Ja iPhone vai iPod touch ierīci nevar uzlādēt

Uzziniet, kā rīkoties, ja akumulatoru nevar uzlādēt vai uzlāde ir lēna, vai ja tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

Pieslēgšana strāvas avotam

Lai uzlādētu ierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Savienojiet ierīci ar komplektācijā iekļauto USB kabeli.

 2. Pieslēdziet to vienam no tālāk norādītajiem strāvas avotiem.

Sienas kontaktligzda

Pievienojiet USB uzlādes kabeli USB strāvas adapterim un pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdai.

Dators

Pievienojiet uzlādes kabeli USB 2.0 vai 3.0 portam datorā, kas ir ieslēgts un nav miega režīmā. Neizmantojiet USB portus uz tastatūras.

Strāvas piederums

Pievienojiet kabeli ar strāvu apgādātam USB centrmezglam, dokstacijai vai citam Apple sertificētam piederumam.

Ja mēģināt veikt iPhone 8 vai jaunāka modeļa ierīces bezvadu uzlādi, vispirms pārliecinieties, vai varat to uzlādēt ar ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli. Ja šādā veidā uzlāde izdodas, get saņemiet palīdzību saistībā ar bezvadu uzlādi. Ja izmantojat kādu trešās puses piederumu, pārbaudiet, vai tas ir Apple sertificēts.

Ierīces uzlādes laikā statusa joslā akumulatora ikonāAttēlam nav piešķirts aizstājējteksts vai bloķēšanas ekrānā lielajā akumulatora ikonāAttēlam nav piešķirts aizstājējteksts tiek parādīta zibens zīme.

Ja ierīci nevar uzlādēt vai uzlāde ir lēna

Veiciet tālāk norādītās darbības un pēc katras darbības mēģiniet uzlādi veikt vēlreiz.

 1. Pārbaudiet, vai uzlādes kabelim un USB adapterim nav bojājuma pazīmju, piemēram, pārrāvumu vai saliektu zaru. Nelietojiet bojātus piederumus.

  Lightning-USB un USB-C-sienas adapteris
 2. Izmantojiet sienas kontaktligzdu un pārbaudiet, vai savienojums starp uzlādes kabeli, USB sienas adapteri un sienas kontaktligzdu vai maiņstrāvas kabeli ir stingrs, vai izmēģiniet citu kontaktligzdu.

 3. Notīriet uzlādes portu ierīces apakšpusē un pēc tam stingri ievietojiet uzlādes kabeli ierīcē. Ja uzlādes ports ir bojāts, ierīcei droši vien nepieciešama apkope.

  Uzlādes porta attēls.
 4. Uzlādējiet ierīci pusstundu.

 5. Ja ierīce joprojām nereaģē, veiciet tās piespiedu restartēšanu.

  • iPhone 8 vai jaunāks modelis un iPhone SE (2. paaudze): nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma palielināšanas pogu. Nospiediet un ātri atlaidiet skaļuma samazināšanas pogu. Nospiediet un turiet sānu pogu, līdz ekrānā tiek parādīts Apple logotips.

  • iPhone 7, iPhone 7 Plus un iPod touch (7. paaudze): nospiediet un turiet gan sānu (vai augšējo) pogu, gan skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīts Apple logotips.

  • iPhone 6s vai vecāks modelis, iPhone SE (1. paaudze) un iPod touch (6. paaudze) vai vecāks modelis: nospiediet un turiet gan sānu (vai augšējo) pogu, gan sākumpogu, līdz tiek parādīts Apple logotips.

 6. Uzlādējiet ierīci vēl pusstundu.

 7. Ja ierīci joprojām nevar ieslēgt vai uzlādēt, nogādājiet ierīci, uzlādes kabeli un uzlādes adapteri veikalā Apple Store vai nododiet to Apple pilnvarotajam apkopes centram novērtēšanai. Varat arī sazināties ar Apple atbalsta dienestu.

Ja jūsu ierīces uzlāde tika pārtraukta, sasniedzot 80 procentus

iOS 13 un jaunākas versijas izmanto optimizētu akumulatora uzlādi, lai palēninātu akumulatora novecošanās ātrumu, samazinot laiku, ko iPhone ierīce pavada ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru. Jūsu iPhone tālrunis izmanto mašīnmācīšanos ierīcē, lai izprastu jūsu ikdienas lādēšanas paradumus un tādējādi varētu nogaidīt, līdz jums būs vajadzīga iPhone ierīce, lai pabeigtu tās uzlādi virs 80 procentiem.* Optimizēta akumulatora uzlāde ir aktīva tikai tad, ja iPhone ierīce paredz, ka tā tiks savienota ar lādētāju uz ilgu laiku.

Uzlādes laikā iPhone tālrunis var nedaudz uzkarst. Ja akumulators kļūst pārāk karsts, tā darbmūža pagarināšanas nolūkā programmatūra var apturēt uzlādi, uzlādes līmenim pārsniedzot 80 procentus. iPhone tālruņa uzlāde tiek atsākta, kad temperatūra pazeminās. Pārvietojiet iPhone tālruni un lādētāju vēsākā vietā.

iPhone 15 modeļiem var būt ieslēgta opcija 80% Limit (80% ierobežojums), kas neļauj iPhone ierīcei uzlādēt akumulatoru par vairāk nekā 80 procentiem. Lai vēlaties, lai iPhone tālruņa akumulatora uzlāde pārsniegtu 80 procentus, varat ieslēgt optimizētu akumulatora uzlādi vai izslēgt uzlādes optimizāciju.

Uzziniet vairāk par opciju 80% Limit (80% ierobežojums) iPhone 15 modeļiem

Ja tiek parādīts brīdinājums, ka jūsu piederums netiek atbalstīts vai nav sertificēts

Šie brīdinājumi var tikt parādīti vairāku iemeslu dēļ.

 • iOS ierīces uzlādes ports var būt netīrs vai bojāts

 • Jūsu uzlādes piederums ir bojāts vai defektīvs, vai tam nav Apple sertifikāta

 • USB lādētājs nav paredzēts ierīču uzlādēšanai

Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Notīriet uzlādes portu ierīces apakšpusē.

 2. Restartējiet iPhone vai iPod touch ierīci.

 3. Izmēģiniet citu USB kabeli vai lādētāju.

 4. Pārliecinieties, ka izmantojat iOS jaunāko versiju.

 5. Sazinieties ar Apple atbalsta dienestu, lai organizētu apkopi.

Plašāka informācija

* Informācija par lādēšanas paradumiem tiek glabāta tikai jūsu iPhone ierīcē. Informācija nav iekļauta dublējumos un netiek kopīgota ar Apple.

Publicēšanas datums: