Papildu tīkla iestatījumu norādīšana iOS iestatīšanas palīgā

Uzziniet, kā izmantot iOS iestatīšanas palīgu, lai iestatītu starpniekserverus vai citas papildu tīkla konfigurācijas opcijas uzņēmuma vidē.

Ja esat uzņēmuma sistēmas administrators, iesakiet lietotājiem savās jaunajās ierīcēs iestatīt papildu tīkla konfigurācijas, izmantojot iOS iestatīšanas palīgu.

 1. Sveiciena ekrānā nospiediet sākumpogu vai pavelciet uz augšu.

 2. Atlasiet valodu.

 3. Atlasiet valsti vai reģionu.

 4. Ekrānā Quick Start (Ātrā sākšana) izvēlieties Set Up Manually (Manuālā iestatīšana).

 5. Ekrānā Choose a Wi-Fi Network (Izvēlieties Wi-Fi tīklu) nospiediet sākumpogu vai nospiediet un divas sekundes turiet sānu pogu.

 6. Pieskarieties pie Wi-Fi Settings (Wi-Fi iestatījumi).

 7. Blakus tīkla nosaukumam pieskarieties pogai Info (Informācija)poga Informācija.

Šajā ekrānā varat pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.

 • Iestatīt HTTP starpniekserveri

 • Definēt statiskos tīkla iestatījumus

 • Ieslēgt BootP

 • Konfigurēt DNS

Publicēšanas datums: