tirgotāju.

Ja noņemat no lietotnes Apple Wallet maksājumu karti, kas saistīta ar iepriekš pilnvarotu maksājumu

  • Iepriekš pilnvarotais maksājums netiek atcelts, un visi saistītie konti netiek slēgti. Lai pārvaldītu maksājumu preferences, brīdinājuma ekrānā, kas tiek parādīts, noņemot maksājumu karti, pieskarieties pie View Preauthorized Merchants (Skatīt iepriekšējos tirgotājus). Pēc tam pieskarieties pie tirgotāja  Manage with [Merchant] (Pārvaldīt, izmantojot [tirgotājs]), lai apmeklētu tirgotāja vietni.

  • Noņemot Apple Card karti, saistītie iepriekš pilnvarotie maksājumi netiek atcelti un saistītie konti netiek slēgti. Ja Jūsu Apple Card karte nav pieejama citā ierīcē, iepriekš pilnvarotais maksājums jāpārvalda tirgotāja vietnē vai lietotnē.

Publicēšanas datums: